4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút

     

- nếu như số phútở tác dụng lớn rộng hoặc bởi $60$ thì ta thực hiện đổi khác sang đối chọi vị lớn hơn phút là giờ.

Bạn đang xem: 4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút

Cách giải:

Ta có:

+) 3h 25 phút⨯ 3 = 9h 75 phút = 10 giờ 15 phút (vì 75 phút = 1 tiếng 15 phút).

+) 4giờ 12 phút⨯ 5 = trăng tròn giờ 60 phút = 21 giờ đồng hồ (vì 60 phút = 1 giờ).

+) 1giờ 26 phút⨯ 6 = 6 tiếng 156 phút = 8 giờ 36 phút (vì 156 phút = 2 tiếng đồng hồ 36 phút).

Vậy ta bao gồm bảng hiệu quả như sau:

*

2.

Phương pháp:

- tiến hành tính như đối với phép nhân, phép chia các số trường đoản cú nhiên.

- lúc tính sau mỗi tác dụng ta yêu cầu ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

-Nếu số phút (hoặc số giây) ở công dụng lớn hơn hoặc bằng $60$ thì ta thực hiện biến đổi sang đối kháng vị to hơn phút là giờ đồng hồ (hoặc số phút).

Cách giải:

a. 2giờ 27 phút⨯ 4 = 8 giờ 108 phút = 9 giờ 48 phút (vì 108 phút = 1 tiếng 48 phút).

Chọn A

b. 12 phút 13 giây ⨯ 7 = 84 phút 91 giây = 85 phút 31 giây (vì 91 giây = 1 phút 31 giây) = 1 giờ đồng hồ 25 phút 31 giây (vì 85 phút = 1 giờ 25 phút).

Chọn B

c.16 tiếng 5 phút : 5 = 15 giờ đồng hồ 65 phút : 5 = 3 giờ 13 phút.

Chọn A


3.

Phương pháp:

- triển khai tính như đối với phép chia những số tự nhiên.

- khi tính sau mỗi tác dụng ta cần ghi đơn vị đo tương ứng.

Xem thêm: Việc Sử Dụng Đồng Tiền Chung Euro Trong Eu Xã, Việc Sử Dụng Đồng Tiền Chung (Ơ

Cách giải:

a. 18 giờ 40 phút : 4 = 16 tiếng 160 phút : 4 = 4 tiếng 40 phút.

A. 4 giờ trăng tròn phút

S

B. 4 tiếng 40 phút

Đ

b. 32 phút 8 giây ⨯ 3 : 4 = 96 phút 24 giây : 4 = 24 phút 6 giây.

A. 24 phút 6 giây

Đ

B. 26 phút 8 giây

S

4.

Phương pháp:

- Tính thời gian làm một sản phẩm ta lấy thời gian làm 3 thành phầm chia mang đến 3.

- Tình thời gian làm 13 sản phẩm ta lấy thời hạn làm một sản phẩm nhân cùng với 13.

Cách giải:

Người đó làm một sản phẩm hết số thời hạn là:

4 giờ đồng hồ : 3 = 1 giờ trăng tròn phút

Người đó làm 13 thành phầm hết số thời gian là:

1 giờ 20 phút⨯ 13 = 13 giờ đồng hồ 260 phút


13 giờ đồng hồ 260 phút = 17 giờ đôi mươi phút.

Chọn A.

5.

Phương pháp:

Ta có 1 giờ = 60 phút. Để đổi một trong những từ đơn vị chức năng giờ sang đơn vị phút ta rước 60 phút nhân với số đó.

Cách giải:

a. 1,4 giờ = 60 phút⨯ 1,4 = 84 phút.

b. (dfrac34) giờ = 60 phút⨯(dfrac34) = 45 phút

6.

Phương pháp:

- triển khai tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên, tính thứu tự trong ngoặc trước kế bên ngoặc sau;biểu thức bao gồm phép cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, triển khai phép cộng, trừ sau.

- Sau mỗi công dụng ta nên ghi số đo tương ứng.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 21 Sgk Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 21 Luyện Tập

- vào khi triển khai tính cực hiếm biểu thức, giả dụ số giây to hơn hoặc bằng (60) thì ta thực hiện đổi khác sang đơnvị to hơn của giây là phút.