50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

     

(Chinhphu.vn) - với hơn 700 tư liệu tiêu biểu, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp phương pháp mạng, tứ tưởng, đạo đức, phong thái của quản trị Hồ Chí Minh.


Ảnh: Thư viện Quốc gia Việt nam giới
Từ 22/8 đến 20/9, tại Thư viện Quốc gia Việt phái nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) diễn ra triển lãm tư liệu “50 năm thực hiện di thư Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày hơn 700 tư liệu tiêu biểu, giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp phương pháp mạng, tư tưởng, đạo đức, phong thái Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người (1969 - 2019); ôn lại, khẳng định giá bán trị lý luận với thực tiễn của bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài xích học khiếp nghiệm trong việc thực hiện di chúc của Người.

Bạn đang xem: 50 năm thực hiện di chúc của bác hồ

Triển lãm trưng bày theo bốn nội dung. Phần thứ nhất bao gồm chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp” với những tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, từ thời thơ ấu với niên thiếu tại quê nhà, tởm thành Huế, đến hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành member của Quốc tế Cộng sản. Phần này cũng phản ánh quy trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo biện pháp mạng Việt phái mạnh vượt qua cạnh tranh khăn, thử thách để giành bao gồm quyền, lập ra nước Việt phái mạnh Dân chủ Cộng hòa mà bấy giờ là nước CHXHCN Việt Nam...

Phần thứ hai là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử” giới thiệu những tư liệu tương quan đến nội dung cốt lõi trong di thư của bác bỏ về Đảng, đoàn viên và thanh niên, dân chúng lao động, trào lưu cộng sản thế giới; trọng tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân với sự nghiệp cách mạng; kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng với phát triển đất nước...

Xem thêm: Công Dụng Của Dấu Hai Chấm Và Minh Họa Từng Trường Hợp Cụ Thể Nhất

Phần thứ cha đề cập đến “Thành tựu sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày những tư liệu viết về những thành tựu sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; xây dựng Đảng đoàn kết, vào sạch, vững mạnh...

Xem thêm: Soạn Bài Vội Vàng - Xuân Diệu Soạn Bài Vội Vàng, Soạn Bài Vội Vàng Của Xuân Diệu

Với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nội dung thứ tư của trưng bày giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu liêu; những văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những tấm gương điển hình vào việc thực hiện cuộc vận động; report tổng kết cuộc vận động...