A Closer Look 1

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (181.8 KB, 6 trang )


SOẠN TIẾNG ANH 6 MỚI

UNIT 7 A CLOSER LOOK 1

I. Kim chỉ nam bài học

1. Aims

- By the kết thúc of the lesson, ss will be able to:

– Pronounce correctly the sounds / θ / và / ð / in isolation and in connoithatvinhxuan.vn; Practise some wordsabout TV programme.

Bạn đang xem: A closer look 1

– Improve their listening skill, writing skill & pronunciation.2. Objectives

– Vocab: TV programme lexical items

– Phonetics: Practise the sounds: / θ / & / ð /.

II. Câu chữ soạn A Closer Look 1 Unit 7 Television

1. Write the words/phrases in the box under the pictures (Viếtnhững từ/ các từ trong size vào bên dưới những bức ảnh sau.)


(2)

Đáp án:

1. Newsreader (người báo cáo tức)2. TV schedule (lịch phân phát truyền hình)3. MC (người dẫn lịch trình truyền hình)4. Viewer (người xem)

5. Remote control (điều khiển từ bỏ xa)
6. Weatherman (người đoán trước thời tiết)


(3)

Đáp án:

1. _weatherman_ (người thông tin thông tin thời tiết): Một người bọn ơng trên chương trìnhtruyền hình hoặc đài vạc thanh chỉ dẫn dự báo thời tiết.

2. _newsreader_ (người biết tin tức): Một ai kia đọc béo những tin tức trên một chương trìnhtin tức trên tivi hoặc đài phân phát thanh.

3. _remote control_ (điều khiển từ xa): họ sử dụng nó để đổi kênh từ một khoảngcách.

4. _MC_ (người dẫn chương trình): Một người reviews cho một sự khiếu nại truyền hình.

Xem thêm: Ở Cơ Quan Nằm Trong Khoang Ngực Là A Tim, Khoang Ngực

5. _volume button_ (nút chỉnh âm lượng): Nó là 1 nút trên ti vi để đổi khác âm lượng.6._TV viewer_ (người xem truyền hình): Một người xem truyền hình.

3. Trò chơi (Trị chơi)


(4)

từ. Từng team lần lượt đọc mập phần miêu tả. Phần đông nhóm khác cố gắng đốn từ đó là gì. Nhómnào có không ít câu trả lời đúng nhất sẽ chiến thắng)

- Newsreader: Who reads the news on TV or radio./ A person who reads news.

- Weatherman: Who gives weather information on TV or radio/ A man who gives a weatherforecast.

- Comedian: Who makes the others laugh by telling jokes or funny stories./ A person whose job isto make people laugh by telling jokes and funny stories.

- TV screen: television display.

Xem thêm: Top 10 Writing Unit 2 Lớp 12: Writing 2022, Giải Sgk Tiếng Anh 12

- Sports programme: Series of thể thao activities on it.- Animal programme: Animals are the main characters.

- TV schedule: Listing date, time và names of TV programmes.Pronunciation /θ/ and /ð/

4. Listen and repeat the words. (Nghe cùng lặp lại những từ sau)Bài nghe:

- there

- Thanksgiving- anything- them

- weatherman- both


(5)

- feather- neither- than- through

5. Which words in 4 have /ɵ/ and which have /ð/? Listen again andwrite them in the correct column. (Từ nào trong phần 4 gồm âm /ɵ/và trường đoản cú nào tất cả âm /ð/? Nghe lại và viết nó vào cột chính xác.)


Bài nghe:/θ/ /ð/theatre,thanksgiving,earth,through,anything,boththere,them,neither,weatherman,than,feather6. Tongue Twister. (Câu nói khiến líu lưỡi. )Bài nghe:

- The thirty-three thieves are thinking of how to lớn get through the security. (33 tên trộm sẽ nghĩcách qua mặt team an ninh.)

Mời chúng ta đọc xem thêm tài liệu tiếng Anh lớp 6 trên đây:


(6)
Anh lớp 6 Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-6

Tài liệu liên quan


*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 1
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 735 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 471 0
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 485 0
*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 6 529 0
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 487 0
*
Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 7 Chương trình new Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 562 0
*
Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 883 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 580 0
*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 9: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 11 626 1
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(128.18 KB - 6 trang) - tải Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1 - Soạn giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television trang 8
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×