An ninh quốc gia việt nam

     

Cục công nghệ thông tin, cỗ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý độc giả trong thời gian qua đang sử dụng khối hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ cửa hàng http://www.noithatvinhxuan.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: An ninh quốc gia việt nam

Đến nay, nhằm ship hàng tốt hơn yêu cầu khai thác, tra cứu giúp văn phiên bản quy phi pháp luật từ trung ương đến địa phương, Cục technology thông tin vẫn đưa các đại lý dữ liệu quốc gia về văn phiên bản pháp dụng cụ vào áp dụng tại địa chỉ http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để sửa chữa cho khối hệ thống cũ nói trên.

Cục công nghệ thông tin trân trọng thông tin tới Quý độc giả được biết và hy vọng rằng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bạn dạng pháp cơ chế sẽ liên tiếp là địa chỉ cửa hàng tin cậy để khai thác, tra cứu vớt văn phiên bản quy bất hợp pháp luật.

Trong quy trình sử dụng, shop chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ ý góp ý của Quý người hâm mộ để các đại lý dữ liệu nước nhà về văn bản pháp phương pháp được hoàn thiện.

Ý con kiến góp ý xin gửi về Phòng thông tin điện tử, Cục công nghệ thông tin, cỗ Tư pháp theo số điện thoại cảm ứng thông minh 046 273 9718 hoặc add thư năng lượng điện tử banbientap
noithatvinhxuan.vn .


*
Thuộc tínhLược đồ
*
Bản inEnglish
QUỐC HỘI
Số: 32/2004/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày thứ 3 tháng 12 năm 2004

LUẬT

AN NINH QUỐC GIA

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hoà xóm hội công ty nghĩa nước ta năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung theo quyết nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp đồ vật 10;

Luật này chính sách về an ninh quốc gia.

Chương INhững luật pháp chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này luật về chủ yếu sách an toàn quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ bình yên quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ bình yên quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng so với cơ quan, tổ chức, công dân nước cộng hoà xóm hội nhà nghĩa Việt Nam; cá nhân, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, vận động trên phạm vi hoạt động nước cộng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam; trong trường phù hợp điều ước nước ngoài mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa vn ký kết hoặc dấn mình vào quy định không giống thì vận dụng theo điều ước thế giới đó.

Điều 3. lý giải từ ngữ

Trong luật pháp này, các từ ngữ sau đây được đọc như sau:

1. Bình yên quốc gia là sự việc ổn định, phân phát triển chắc chắn của cơ chế xã hội công ty nghĩa và Nhà nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Bảo vệ bình yên quốc gia là chống ngừa, vạc hiện, chống chặn, đấu tranh làm thua các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

3. Vận động xâm phạm bình yên quốc gia là hầu như hành vi xâm phạm cơ chế chính trị, chính sách kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hoà làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Nguy hại đe doạ an toàn quốc gia là những nhân tố bên trong, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có khả năng thực tế gây nguy khốn cho bình yên quốc gia của nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam.

5. Cơ quan chăm trách bảo vệ bình an quốc gia là cơ sở chỉ đạo, lãnh đạo và đơn vị chức năng nghiệp vụ ở trong lực lượng vũ trang nhân dân được giao trọng trách chuyên trách làm cho tham mưu, tổ chức, trực tiếp triển khai nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia.

6. Cán cỗ chuyên trách bảo vệ bình an quốc gia là sĩ quan, hạ sĩ quan của cơ quan chăm trách bảo vệ bình yên quốc gia được giao trách nhiệm chuyên trách làm tham mưu, tổ chức, trực tiếp triển khai nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia.

7. Giải pháp nghiệp vụ là phương án công tác của cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia được tiến hành theo công cụ của pháp luật.

8. Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia là những đối tượng, địa điểm, công trình, các đại lý về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật - kỹ thuật, văn hoá, buôn bản hội thuộc danh mục cần được đảm bảo an toàn do quy định quy định.

9. Nền an ninh nhân dân là sức khỏe về tinh thần, đồ gia dụng chất, sự đoàn kết và truyền thống cuội nguồn dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an toàn quốc gia, trong số đó lực lượng chăm trách bảo vệ an ninh quốc gia làm cho nòng cốt.

10. Chũm trận an toàn nhân dân là bài toán tổ chức, sắp xếp lực lượng bảo vệ bình yên quốc gia và những nguồn lực quan trọng để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.

Điều 4. chủ yếu sách an toàn quốc gia

1. Công ty nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa nước ta thực hiện cơ chế hòa bình, hữu nghị, không ngừng mở rộng giao lưu lại và hợp tác ký kết với toàn bộ các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, hòa bình và toàn diện lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào các bước nội cỗ của nhau, bình đẳng và cùng tất cả lợi.

2. đơn vị nước có chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cải cách và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, đối nước ngoài vững mạnh, kéo dài ổn định bao gồm trị nhằm bảo đảm bình an quốc gia.

Điều 5. Nguyên tắc chuyển động bảo vệ bình an quốc gia

1. Vâng lệnh Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của phòng nước, quyền và tác dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Đặt đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, sự cai quản thống nhất của nhà nước; huy động sức mạnh tổng thích hợp của khối hệ thống chính trị cùng toàn dân tộc, lực lượng chăm trách bảo vệ an ninh quốc gia làm cho nòng cốt.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa trọng trách bảo vệ an toàn quốc gia với trọng trách xây dựng, cải tiến và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; phối kết hợp có hiệu quả chuyển động an ninh, quốc phòng với đối ngoại.

4. Chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm đại bại mọi thủ đoạn và hoạt động xâm phạm bình an quốc gia.

Điều 6. thiết kế lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia

1. Bên nước kiến tạo lực lượng siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia phương pháp mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến làm nòng cốt tiến hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, đảm bảo cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn dân phố, dân phòng tham gia chuyển động bảo vệ bình an quốc gia theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 7. bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an toàn quốc gia

Nhà nước bảo đảm ngân sách và cơ sở vật chất cho các vận động bảo vệ bình an quốc gia trong đầy đủ tình huống, ưu tiên những địa bàn chiến lược, xung yếu, quan trọng đặc biệt về an toàn quốc gia; có chính sách huy động chiến thắng khoa học và technology phục vụ vận động bảo vệ an ninh quốc gia.

Điều 8. Trách nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Bảo vệ an toàn quốc gia là việc nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức, công dân bao gồm trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ bình yên quốc gia theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 9. Chế độ, chính sách đối cùng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ bình yên quốc gia

1. đơn vị nước bảo vệ, giữ kín đáo cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ bình an quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể trong chuyển động bảo vệ an ninh quốc gia có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt sợ hãi về gia tài thì được đền rồng bù; bạn bị mến tích, tổn sợ hãi về mức độ khỏe, bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được tận hưởng chế độ, chế độ theo khí cụ của pháp luật.

Điều 10. Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an toàn quốc gia

1. Chủ yếu phủ, những bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ nước nhà và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo bảo vệ an toàn quốc gia.

2. Ban ngành thông tin, tuyên truyền có trọng trách tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định và nâng cấp ý thức bảo vệ an toàn quốc gia đến toàn dân.

3. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, chuyển động công dân Việt Nam, người việt nam định cư ở quốc tế bảo vệ bình an quốc gia.

4. Giáo dục đào tạo bảo vệ bình yên quốc gia là một nội dung giáo dục quốc dân. Cơ quan làm chủ nhà nước về giáo dục và huấn luyện và đào tạo có trọng trách đưa nội dung giáo dục đào tạo bảo vệ bình yên quốc gia vào lịch trình dạy học trong nhà trường và những cơ sở giáo dục đào tạo khác cân xứng với ngành học, cấp học.

Điều 11. hợp tác nước ngoài trong nghành nghề dịch vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Nhà nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa vn thực hiện chính sách hợp tác nước ngoài đa phương, song phương với các nước, các tổ chức thế giới trong hoạt động bảo vệ bình yên quốc gia phù hợp với điều khoản Việt phái nam và quy định quốc tế; tiến hành các điều ước thế giới liên quan đến nghành nghề bảo vệ an ninh quốc gia mà Cộng hoà làng hội công ty nghĩa vn ký kết hoặc gia nhập.

Điều 12. cơ chế xử lý những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia

1. đông đảo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều buộc phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Chủ nhân mưu, thay đầu, chỉ huy, ngoan vắt chống đối thì bị nghiêm trị.

2. Bạn bị ép buộc, lừa gạt, lôi cuốn nhận thao tác làm việc cho tổ chức, cá nhân để chuyển động xâm phạm bình an quốc gia mà lại tự thú, thành khẩn khai báo thì được khoan hồng; giả dụ lập công thì được khen thưởng.

3. Người nước ngoài có hành động xâm phạm bình an quốc gia của việt nam ở ngoại trừ lãnh thổ Việt Nam có thể bị xử lý theo điều khoản của nước cộng hoà xã hội công ty nghĩa việt nam trong trường đúng theo điều ước nước ngoài mà cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa nước ta ký kết hoặc gia nhập tất cả quy định.

Điều 13. các hành vi bị nghiêm cấm

1. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm mục tiêu chống tổ chức chính quyền nhân dân, xóa sổ vai trò chỉ đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, chia giảm đất nước, phá hủy khối đại liên minh toàn dân tộc.

2. Nhận nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân để chuyển động xâm phạm an toàn quốc gia hoặc tham gia, góp sức, cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện cho những tổ chức, cá nhân hoạt hễ xâm phạm bình yên quốc gia.

3. Thu thập, tàng trữ, vận chuyển, cài bán, sử dụng, ngày tiết lộ, cung cấp, tán phát bất hợp pháp tin tức, tài liệu, sản phẩm thuộc kín nhà nước.

4. Xâm phạm mục tiêu quan trọng đặc biệt về bình yên quốc gia.

5. Chống lại hoặc ngăn trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

6. Tận dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia để xâm phạm công dụng của công ty nước, quyền và công dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7. Hành động khác xâm phạm bình an quốc gia được lý lẽ tại Bộ phép tắc hình sự và những văn bạn dạng pháp luật tất cả liên quan.

CHƯƠNG IIBẢO VỆ bình an QUỐC GIA

Điều 14. trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia

1. Bảo đảm an toàn chế độ chủ yếu trị với Nhà nước cùng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Bảo vệ an toàn về bốn tưởng cùng văn hoá, khối đại liên kết toàn dân tộc, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Bảo vệ an toàn trong các nghành nghề kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các tiện ích khác của quốc gia.

4. Bảo vệ bí mật đơn vị nước và các mục tiêu quan trọng về bình an quốc gia.

5. Chống ngừa, phát hiện, ngăn chặn, chống chọi làm chiến bại và sa thải các chuyển động xâm phạm bình an quốc gia, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ bình an quốc gia.

Điều 15. các biện pháp cơ phiên bản bảo vệ an ninh quốc gia

1. Những biện pháp cơ phiên bản bảo vệ bình yên quốc gia bao hàm vận đụng quần chúng, pháp luật, nước ngoài giao, gớm tế, công nghệ - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang.

2. Nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nhiệm vụ áp dụng các biện pháp lao lý tại khoản 1 Điều này do lao lý quy định.

Điều 16. xây cất nền an toàn nhân dân và vắt trận bình an nhân dân

1. Chuyển vận toàn dân tham gia trào lưu bảo vệ an toàn Tổ quốc; giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và đầy đủ công dân tham gia tạo địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai vững mạnh; xây dừng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cấp đời sống vật chất và lòng tin của nhân dân.

2. Kiến thiết và tổ chức tiến hành chiến lược, thiết yếu sách, kế hoạch bảo vệ bình yên quốc gia lắp với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, thôn hội, đối ngoại cùng kết hợp nghiêm ngặt với tạo nền quốc chống toàn dân.

Xem thêm: Bài Tập Toán Hình 11 Trang 7 Sgk Hình Học 11, Bài 1 Trang 7 Sgk Hình Học 11

3. Tăng cường pháp chế làng mạc hội công ty nghĩa, xây dựng, hoàn thành xong hệ thống pháp luật về bảo vệ bình yên quốc gia; xác định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ bình an quốc gia.

4. Phát hành lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững vàng mạnh; xây dựng các phương án cùng tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ bình an quốc gia trong đa số tình huống.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an toàn quốc gia

1. Gia nhập lực lượng bảo vệ bình yên quốc gia và triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo điều khoản của pháp luật.

2. Tố cáo hành vi xâm phạm bình yên quốc gia, hành vi tận dụng việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ an toàn quốc gia xâm phạm công dụng của đơn vị nước, quyền và công dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Phạt hiện, đề nghị với chính quyền hoặc cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia hạn chế và khắc phục sơ hở, thiếu thốn sót trong câu hỏi thực hiện pháp luật về bảo vệ bình yên quốc gia.

4. Vạc hiện, hỗ trợ kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến chuyển động xâm phạm an toàn quốc gia cho tổ chức chính quyền hoặc cơ quan chăm trách bảo vệ bình yên quốc gia khu vực gần nhất.

5. Tiến hành yêu ước của cơ quan chuyên trách bảo vệ bình an quốc gia theo hình thức của pháp luật.

6. Giúp đỡ, tạo đk cho ban ngành và người dân có trách nhiệm triển khai các phương án phòng ngừa, phân phát hiện, phòng chặn, đương đầu với vận động xâm phạm an toàn quốc gia.

Điều 18. nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức triển khai trong bảo vệ bình yên quốc gia

1. Cơ quan, tổ chức triển khai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ tổ chức triển khai các trách nhiệm quy định tại Điều 14 của nguyên lý này và các quy định không giống của luật pháp về bảo vệ an toàn quốc gia.

2. Tiến hành các biện pháp bảo vệ bình an chính trị nội bộ, huy động sức mạnh của cơ quan, tổ chức triển khai để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn quốc gia; đưa trách nhiệm bảo vệ bình an quốc gia vào chương trình, planer và các hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức.

3. Giáo dục, hễ viên phần lớn thành viên của cơ quan, tổ chức mình và nhân dân thâm nhập bảo vệ bình an quốc gia.

4. Phân phát hiện, hỗ trợ kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia đến cơ quan chuyên trách bảo vệ bình an quốc gia hoặc chính quyền nơi ngay sát nhất.

5. Tiến hành yêu cầu của cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia theo lao lý của pháp luật.

Điều 19. trọng trách của chiến trường Tổ quốc nước ta và các tổ chức thành viên trong bảo vệ bình yên quốc gia

Mặt trận Tổ quốc vn và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có nhiệm vụ tuyên truyền, động viên nhân dân xây dừng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nghiêm trang chấp hành pháp luật về bảo vệ an toàn quốc gia; giám sát và đo lường việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia của tổ chức, cá nhân.

Điều 20. Bảo vệ bình yên quốc gia khi tất cả tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh

Khi có tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, việc bảo vệ an toàn quốc gia được triển khai theo khí cụ của lao lý về tình trạng khẩn cấp, chứng trạng chiến tranh.

Hội đồng quốc phòng và an toàn có trọng trách động viên đa số lực lượng và kĩ năng của đất nước để bảo đảm Tổ quốc; triển khai những trọng trách và quyền hạn đặc biệt quan trọng do Quốc hội giao.

Điều 21. Áp dụng một số trong những biện pháp cần thiết khi có nguy cơ đe doạ bình yên quốc gia nhưng chưa đến mức ban cha tình trạng cấp bách

1. Khi có nguy hại đe doạ bình an quốc gia nhưng không tới mức ban ba tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng chính phủ được quyết định áp dụng một trong những biện pháp sau đây:

a) Tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng;

b) Tổ chức những trạm canh gác để tránh hoặc điều hành và kiểm soát người, phương tiện hoạt động vào những giờ độc nhất vô nhị định, tại những khu vực nhất định;

c) thực hiện kiểm soát đặc biệt tại những cửa khẩu, những chuyến vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường tàu và đường bộ;

d) tinh giảm hoặc tạm ngừng việc vận chuyển, sử dụng chất cháy, chất nổ, hóa học độc, hoá chất độc hại hại, hóa học phóng xạ trực thuộc quyền thực hiện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, chính sách hỗ trợ;

đ) Cấm, giải thể hoặc hạn chế những cuộc tụ hội đông người và những buổi giao lưu của cá nhân, tổ chức xét thấy ăn hại cho an toàn quốc gia;

e) tiêu giảm hoặc nhất thời ngừng buổi giao lưu của nhà hát, rạp chiếu phim phim và chỗ sinh hoạt nơi công cộng khác;

g) kiểm soát điều hành việc sử dụng các phương tiện tin tức liên lạc tại một địa phương hay quanh vùng nhất định;

h) Buộc người có hành vi gây nguy khốn cho an toàn quốc gia tách khỏi những khu vực đặc trưng về bao gồm trị, kinh tế, an ninh, quốc chống hoặc không được ra khỏi nơi cư trú;

i) kêu gọi nhân lực, đồ lực để triển khai nhiệm vụ bảo vệ an toàn quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chấp hành các mệnh lệnh, ra quyết định của cơ sở và fan thi hành những biện pháp hình thức tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG IIICƠ quan CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ bình yên QUỐC GIA

Điều 22. những cơ quan chăm trách bảo vệ bình yên quốc gia

1. Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

a) cơ sở chỉ đạo, chỉ đạo và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh vệ Công an nhân dân;

b) ban ngành chỉ đạo, lãnh đạo và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo Quân team nhân dân;

c) lính biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia ở khu vực biên giới trên lục địa và khoanh vùng biên giới trên biển.

2. Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi cụ thể, phạm vi trách nhiệm vận động và quan tiền hệ phối kết hợp của các cơ quan nguyên lý tại khoản 1 Điều này do quy định quy định.

Điều 23. trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ bình yên quốc gia

1. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia triển khai nhiệm vụ phương tiện tại Điều 14 của phương tiện này.

2. Những nhiệm vụ rõ ràng của cơ quan siêng trách bảo vệ an ninh quốc gia:

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, tiến công giá, dự báo thực trạng và khuyến nghị các chủ trương, giải pháp, cách thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia;

b) phía dẫn, kiểm tra cơ quan, tổ chức triển khai và công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ bảo vệ bình yên quốc gia, bảo vệ bí mật công ty nước, tạo cơ quan, đơn vị an toàn, xây dựng trào lưu bảo vệ an toàn Tổ quốc;

c) Tổ chức, chỉ đạo công tác chống ngừa, phát hiện, phòng chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an toàn quốc gia;

d) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học tập và công nghệ vào công tác bảo vệ an toàn quốc gia;

đ) thực hiện hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài theo điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ký kết hoặc tham gia trong phòng, chống vận động xâm phạm an toàn quốc gia.

Điều 24. Quyền hạn, trọng trách của cơ quan siêng trách bảo vệ an ninh quốc gia

1. Cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia được quyền:

a) Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo vẻ ngoài của pháp luật;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá thể cung cấp cho thông tin, tài liệu, dụng cụ khi tất cả căn cứ xác định liên quan lại đến hoạt động xâm phạm an toàn quốc gia;

c) Yêu ước cơ quan, tổ chức triển khai tài chính, kho bạc, bank kiểm tra, phong toả tài khoản, mối cung cấp tài chính liên quan đến chuyển động xâm phạm an ninh quốc gia;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai bưu chính, viễn thông, hải quan tách mở hoặc giao thư tín, năng lượng điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá để đánh giá khi gồm căn cứ xác định trong đó có thông tin, tài liệu, chất nổ, vũ khí, thành tích khác có nguy hại cho an toàn quốc gia;

đ) Kiểm tra phương tiện đi lại giao thông, phương tiện đi lại thông tin, vật dụng tính, mạng thiết bị tính, đồ vật, tài liệu, hàng hoá, chỗ ở, nơi làm việc hoặc những cơ sở khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ xác định liên quan lại đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

e) Trưng dụng theo chế độ của điều khoản phương một thể thông tin, phương tiện đi lại giao thông, phương tiện đi lại khác và người đang sử dụng, tinh chỉnh phương tiện đó trong trường hợp thúc bách để triển khai nhiệm vụ bảo vệ bình yên quốc gia hoặc để ngăn chặn hậu trái thiệt hại mang lại xã hội đang xẩy ra hoặc có nguy hại xảy ra;

g) trợ thời đình chỉ hoặc đình chỉ việc áp dụng phương tiện tin tức liên lạc hoặc các vận động khác trên lãnh thổ vn khi tất cả căn cứ khẳng định các chuyển động này gây nguy nan cho bình an quốc gia; yêu thương cầu kết thúc các chuyến tải bằng các loại phương tiện giao thông của việt nam hoặc những phương tiện giao thông của quốc tế trên lãnh thổ việt nam để bảo vệ bình an quốc gia cùng bảo đảm bình yên cho những phương luôn tiện đó;

h) Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người cùng tác, bạn tố giác, tín đồ làm chứng, fan bị hại trong những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.

2. Thủ trưởng cơ quan siêng trách bảo vệ bình an quốc gia ra quyết định việc sử dụng những quyền hạn nguyên tắc tại khoản 1 Điều này theo thủ tục, thẩm quyền do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

3. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an toàn quốc gia có trách nhiệm:

a) thực hiện các vận động bảo vệ an toàn quốc gia vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo vẻ ngoài của pháp luật;

b) tuân thủ các nguyên lý của lao lý về bảo vệ lợi ích ở trong nhà nước, quyền và tiện ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vào trường hợp vị yêu mong bảo vệ an toàn quốc gia bắt buộc hạn chế các quyền và tiện ích đó thì bắt buộc được người có thẩm quyền quyết định;

c) Giữ kín đáo về sự giúp sức của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ an toàn quốc gia.

Điều 25. Quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia

1. Cán bộ chuyên trách bảo vệ an toàn quốc gia vào khi thực hiện nhiệm vụ được quyền:

a) thực hiện các quyền mức sử dụng tại khoản 1 Điều 24 của giải pháp này theo ra quyết định của người có thẩm quyền của cơ quan chuyên trách bảo vệ bình yên quốc gia;

b) Giữ kín đáo về nhân thân, lai lịch, trách nhiệm và phương tiện triển khai nhiệm vụ;

c) Miễn thủ tục hải quan so với tài liệu, phương tiện nhiệm vụ mang theo khi nhập cảnh, xuất cảnh qua biên giới, cửa khẩu;

d) Xuất trình giấy hội chứng minh an ninh trong trường hợp cần thiết để yêu mong cơ quan, tổ chức, cá thể giúp đỡ.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiến hành các phương tiện tại khoản 1 Điều này.

3. Cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy tắc nghiệp vụ chuyên môn, kỷ giải pháp của lực lượng vũ trang quần chúng. # và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những vấn đề làm của mình.

Điều 26. thiết bị và áp dụng vũ khí, phương tiện đi lại kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ của cán bộ, đồng chí cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan siêng trách bảo vệ an toàn quốc gia được vật dụng và sử dụng vũ khí, phương tiện đi lại kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo chính sách của pháp luật.

Điều 27. Chế độ làm chủ thông tin, tài liệu, dụng cụ về bảo vệ an ninh quốc gia

1. Thông tin, tài liệu, vật vật tương quan đến cơ quan chăm trách bảo vệ bình yên quốc gia hoặc bởi vì cơ quan lại này thu thập được thuộc kín đáo nhà nước và được cai quản theo hiện tượng của điều khoản về bảo vệ bí mật bên nước.

2. Thông tin, tài liệu, đồ vật quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị định kỳ sử, kỹ thuật và công nghệ đã được chào làng theo hình thức của điều khoản thì rất có thể được bàn giao cho cơ quan lưu trữ nhà nước quản lý.

Điều 28. Chế độ, chế độ đối với cán bộ, đồng chí cơ quan chăm trách bảo vệ bình an quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được tuyển chọn chọn, bồi dưỡng, đào tạo, được phong, thăng hàm, cấp cho lực lượng vũ trang nhân dân cùng hưởng chế độ, cơ chế ưu đãi theo hiện tượng của pháp luật.

CHƯƠNG IVQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ an toàn QUỐC GIA

Điều 29. Nội dung cai quản nhà nước về an toàn quốc gia

1. Phát hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch, phương pháp bảo vệ an toàn quốc gia và đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động bảo vệ an toàn quốc gia; ban hành và tổ chức triển khai văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về bảo vệ an toàn quốc gia.

2. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chuyển động thu thập, phạt hiện, điều tra, cách xử lý thông tin, tài liệu, hành vi liên quan đến chuyển động xâm phạm an ninh quốc gia.

3. Chỉ đạo, phía dẫn triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn quốc gia.

4. Tổ chức triển khai bộ máy, trang bị phương tiện, đào tạo và huấn luyện cán bộ làm công tác làm việc bảo vệ bình an quốc gia; bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an toàn quốc gia cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, tổ chức; thi công và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đào tạo về bảo vệ bình yên quốc gia; xây dừng và tiến hành chế độ, chính sách đối cùng với cơ quan, tổ chức, cá thể tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong chuyển động bảo vệ bình an quốc gia.

6. Thích hợp tác thế giới về bảo vệ an toàn quốc gia.

Điều 30. Thống nhất làm chủ nhà nước về bình an quốc gia

1. Chính phủ thống nhất cai quản nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Cỗ Công an chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ chủ trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Ngoại giao, các bộ, ban ngành ngang cỗ thực hiện thống trị nhà nước về bảo vệ an toàn quốc gia.

Điều 31. trách nhiệm của cỗ Quốc chống trong làm chủ nhà nước về bình yên quốc gia

Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ phối hợp với Bộ Công an thực hiện thống trị nhà nước về bảo vệ bình yên quốc gia; chỉ huy các lực lượng trực thuộc quyền phối hợp nghiêm ngặt với lực lượng Công an quần chúng và cơ quan ban ngành địa phương nhằm bảo vệ an ninh quốc gia theo qui định của pháp luật.

Quy chế phối hợp giữa bộ Công an với bộ Quốc phòng trong việc tiến hành nhiệm vụ bảo vệ an toàn quốc gia vày Thủ tướng chính phủ quy định.

Điều 32. trách nhiệm của bộ Ngoại giao trong làm chủ nhà nước về bình yên quốc gia

Bộ nước ngoài giao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm bảo vệ bình an quốc gia theo pháp luật tại Điều 14 của biện pháp này, các quy định không giống của pháp luật có liên quan và phối hợp với Bộ Công an, cỗ Quốc phòng, các cơ quan sở quan khác nhằm bảo vệ bình yên quốc gia.

Quy chế kết hợp giữa bộ Công an với bộ Ngoại giao trong việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia vì Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định.

Điều 33. Trách nhiệm của các bộ, phòng ban ngang cỗ trong thống trị nhà nước về bình an quốc gia

Các bộ, cơ sở ngang cỗ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm bảo vệ bình an quốc gia theo luật pháp tại Điều 14 của lao lý này, các quy định không giống của lao lý có tương quan và phối phù hợp với các cơ quan hữu quan nhằm bảo vệ bình yên quốc gia.

Điều 34. nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân những cấp trong thống trị nhà nước về bình yên quốc gia

Uỷ ban nhân dân các cấp vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân thực hiện thống trị nhà nước về bảo vệ an toàn quốc gia tại địa phương; triển khai các trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia theo luật pháp của biện pháp này và những quy định không giống của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Những quy định trước đây trái với khí cụ này đều kho bãi bỏ.

Điều 36.

Xem thêm: Biển Chết Ở Đâu? Tại Sao Gọi Là Biển Chết Được Gọi Là Biển Chết?

trả lời thi hành

Chính tủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành nguyên lý này.

Luật này đã có Quốc hội nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta khóa XI, kỳ họp máy 6 trải qua ngày 03 mon 12 năm 2004.