ANCOL X (MX= 76) TÁC DỤNG VỚI AXIT CACBOXYLIC Y THU ĐƯỢC HỢP

     

x là este no, solo chức; y là este đối chọi chức; không no chứa một link đôi c=c (x, y số đông mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 14,4 gam tất cả hổn hợp e đựng x, y bắt buộc dùng 14,336 lít o2 (đktc) chiếm được 9,36 gam nước. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn e trong môi trường thiên nhiên axit thu được tất cả hổn hợp chứa 2 axit cacboxylic a, b (ma b) với ancol z duy nhất. Cho các nhận định sau:

(1) x, a phần đa cho được làm phản ứng tráng gương.

Bạn đang xem: Ancol x (mx= 76) tác dụng với axit cacboxylic y thu được hợp

(2) x, y, a, b đều làm mất màu dung dịch br2 trong môi trường xung quanh ccl4.

(3) y tất cả mạch cacbon phân nhánh, từ bỏ y điều chế chất liệu thủy tinh hữu cơ bởi phản ứng trùng hợp.

Xem thêm: Giải Bài 31 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 31 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2

(4) đun z với h2so4 đặc ở 170oc nhận được anken tương ứng.

Xem thêm: Những Lần Sao Hàn Hát Tiếng Việt “Hạ Gục” Fan Chỉ Trong 1 Nốt Nhạc Việt

(5) ánh sáng sôi tăng dần đều theo thứ tự x

(6) tính axit giảm dần theo đồ vật tự a > b > z.

Số nhận định và đánh giá đúng là:


x, y là 2 axit đối chọi chức thuộc dãy đồng đẳng, t là este 2 chức tạo vì x, y cùng với ancol no mạch hở z. Đốt cháy 8,58 gam các thành phần hỗn hợp e gồm x, y, t thì thu được 7,168 lít co2 và 5,22 gam h2o. Mặt khác, đun cho nóng 8,58 gam e với hỗn hợp agno3/nh3 dư thì thu được 17,28 gam ag. Tính khối lượng chất rắn chiếm được khi cho 8,58 gam e làm phản ứng cùng với 150 ml dung dịch naoh 1m?


đốt cháy hoàn toàn một este no đa chức x được chế tác thành từ axit nhì chức mạch hở và ancol ba chức mạch hở bởi oxi, sục toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 60 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sút 29,1 gam. Cân nặng mol của x là:


hỗn vừa lòng x tất cả anđehit fomic, anđehit axetic, metyl fomat, etyl axetat với một axit cacboxylic no, nhì chức, mạch hở y. Đốt cháy hoàn toàn 29 gam hỗn hợp x (số mol của anđehit fomic bằng số mol của metyl fomat) phải dùng 21,84 lít (đktc) khí o­­2, sau phản ứng thu được thành phầm cháy gồm h2o với 22,4 lít (đktc) khí co2. Phương diện khác, 43,5 gam tất cả hổn hợp x tác dụng với 400 ml hỗn hợp nahco3 1m, sau khi hoàn thành phản ứng chiếm được m gam muối khan. Giá chỉ trị có thể có của m là ?


cho tất cả hổn hợp x gồm một axit no, đơn chức a cùng một este e tạo vì một axit no, đối kháng chức b cùng một ancol no đối chọi chức c (a và b là đồng đẳng tiếp nối của nhau). Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp x công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp nahco3 nhận được 1,92 gam muối. Nếu mang đến a gam hỗn hợp x tính năng với lượng vừa đủ naoh rồi nấu nóng thì nhận được 4,38 gam các thành phần hỗn hợp d tất cả muối của nhì axit hữu cơ a, b và 0,03 mol ancol c, biết tỉ khối tương đối của c đối với hiđro nhỏ dại hơn 25 cùng c không pha chế trực tiếp được từ hóa học vô cơ. Đốt cháy nhị muối trên bởi một lượng oxi hoàn toản thu được một muối bột vô cơ, tương đối nước cùng 2,128 lít co2 (đktc). Các phản ứng coi như xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:


este a tạo vày 2 axit cacboxylic x, y (đều mạch hở, solo chức) với ancol z. Xà phòng hóa trọn vẹn a gam a bằng 140 ml hỗn hợp naoh tm thì cần dùng 80 ml dung dịch hcl 0,25m để trung hòa vừa đủ lượng naoh dư, thu được hỗn hợp b. Cô cạn b nhận được b gam các thành phần hỗn hợp muối khan n. Nung n trong naoh khan dư gồm thêm cao thu được chất rắn r và các thành phần hỗn hợp khí k bao gồm 2 hiđrocacbon gồm tỉ khối cùng với oxi là 0,625. Dẫn k lội qua nước brom thấy gồm 5,376 lít 1 khí bay ra, cho toàn thể r tác dụng với axit h2so4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí co2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam z phải dùng 2,352 lít oxi có mặt nước co2 bao gồm tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Quý hiếm a gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


*