Bài 118 Trang 47 Sgk Toán 6 Tập 1

     

(a) , 3 . 4 . 5 + 6. 7 , ; \ b) , 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7 , ; \ c) , 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17 , ; \ d) , 16 , 354 + 67 , 541.)
Bạn đang xem: Bài 118 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Có thể dựa vào tính hóa học chia không còn của một tổng (hiệu) xét coi từng số hạng vào tổng cùng phân chia hết mang đến số nào nhằm tìm thích hợp số

Những số không hẳn là hòa hợp số do đó số nguyên tố

Bài giải:

(a) ,, 3.4.5 ,, vdots ,, 2 , extvà , 6.7 ,, vdots ,, 2 Rightarrow , (3.4.5 + 6.7) ,, vdots ,, 2)

Vậy(f 3.4.5 + 6.7) là vừa lòng số (vìcó nhiều hơn(2)ước)

(Hoặc cũng rất có thể giải thíchlà (3.4.5 ,, vdots ,, 3 , extvà , 6.7 ,, vdots ,, 3))

b)(7.9.11.13 ,, vdots ,, 7 , extvà , 2.3.4.7 ,, vdots ,, 7 Rightarrow (7.9.11.13 - 2.3.4.7) ,, vdots ,, 7)

Vậy(f 7.9.11.13 - 2.3.4.7) hợp số (vìcó các hơn(2)ước)

c) nhị tích(3.5.7) và(11.13.17) đa số là những số lẻ nêntổng của bọn chúng là số chẵn, cho nên vì thế tổng này chia hết mang lại (2).

Vậy(f 3.5.7 + 11.13.17) hợp số(vìcó những hơn(2)ước)

d) Tổng(16 354 + 67 541) gồm số tận cùng là (5) (vì (4 + 1 = 5)) bắt buộc chia hết cho (5).

Vậy(f 16 354 + 67 541) là thích hợp số(vìcó nhiều hơn(2)ước)

Lưu ý:

+) Nếu tất cả các số hạng vào một tổng đề phân chia hết cho một trong những thì tổng cũng phân chia hết cho số đó

+) Một số có khá nhiều hơn(2)ước (ngoài(1)và chủ yếu nó) thì là hợp số


Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*Xem thêm: Hạ Âm Có Tần Số Là Bao Nhiêu, Sóng Âm Và Những Kiến Thức Cơ Bản

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số yếu tố - luyện tập trang 47 khác • Giải bài bác 115 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 các số sau là số... • Giải bài xích 116 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 hotline (P)là tập... • Giải bài xích 117 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 dùng bảng số nguyên... • Giải bài xích 118 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau là số... • Giải bài bác 119 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 nắm chữ số vào lốt *... • Giải bài bác 120 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 rứa chữ số vào vết *... • Giải bài bác 121 rèn luyện trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) tìm số từ bỏ nhiên... • Giải bài xích 122 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu "X" vào ô... • Giải bài 123 rèn luyện trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào bảng sau mọi... • Giải bài bác 124 rèn luyện trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1 thiết bị bay gồm động cơ ra...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tổng Quan Văn Học Việt Nam, Please Wait

bài trước bài sau