Bài 2 Trang 17 Sgk Toán 11

     

Hàm số (y=frac1+cosxsinx) xác định khi (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k pi,kin mathbbZ)

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k pi,kin mathbbZ ight \)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 17 sgk toán 11

LG b

(y=sqrtfrac1+cosx1-cosx);

Phương pháp giải:

Hàm số bao gồm dạng (y = sqrt fracAB ) xác minh khi và chỉ khi (left{ eginarraylfracAB ge 0\B e 0endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (y=sqrtfrac1+cosx1-cosx) xác định khi: (frac1 + cos x1 - cos x ge 0)

Vì ( 1 ge cos x ge - 1 Rightarrow 1 + cos x ge 0) cùng ( 1 - cos x ge 0 )

Do đó (frac1 + cos x1 - cos x ge 0) với tất cả (x) thỏa mãn (1 - cos x e 0)

( Leftrightarrow cos x e 1) ( Leftrightarrow x e k2pi ,k in mathbbZ)

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k 2 pi,kin mathbbZ ight \)


LG c

(y=tan(x-fracpi 3));

Phương pháp giải:

Hàm số (y = an x) xác minh khi và chỉ còn khi (x e fracpi 2 + kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số xác minh khi (cosleft ( x-fracpi 3 ight ) eq 0) (Leftrightarrow x-fracpi 3 eq fracpi 2+kpi Leftrightarrow x eq frac5pi 6+kpi (kin Z))

Vậy tập xác định của hàm số (D=mathbbR setminus left frac5pi 6+k pi ,kin Z ight \)


LG d

( y=cot(x+fracpi 6)).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = cot x) xác định khi và chỉ còn khi (x e kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số xác định khi (sin left ( x+fracpi 6 ight ) eq 0)

(Leftrightarrow x+fracpi 6 eq kpi Leftrightarrow x eq -fracpi 6+kpi,kin Z)

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D=mathbbR setminus left -fracpi 6+k pi ,kin Z ight \)

noithatvinhxuan.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 138 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE
Xem thêm: Lời Bài Hát Vắng Em Trong Đời Mp3, Tải Bài Hát Vắng Bóng Một Người Mp3

*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp noithatvinhxuan.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng noithatvinhxuan.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Đề Cương Lý 7 Hk2 - Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Học Kì Ii

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.