Bài 28 sgk toán 6 tập 2 trang 19

     

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Bài 28 sgk toán 6 tập 2 trang 19

b) trong các phân số vẫn cho, phân số như thế nào chưa tối giản ?

Từ dìm xét đó, ta có thể quy đồng những phân số này ra làm sao ? 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu những phân số:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu mã dương ta làm cho như sau: 

Bước 1: tìm kiếm bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

Xem thêm: Tải Soạn Bài Tuyến Yên Tuyến Giáp, Sinh Học 8 Bài 56: Tuyến Yên Và Tuyến Giáp


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

Bước 1: Tìm một bội chung nhỏ tuổi nhất của những mẫu 16, 24, 56 để làm MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do kia MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng cách chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Xem thêm: Dùng Gạch Chân Dưới Bộ Phận Trả Lời Câu Hỏi Ai ?( Cái Gì? Con Gì?)

- quá số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- vượt số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

- thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa hẳn là phân số về tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, đầu tiên ta yêu cầu rút gọn các phân số đã cho thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Trường hợp làm do đó ta đang được các phân số đơn giản và dễ dàng hơn:

Rút gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- vượt số phụ của 16 là 48 : 16 = 3

- vượt số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- quá số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)