Bài 3 Toán 11 Trang 121

     

Đặt (I= lim dfrac6n - 13n + 2 ) (= lim dfracnleft( 6 - dfrac1n ight)nleft( 3 + dfrac2n ight))( = lim dfrac6 - dfrac1n3 + dfrac2n )

Vì khi (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) nên (lim left( 6 - dfrac1n ight)=6) và (lim left( 3 + dfrac2n ight) = 3)

Do kia ( I= dfraclim left(6 - dfrac1n ight) lim left(3 + dfrac2n ight) ) (= dfrac6 3 = 2)
Bạn đang xem: Bài 3 toán 11 trang 121

LG b

(lim dfrac3n^2+n-52n^2+1)

Lời giải đưa ra tiết:

Đặt (I = lim dfrac3n^2 + n - 52n^2 + 1 ) (= lim dfracn^2left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight)n^2left( 2 + dfrac1n^2 ight) ) (= lim dfrac3 + dfrac1n - dfrac5n^22 + dfrac1n^2 )

Vì khi (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) nên (= lim left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight) = 3) và (lim left( 2 + frac1n^2 ight) = 2 m )

Do đó (I = dfrac32 )


LG c

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n);

Phương pháp giải:

Chia cả tử cùng mẫu đến (4^n) và sử dụng số lượng giới hạn (lim q^n = 0left( {left| q ight|

Lời giải chi tiết:

Chia cả tử và mẫu của phân thức cho (4^n) ta được:

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n) (= lim dfracleft( 3 over 4 ight)^n+51+left( 1 over 2 ight)^n) (=dfrac0+51+0=dfrac51) (= 5).


LG d

(limdfracsqrt9n^2-n+14n -2)

Lời giải chi tiết:

(lim dfracsqrt9n^2-n+14n -2) = (lim dfracsqrtn^2left( 9 - 1 over n + 1 over n^2 ight)n(4-dfrac2n))= (lim dfracsqrt9-dfrac1n+dfrac1n^24-dfrac2n) =(dfracsqrt94)= (dfrac34).

 noithatvinhxuan.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 94 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Người Ta Đo Thân Nhiệt Như Thế Nào Và Để Làm Gì, Câu Hỏi Trang 105 Sinh 8 Bài 33

TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp noithatvinhxuan.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện noithatvinhxuan.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 25, 26 Sách Giáo Khoa Hóa Học 8

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.