Bài 3 Trang 111 Hóa 12

     

Nồng độ phần trăm của dung dịch sinh sản thành khi tổ hợp 39 gam kali loại vào 362 gam nước là hiệu quả nào sau đây?

A.15,47%. B. 13,97%.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 111 hóa 12

B.14%. D. 14,04%.

Xem thêm: Bài 41 Trang 19 Sgk Toán 8 Trang 19 Bài 41 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tính nK

Viết PTHH: 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

Tính nH2 = ½ nK = ?

nKOH = nK = ?

=> mdd sau = mK + mH2O – mH2

(C\% KOH = dfracm_KOHm,dd,sau.100\% )


Lời giải đưa ra tiết

nK = (dfrac3939) = 1 (mol) 

PTHH: 2K + 2H2O→ 2KOH + H2

 nH2 =(dfrac12).nK = 0,5 mol; nKOH = nK = 1 mol;

mdung dịch = mK + mH2O – mH2

=39 + 362 – 0,5.2

= 400 (gam)

(C\% KOH = dfracm_KOHm,dd,sau.100\% ) = (dfrac1.56400.100\%) = 14%.

Xem thêm: Cd Rom Bàn Phím Lần Lượt Là Các Thiết Bị, Bộ Nhớ Ngoài Bao Gồm Những Thiết Bị: A

Đáp án B

noithatvinhxuan.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp noithatvinhxuan.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng noithatvinhxuan.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.