Bài 32 Trang 89 Sgk Toán 9 Tập 1

     

Một con thuyền với tốc độ 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy táo bạo mất 5 phút. Biết rằng lối đi của chiến thuyền tạo cùng với bờ một góc (70^o). Từ kia đã hoàn toàn có thể tính được chiều rộng lớn của khúc sông chưa? Nếu rất có thể hãy tính kết quả (làm tròn mang đến mét)
Bạn đang xem: Bài 32 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Gợi ý:

Dùng hình vẽ miêu tả lại đề bài xích rồi áp dụnghệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông

Căn cứ vào đề bài bác ta tế bào tả việc qua hình vẽ

*
BH là chiều rộng của khúc sông, AB là đoạn đường đi của mẫu thuyền.

Đổi(2km/giờapprox 33m/phút)

Quãng sông thuyền đi được là:(33.5=165 (m))

Áp dụng hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông AHB, ta có:(BH=AB.sin ,A=165.sin70^oapprox 155,left( m ight))

Vậy hoàn toàn có thể tính được chiều rộng khúc sông là (155m).
Xem thêm: Để Phân Biệt But 1 In Và But 2 In, Để Phân Biệt Hai Chất Lỏng Là But

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: một số trong những hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông khác • Giải bài xích 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 các tia nắng khía cạnh trời... • Giải bài 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài xích 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài bác 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC,... • Giải bài xích 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong những hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một nhỏ thuyền...


Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt, Soạn Văn 8: Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9