Bài 4 trang 122 hóa 9

     

Giải bài xích 4 trang 122 SGK Hoá học tập 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen rất cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 122 hóa 9


Đề bài

Đốt cháy 28 ml các thành phần hỗn hợp khí metan với axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính xác suất thể tích của mỗi khí trong lếu láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

Xem thêm: Phong Trào Khởi Nghĩa Tây Sơn Bùng Nổ Vào Năm Nào, Phong Trào Tây Sơn Nổ Ra Vào Năm Nào

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện ánh nắng mặt trời và áp suất).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) Đối với hóa học khí, vào cùng đk về nhiệt độ và áp suất, tỉ trọng số mol vào phương trình phản ứng cũng là tỉ lệ về thể tích những khí.

Xem thêm: Glixerol Có Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Không, Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là

+) gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

+) Lập hệ phương trình: ( left{eginmatrix x+y=28\ 2x+2,5y = 67,2 endmatrix ight.)

+) Giải x, y => % V từng khí


Lời giải đưa ra tiết

a. Những thể tích khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất nên phần trăm thể tích cũng đó là tỷ lệ về số mol

Gọi thể tích của metan là x ml, thể tích của axetilen là y ml

( o) x + y = 28 ml (*)

PTHH:

(CH_4 + 2 extO_2xrightarrowt^0CO_2 + 2H_2O) (1)

(2C_2H_2 + 5 extO_2xrightarrowt^04CO_2 + 2H_2O) (2)

Theo phương trình (1): (n_O_2(1) = 2n_CH_4 = 2 mx,,ml)

Theo phương trình (2): (n_O_2(2) = dfrac52n_C_2H_2 = dfrac52y,,ml)

Mà (n_O_2 = n_O_2(1) + n_O_2(2) o 2 mx + dfrac52y = 67,2)(**)

Từ (*) và (**) ( o) x = 5,6 ml; y = 22,4 ml

(\% V_CH_4 = dfrac5,628.100\% = 20\% )

(\% V_C_2H_2 = 100\% - 20\% = 80\% )

b. Theo phương trình (1): (n_CO_2(1) = n_CH_4 = 5,6) ml

Theo phương trình (2): (n_CO_2(2) = 2n_C_2H_2 = 2.22,4 = 44,8) ml

( o n_CO_2 = n_CO_2(1) + n_CO_2(2) = 5,6 + 44,8 = 50,4) ml


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + noithatvinhxuan.vn"Ví dụ: "Bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9 noithatvinhxuan.vn"