Bài 6 Trang 62 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài 2 Định lí hòn đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm những cặp con đường thẳng song song trong hình 13 và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song...

Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm những cặp con đường thẳng tuy nhiên song vào hình 13 và phân tích và lý giải vì sao chúng tuy vậy song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM và MC không tuy vậy song.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ & fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Tính những độ lâu năm x,y trong hình 14.

*

Giải:

* vào hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* trong hình 14b

Ta tất cả A"B" ⊥ AA"(gt) cùng AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để chi đoạn trực tiếp AB thành tía đoạn bằng nhau, fan ta đã có tác dụng như hình 15.

Hãy mô tả giải pháp làm bên trên và phân tích và lý giải vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

b) bằng phương pháp tương tự, hãy bỏ ra đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có cách nào khác với phương pháp làm trên cơ mà vẫn rất có thể chia đoạn AB đến trước thành 5 đoạn bởi nhau?

*

Giải: 

a) tế bào tả giải pháp làm:

Vẽ đoạn PQ tuy vậy song cùng với AB. PQ bao gồm độ dài bằng 3 solo vị

- xác định giao điểm O của nhị đoạn trực tiếp PB với QA.

- Vẽ các đường trực tiếp EO, FO giảm AB tại C với D.

Xem thêm: Cấu Hình Electron Nguyên Tử Của Nitơ Là:, Bài 7: Nitơ

Chứng minh AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD bao gồm PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC tất cả PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) mà PE = EF phải DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) nên AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) giống như chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bởi nhau thực hiện như mẫu vẽ sau:

Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng đều bằng nhau như phương pháp sau:

Vẽ 6 mặt đường thẳng song song cách đều nhau( hoàn toàn có thể dùng thước kẻ nhằm vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A với B ở hai tuyến đường thẳng ngoài cùng thì các đường thẳng song song căt AB tạo thành 5 phần bằng nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho tam giác ABC cùng điểm D bên trên cạnh AB làm sao để cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B mang lại cạnh AC

Giải:

Gọi DH cùng BK lần lượt là khoảng cách từ B và D đến cạnh AC.

Ta bao gồm DH // BK (cùng vuông góc với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B mang lại AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC bao gồm đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thiết bị tự tại các điểm B", C" với H"(h.16)

a) chứng tỏ rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: cho thấy AH" = (frac13) AH và mặc tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích s tam giác AB"C".

Xem thêm: Tải Neighbours From Hell - Tai Game Pha Hoai Nha Hang Xom

*

Giải:

a) triệu chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // cùng với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH gồm BH" // bh => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 cùng 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC mà AH ⊥ BC bắt buộc AH" ⊥ B"C" giỏi AH" là mặt đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng công dụng câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC