BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN HỖN HỢP LỚP 9

     

DUONG LE xin nhờ cất hộ tới chúng ta Chuyên đề thiết bị lý lớp 9: Dịnh luật pháp ôm cho đoạn mạch hỗn hợp,. Bài bác học cung cấp cho các bạn tổng quan kiến thức, phương thức giải và những bài tập tương quan dạng một phía dẫn tìm điện trở tương đương trong mạch điện các thành phần hỗn hợp ví dụ 4 thiết bị lý 9. Hi vọng nội dung bài học kinh nghiệm sẽ giúp các bạn hoàn thiện và nâng cấp kiến thức để kết thúc mục tiêu của mình.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện hỗn hợp lớp 9

*

Chuyên đề đồ dùng lý 9: Định dụng cụ ôm mang đến đoạn mạch mắc láo lếu hợp đối kháng giản

Cách giải bài xích tập Định vẻ ngoài Ôm cho đoạn mạch tất cả hổn hợp cực hay cũng như kiến thức về mạch này

A. TỔNG quan tiền KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

I. Nắm tắt kiến thức và kỹ năng Định cách thức Ôm cho đoạn mạch lớp 9

– Đoạn mạch hỗn hợp gồm các điện trở mắc tiếp liền và mắc tuy nhiên song

Ví dụ 1: Xét cùng với đoạn mạch dễ dàng nhất như sau:

Cho đoạn mạch như hình vẽ:

*

R2 và R3 mắc tuy vậy song

R1 mắc thông suốt với đoạn mạch có R2 và R3 mắc tuy nhiên song

Điện trở tương đương của đoạn mạch được xem như sau

1R23=1R2+1R3 => R23 = R2.R3R2+R3; RAB = R1 + R23

Cường độ chiếc diện vào mạch chính là và I = I1 = I2 + I3

Hiệu điện cầm cố thành phần: UAC = I.R1 ; UCB = I.R23 = I2R2 = I3R3

UAB = UAC + UCB = I.RAB

Cách giải bài xích tập Định pháp luật Ôm cho đoạn mạch tất cả hổn hợp cực hay

Phương pháp giải:

+ Tính điện trở tương đương

+ Áp dụng định nguyên tắc Ôm tính cường độ với hiệu điện thế

Các dạng bài bác tập về đoạn mạch láo lếu hợp

Dưới trên đây là một số dạng bài tập về đoạn mạch hỗn hợp

Bài tập mạch điện nối tiếp và tuy vậy song lớp 9

Bài 1: mang đến mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình vẽ mang đến biết: R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 6Ω, UAB = 3V. Tìm:

*

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch AC.

b) Cường độ loại điện qua R3.

c) Hiệu điện rứa giữa hai điếm A và C.

d) Cường độ dòng điện qua R1 với R2.

Đáp án:

a) 8Ω

b) I = 1,5A

c) UAC = 12V

d) I1 = 1A; I2 = 0,5A.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ vật mạch điện (R1 // R2) nt R3.

a) Điện trở tương tự của mạch

*

b) vì chưng đoạn mạch AB tiếp liền với đoạn mạch BC cần IAB = IBC = IAC

Áp dụng định hình thức Ôm cho đoạn mạch AB ta có

*

Vậy IAB = IBC = IAC → I3 = I12 = I = 1,5A

c) Hiệu điện ráng hai đầu BC là UBC = IBC.R3 = 1,5.6 = 9V

Hiệu điện cố kỉnh hai đầu AC là UAC = UAB + UBC = 3 + 9 = 12 V

d) vì R1 // R2 đề nghị ta có U1 = U2 = UAB = 3V

Áp dụng định biện pháp Ôm cho mỗi mạch nhánh, ta có

*

Bài 2: mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 10 Ω. Đặt vào nhị đầu AB một hiệu điện ráng U = 10 V. Hãy xác định:

*

a) Điện trở tương đương của mạch

b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở với trong mạch chính

c) Hiệu điện thay hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

Đáp án:

a) Rtd = 5 Ω

b) I1 = I2 = 1A; I3 = 1A; I = 2A.

c) U1 = 4V; U2 = 6 V; U3 = 10 V

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch điện (R1 nt R2) // R3

a) Điện trở tương tự của mạch điện

*

b) Cường độ chiếc điện qua R1 và R2 là:

*

Cường độ loại điện qua R3 là:

*

Cường độ dòng điện trong mạch chủ yếu là

I = I12 + I3 = 1 + 1 = 2A

c) Hiệu điện cố hai đầu R1 là: U1 = I12.R1 = 1.4 = 4 V

Hiệu điện ráng hai đầu R2 là: U2 = I12.R2 = 1.6 = 6 V

Hiệu điện cầm cố hai đầu R3 là: U3 = U = 10 V.

Bài 3: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω. Cường độ cái điện qua mạch đó là 3A. Tìm

*

a. UAB

b. Hiệu điến cố hai đầu mỗi điện trở.

Đáp án:

a) UAB = 18 V

b) U5 = 12 V; U4 = 2V; U3 = 3V; U2 = 4V; U1 = 3 V.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ gia dụng mạch: R5 nt <(R1 nt R3) // (R2 nt R4)>

a) Điện trở tương đương

*

Hiệu điện thay hai đầu mạch UAB = I.Rtd = 3.6 = 18 V

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V

U13 = U24 = U – U5 = 6V

*

⇒ U1 = I13.R1 = 1.3 = 3V; U3 = U13 – U1 = 3V

*

⇒ U2 = I24.R2 = 2.2 = 4V; U2 = U24 – U2 = 2V

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: mang đến mạch năng lượng điện như hình 5. Trong đó: R1 = 10Ω; R2 = 3Ω; R3 = R4 = 6Ω; R5 = 4Ω. Cường độ loại điện chạy trong mạch đó là 6A. Tính cường độ mẫu điện qua mỗi điện trở.

*

Tóm tắt

R1 = 10Ω; R2 = 3Ω; R3= R4 = 6Ω; R5 = 4Ω. I = 6A. Tìm cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Bài 2: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: UAB = 6V không đổi, R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω. Làm lơ điện trở của ampe kế, của khóa K cùng của dây dẫn. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB cùng tính số chỉ của ampe kế trong nhì trường hợp

*

a) K đóng.

b) K mở.

Tóm tắt

UAB = 6V ko đổi, R1 = 8Ω; R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω. Tính Rtd cùng tính số chỉ của ampe kế trong nhì trường hợp

a) K mở.

b) K đóng

Bài 3: đến mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 5 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = đôi mươi Ω. Hiệu điện nuốm là 30V.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của toàn mạch

b) tìm cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở

c) Tính hiệu cố kỉnh hai đầu các điện trở

Tóm tắt

R1 = 5 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = đôi mươi Ω; hiệu điện gắng là 30V.

a) Tính điện trở tương tự của toàn mạch

b) tra cứu cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở

c) Tính hiệu núm hai đầu các điện trở

Bài 4: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 4 Ω;

*

a) Tìm năng lượng điện trở tương tự RAB của mạch.

Xem thêm: Nêu Giá Trị Kinh Tế Của Sông Và Hồ?Nêu Giá Trị Kinh Tế Của Sông Và Hồ

b) kiếm tìm cường độ mẫu điện qua các điện trở cùng hiệu điện thay trên mỗi năng lượng điện trở

Tóm tắt

UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 3 Ω;

a) tìm kiếm RAB.

b) search cường độ cái điện qua các điện trở với hiệu điện gắng trên mỗi điện trở

Bài 5: mang đến mạch điện như hình vẽ. Trong các số đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB cùng cường độ loại điện qua từng điện trở.

*

Tóm tắt

R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính RAB cùng cường độ loại điện qua từng điện trở.

Bài 6: mang lại mạch năng lượng điện như hình UAB = 12 V; R1 = 10 Ω; R2 = R3 = đôi mươi Ω; R4 = 8 Ω.

*

a) Tìm điện trở tương đương RAB của mạch.

b) tìm kiếm cường độ loại điện qua các điện trở với hiệu điện nạm trên mỗi điện trở.

Tóm tắt

UAB = 12 V; R1 = 10 Ω; R2 = R3 = đôi mươi Ω; R4 = 8 Ω.

a) kiếm tìm RAB.

b) tra cứu IRi với URi.

Bài 7: đến mạch điện như hình vẽ. UAB = 18V không đổi. R1 = R2 = R3 = 6 Ω; R4 = 2 Ω.

*

a) Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch

b) search hiệu điện cụ hai đầu mỗi điện trở

Tóm tắt

UAB = 18V ko đổi. R1 = R2 = R3 = 6 Ω; R4 = 2 Ω.

a) Tìm năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) kiếm tìm hiệu điện gắng hai đầu mỗi năng lượng điện trở

Bài 8: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: UAB = 6V; R1 = R3 = R5 = 1Ω; R2 = 3Ω. Tính R4, biết cường độ cái điện qua R4 là 1A.

*

Tóm tắt

UAB = 6V; R1 = R3 = R5 = 1Ω;

R2 = 3Ω. Tính R4, biết cường độ mẫu điện qua R4 là 1A.

Bài 9: mang lại mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình vẽ. Biết R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 8 Ω; R4 = 7 Ω. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện núm U = 15 V. Tính

*

a) Điện trở tương đương và cường độ mẫu điện vào mạch chính.

b) Cường độ mẫu điện cùng hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

Tóm tắt

R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 8 Ω; R4 = 7 Ω, U = 15 V. Tính:

a) Rtd, I.

b) Cường độ dòng điện và hiệu điện cố gắng hai đầu mỗi điện trở.

Bài 10: cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 8 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = R4 = 4 Ω. Đặt vào nhị đầu mạch hiệu điện thay U = 20V. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch điện với cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Xem thêm: Châu Phi Nói Liền Với Châu Á Bởi Eo Đất:, Châu Phi Nối Liền Với Châu Á Bởi Eo Đất:

*

Tóm tắt

Biết R1 = 8 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = R4 = 4 Ω, U = 20V. Tính Rtd cùng cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Dạng 7: Cách giải bài xích tập Định điều khoản Ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp, tuy nhiên song cực hayDạng 9: Cách giải bài xích tập Định chế độ Ôm đến mạch cầu cực hayDạng 10: Cách giải bài tập về mạch điện có biến trở rất hayDạng 11: Cách giải bài bác tập về mạch điện tất cả biến trở nâng cấp cực hayDạng 12: Phương pháp giải bài tập về mạch điện bao gồm biến trở cạnh tranh cực hayDạng 13: Cách giải bài tập tính công, hiệu suất của nguồn điện cực hayDạng 14: Cách giải bài bác tập tính công suất định nút của lý lẽ điện rất hayDạng 15: Phương pháp giải bài xích tập tính điện năng tiêu thụ cực hayGiải bài xích tập đồ dùng lý 9Giải sách bài tập trang bị Lí 9Giải VBT vật Lí 9Đề thi đồ Lí 9

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 9 trên noithatvinhxuan.vn

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 gồm đáp án

Các dạng bài bác tập về đoạn mạch lếu láo hợpBài tập mạch điện tất cả hổn hợp lớp 11Bài tập điện trở của dây dẫn – Định pháp luật ÔmBài tập mạch điện các thành phần hỗn hợp lớp 9 violetBài tập định cách thức Ôm mang lại đoạn mạchĐịnh lý lẽ Ôm cho đoạn mạch lớp 9Bài tập mạch điện tiếp nối và song song lớp 9Tổng hợp những dạng bài xích tập vật dụng lý 9