Bài Tập Ôn Cuối Năm Lớp 8

     

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số – Ôn tập thời điểm cuối năm với lời giải chi tiết, ví dụ theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài tập ôn cuối năm lớp 8


Bài 1 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): a) thực hiện phép chia:

*

b) minh chứng rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn luôn đương với đa số giá trị của x.

Lời giải:

*

Vậy thương kiếm được luôn luôn dương với đa số giá trị của x.

Xem thêm: Muốn Tìm Tích Ta Làm Thế Nào, Chuyên Đề: Tìm Thành Phần Chưa Biết

Bài 3 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): minh chứng rằng hiệu các bình phương của nhị số lẻ bất cứ thì phân chia hết mang lại 8.

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Rút gọn gàng rồi tính cực hiếm của biểu thức sau tại x = -1/3.

Xem thêm: Nitơ Thể Hiện Tính Chất Hóa Học Nào Sau Đây? Câu 4 Trang 40 Sgk Hóa Học 11 Nâng Cao


*

Lời giải:

*

*

Bài 5 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị một vài nguyên:

*

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

*

Bài 8 (trang 130 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

a) |2x – 3| = 4; b) |3x – 1| – x = 2

Lời giải:

*

*

Bài 9 (trang 130-131 SGK Toán 8 tập 2): Giải phương trình:

*

Lời giải:

*

Bài 10 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

*

Bài 11 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

*

*

Bài 12 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ từ A đến B với tốc độ 25km/h. Lúc về tín đồ đó đi với tốc độ 30km/h nên thời hạn về không nhiều hơn thời hạn đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải:

*

Bài 13 (trang 131 SGK Toán 8 tập 2): Một nhà máy dự định cấp dưỡng 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Tuy vậy nhờ tổ chức triển khai lao động hợp lý và phải chăng nên thực tiễn đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Vì đó xí nghiệp đã cung ứng không rất nhiều vượt mức ý định 255 sản phẩm mà còn xong trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bào nhiêu ngày?