Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

     

+ Thấu kính là 1 trong những khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi vì một phương diện cong và một phương diện phẵng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thấu kính mỏng lớp 11

+Phân loại:

II. điều tra khảo sát thấu kính hội tụ

1. Quang đãng tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện

a) quang quẻ tâm

+ Điểm O vị trí trung tâm của thấu kính mà rất nhiều tia sáng tới truyền qua O đầy đủ truyền thẳng gọi là quang vai trung phong của thấu kính.

+ Đường thẳng đi qua quang vai trung phong O và vuông góc với phương diện thấu kính là trục chính của thấu kính.

+ các đường thẳng qua quang trọng tâm O là trục phụ của thấu kính.

b) Tiêu điểm. Tiêu diện

+ Chùm tia sáng tuy nhiên song cùng với trục chính sau thời điểm qua thấu kính sẽ quy tụ tại một điểm bên trên trục chính. Điểm đó là tiêu điểm bao gồm của thấu kính.

Mỗi thấu kính bao gồm hai tiêu điểm bao gồm F (tiêu điểm vật) cùng F’ (tiêu điểm ảnh) đối xứng cùng nhau qua quang đãng tâm.

+ Chùm tia sáng tuy nhiên song với một trục phụ sau khi qua thấu kính sẽ quy tụ tại một điểm bên trên trục phụ đó. Điểm đó là tiêu điểm phụ của thấu kính.

Mỗi thấu kính có vô số các tiêu điểm phụ thiết bị F1và các tiêu điểm phụ ảnh F1‘.

+ Tập hợp toàn bộ các tiêu điểm tạo nên thành tiêu diện. Từng thấu kính bao gồm hai tiêu diện: tiêu diện vật cùng tiêu diện ảnh.

Có thể coi tiêu diện là mặt phẳng vuông góc với trục thiết yếu qua tiêu điểm chính.

2. Tiêu cự. Độ tụ

Tiêu cự: f =

*
. Độ tụ: D =
*
.

Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp =

*

Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.

III. Khảo sát điều tra thấu kính phân kì

+ Quang trung ương của thấu kính phân kì củng có đặc điểm như quang trung ương của thấu kính hội tụ.

+ những tiêu điểm và tiêu diện của thấu kính phân kì cũng rất được xác định tương tự như so với thấu kính hội tụ. Điểm khác biệt là chúng rất nhiều ảo, được xác định bởi đường kéo dài của những tia sáng.

Qui ước: Thấu kính phân kì: f

1. Khái niệm hình ảnh và vật dụng trong quang quẻ học

+ Ảnh điểm là vấn đề đồng qui của chùm tia ló hay đường kéo dài của chúng,

+ Ảnh điểm là thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ, là ảo trường hợp chùm tia ló là chùm phân kì.

Xem thêm: Hiện Nay, Tổng Số Tuổi Của Hai Mẹ Con Là 40 Tuổi Của Hai Mẹ Con Là 40 Tuổi

+ đồ gia dụng điểm là vấn đề đồng qui của chùm tia tới hoặc đường kéo dãn của chúng.

+ trang bị điểm là thật trường hợp chùm tia cho tới là chùm phân kì, là ảo ví như chùm tia cho tới là chùm hội tụ.

2. Phương pháp dựng hình ảnh tạo do thấu kính

Sử dụng hai trong 4 tia sau:

– Tia cho tới qua quang trọng điểm O Tia ló đi thẳng.

– Tia tới tuy vậy song trục chính -Tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.

– Tia cho tới qua tiêu điểm vật bao gồm F -Tia ló tuy vậy song trục chính.

– Tia tới tuy nhiên song trục phụ -Tia ló (hay con đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh phụ F’n.

3. Những trường hợp ảnh tạo vì chưng thấu kính

Xét vật dụng thật với d là khoảng cách từ vật mang đến thấu kính:

a) Thấu kính hội tụ


Vị trí đặt vật

Ảnh

Tính chất

Chiều

Độ lớn

d 2f

Thật

Ngược chiều

Nhỏ hơn vật


b) Thấu kính phân kì

Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho hình ảnh ảo cùng chiều với thiết bị và nhỏ dại hơn vật.

V. Những công thức của thấu kính

+ bí quyết xác định vị trí ảnh:

*
=
*

+ Công thức khẳng định số phóng đại:

k =

*
= –
*

+ Qui mong dấu:

Vật thật: d > 0. đồ gia dụng ảo: d 0. Ảnh ảo: d’ 0: hình ảnh và vật cùng chiều ; k

Thấu kính bao gồm nhiều công dụng hữu ích vào đời sống và trong khoa học.

Thấu kính được sử dụng làm:

+ Kính khắc phục tật của mắt.

+ Kính lúp.

+ thứ ảnh, sản phẩm ghi hình.

+ Kính hiển vi.

+ Kính thiên văn, ống dòm.

+ Đèn chiếu.

Xem thêm: Tóm Tắt: Uy Lít Xơ Trở Về Tóm Tắt Uy, Tóm Tắt Uy Lít Xơ Trở Về Đầy Đủ Nhất

+ trang bị quang phổ.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: TOÁN VẼ ĐỐI VỚI THẤU KÍNH

Phương pháp

Phải nắm vững đường đi của các tia sáng qua thấu kính hội tụ, phân kì, tính chất của vật dụng và ảnh rồi dùng phép vẽ (dựng hình) để khẳng định quang trung tâm O, tiêu điểm F, F’; một số loại thấu kính…