BÀI TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 BÀI 2

     
*
Giải Vở bài bác tập tự nhiên và buôn bản hội 3 giúp học viên lớp 3 thực hiện các hoạt động học tập chủ quyền và đa dạng và phong phú trong những tiết học môn tự nhiên và làng hội. Qua đó rèn luyện cho học viên những khả năng học tập tương tự như thực hành một cách công dụng nhất.


Bạn đang xem: Bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 2

Mục lục Giải Vở bài tập tự nhiên và xã hội 3

1.

Xem thêm: Tin 10 Bài 9 Lý Thuyết Tin Học 10, Tin Học 10 Bài 9: Tin Học Và Xã HộiXem thêm: Giải Tiếng Anh 8 Bài 1 Lớp 8: My Friends, Unit 1 Lớp 8: My Friends

Con người và sức khỏe

Bài 1: chuyển động thở và cơ quan hô hấp - trang 3 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 2: đề xuất thở như thế nào? - trang 4 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 3: dọn dẹp hô hấp - trang 5 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 4: Phòng bệnh đường thở - trang 6 Vở bài bác tập tự nhiên và xã hội 3Bài 5: bệnh dịch lao phổi - trang 7 Vở bài bác tập tự nhiên và xã hội 3Bài 6: ngày tiết và cơ quan tuần hoàn - trang 9 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 7: vận động tuần trả - trang 10 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 8: dọn dẹp cơ quan tiền tuần trả - trang 12 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 9: Phòng bệnh về tim mạch - trang 13 Vở bài xích tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 10: chuyển động bài huyết nước tè - trang 14 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 11: lau chùi và vệ sinh cơ quan bài tiết nước tè - trang 15 Vở bài bác tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 12: ban ngành thần kinh - trang 17 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 13: hoạt động vui chơi của thần tởm - trang 19 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 14: hoạt động thần kinh (tiếp theo) - trang trăng tròn Vở bài xích tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 15: dọn dẹp vệ sinh thần ghê - trang 21 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và thôn hội 3Bài 16: lau chùi thần kinh (tiếp theo) - trang 23 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 17-18: Ôn tập: Con người và sức khỏe - trang 25 Vở bài bác tập tự nhiên và buôn bản hội 3

2. Làng hội

Bài 19: những thế hệ vào một gia đình - trang 27 Vở bài tập tự nhiên và làng hội 3Bài 20: họ nội, họ ngoại - trang 29 Vở bài tập tự nhiên và làng hội 3Bài 21-22: Thực hành: Phân tích cùng vẽ sơ đồ mối quan hệ họ sản phẩm - trang 30 Vở bài bác tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 23: phòng cháy khi ở trong nhà - trang 32 Vở bài xích tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 24: Một số chuyển động ở ngôi trường - trang 33 Vở bài xích tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 25: Một số hoạt động ở ngôi trường (tiếp theo) - trang 35 Vở bài xích tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 26: không chơi những trò chơi nguy khốn - trang 36 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 27-28: thức giấc (thành phố) địa điểm bạn đang sống - trang 38 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 29: Các chuyển động thông tin liên lạc - trang 40 Vở bài bác tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 30: chuyển động nông nghiệp - trang 41 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 31: vận động công nghiệp, dịch vụ thương mại - trang 42 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 32: nông thôn và city - trang 43 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và thôn hội 3Bài 33: bình an khi đi xe đạp điện - trang 45 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 34-35: Ôn tập và kiểm soát học kì 1 - trang 46 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 36: lau chùi và vệ sinh môi ngôi trường - trang 49 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 37: dọn dẹp và sắp xếp môi ngôi trường (tiếp theo) - trang 50 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 38: lau chùi và vệ sinh môi ngôi trường (tiếp theo) - trang 52 Vở bài xích tập tự nhiên và xã hội 3Bài 39: Ôn tập: làng hội - trang 52 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3

3. Tự nhiên

Bài 40: Thực đồ gia dụng - trang 54 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 41: Thân cây - trang 57 Vở bài bác tập tự nhiên và làng hội 3Bài 42: Thân cây (tiếp theo) - trang 59 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 43: Rễ cây - trang 62 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 44: Rễ cây (tiếp theo) - trang 64 Vở bài tập tự nhiên và xóm hội 3Bài 45: Lá cây - trang 65 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 46: kỹ năng kì diệu của lá cây - trang 67 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 47: Hoa - trang 69 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 48: quả - trang 71 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 49: Động vật - trang 73 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 50: côn trùng - trang 75 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 51: Tôm, cua - trang 76 Vở bài tập tự nhiên và làng hội 3Bài 52: Cá - trang 78 Vở bài xích tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 53: Chim - trang 80 Vở bài tập tự nhiên và làng hội 3Bài 54: Thú - trang 81 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 55: Thú (tiếp theo) - trang 83 Vở bài tập tự nhiên và làng hội 3Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm vạn vật thiên nhiên - trang 84 Vở bài bác tập tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 58: phương diện trời - trang 86 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 59: Trái đất quả địa cầu - trang 87 Vở bài xích tập tự nhiên và xóm hội 3Bài 60: Sự hoạt động của trái khu đất - trang 88 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 61: Trái đất là một trong hành tinh vào hệ phương diện trời - trang 89 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 62: phương diện trăng là vệ tinh của trái đất - trang 90 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và làng hội 3Bài 63: Ngày cùng đêm trên trái đất - trang 91 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng hội 3Bài 64: Năm, tháng và mùa - trang 92 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 65: những đới nhiệt độ - trang 93 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 66: bề mặt trái đât - trang 94 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 67: mặt phẳng lục địa - trang 95 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 68: bề mặt lục địa (tiếp theo) - trang 96 Vở bài bác tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 69-70: Ôn Tập Và kiểm soát Học Kì 2: tự nhiên và thoải mái - trang 97 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3