BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 5

     

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1 SBT, trong những số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 5

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ loại điện qua mạch chính là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế nghỉ ngơi mạch thiết yếu chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc tuy vậy song có mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta tất cả điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trong mạch điện tất cả sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện ráng U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì độ mạnh I của dòng điện mạch chủ yếu sẽ đổi khác như rứa nào?

*

A. Tăng

B. Không vậy đổi

C. Giảm

D. Thuở đầu tăng, kế tiếp giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì chưng khi bớt dần điện trở R2 , hiệu điện nuốm U không thay đổi thì cường độ mẫu điện I2 tăng yêu cầu cường độ I = I1 + I2 của dòng điện trong mạch bao gồm cũng tăng.

Xem thêm: Bài Thực Hành 8 Tin 10 Bài Thực Hành 8 Tin Học 10, Sử Dụng Một Số Công Cụ Trợ Giúp Soạn Thảo

Câu 10 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy vậy song với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau buộc phải ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT vật Lí 9 

Cho mạch điện có sơ vật dụng như hình 5.6, trong các số đó điện trở R1 = 6Ω; loại điện mạch bao gồm có độ mạnh I = 1,2A và chiếc điện trải qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện nỗ lực U đặt vào hai đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch điện trên, tuy nhiên song cùng với R1và R2 thì cái điện mạch chính có độ mạnh là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy nhiên R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy nhiên với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc song song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện nuốm U để vào hai đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) bởi R3 song tuy vậy với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện chũm U không đổi, những dây dẫn nối, một điện trở R đã biết quý giá và một điện trở Rx chưa biết giá chỉ trị. Hãy nêu một phương pháp giúp xác minh giá trị của Rx (vẽ hình và phân tích và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R và ampe kế tiếp nối nhau với mắc vào ngồn điện tất cả hiệu điện nuốm U không thay đổi nhưng không biết giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế bây giờ ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm được được quý giá của U

+ kế tiếp ta bỏ điện trở R ra bên ngoài và cố gắng điện trở Rx vào:

*

Lúc này phát âm số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Soạn Bài Bánh Chưng Bánh Giầy, Soạn Văn 6 Trang 29 Chân Trời Sáng Tạo

Câu 13 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Cho một hiệu điện cố gắng U = 1,8V và hai điện trở R1 và R2. Nếu như mắc thông suốt hai điện trở này vào hiệu điện núm U thì loại điện trải qua chúng bao gồm cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc tuy nhiên song hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cụ U thì dòng điện mạch thiết yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song song với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch bây giờ là:

*

R1 song tuy nhiên với R2 nên điện trở tương đương của mạch bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω giỏi R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Một đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω cùng R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện cụ U = 3,6V như sơ đồ gia dụng hình 5.7.