Bài Tập Về Định Lý Talet Và Hệ Quả

     

+ nhì đoạn thẳng AB và CD điện thoại tư vấn là tỉ lệ với nhị đoạn thẳng A"B" và C"D" nếu bao gồm tỉ lệ thức.

Bạn đang xem: Bài tập về định lý talet và hệ quả

+ Tổng quát:

*
bài bác tập về định lý talet lớp 8 gồm đáp án" width="354">

3. Định lý Ta – lét trong tam giác

Định lý Ta – lét:

Nếu một con đường thẳng tuy vậy song với 1 cạnh của tam giác và giảm hai cạnh còn lai thì nó định ra trên nhì cạnh ấy hầu như đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.

*
bài xích tập về định lý talet lớp 8 có đáp án (ảnh 2)" width="374">

4. Định lí Ta-lét đảo

Nếu một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác cùng định trên nhị cạnh này phần đa đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn sót lại của tam giác.

*
bài bác tập về định lý talet lớp 8 gồm đáp án (ảnh 3)" width="636">

5. Hệ quả của định lí Ta – lét:

*
bài tập về định lý talet lớp 8 có đáp án (ảnh 4)" width="631">

Nếu một con đường thẳng cắt hai cạnh ( hoặc giảm phần kéo dài của hai cạnh ) của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh sót lại thì nó sản xuất thành một tam giác bắt đầu có ba cạnh khớp ứng tỉ lệ với bố cạnh của tam giác đã cho

Cho tam giác ABC : a // BC => AB’/AB = AC’/AC = BC’/BC.

6. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng, chu vi, diện tích và những tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ trái định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng để tính toán.

+ Định lý: Nếu một mặt đường thẳng tuy nhiên song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh sót lại thì nó định ra trên nhì cạnh đó hầu như đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh còn lại thì nó chế tạo ra thành một tam giác bắt đầu có cha cạnh tương xứng tỉ lệ với cha cạnh tam giác vẫn cho.

Xem thêm: Bà Đã Kể Cho Trẻ Nghe Những Câu Chuyện Gì, Bà Đã Kể Cho Trẻ Nghe Những Câu Chuyện

+ quanh đó ra, ta còn thực hiện đến đặc điểm tỉ lệ thức:

*
bài tập về định lý talet lớp 8 bao gồm đáp án (ảnh 5)" width="394">

Dạng 2: chứng tỏ hai đường thẳng tuy nhiên song, minh chứng các đẳng thức hình học.

Phương pháp:

Ta áp dụng định lí Ta-lét, định lí đảo và hệ trái để triệu chứng minh.

Ví dụ: Tính độ lâu năm cạnh AN.

*
bài tập về định lý talet lớp 8 gồm đáp án (ảnh 6)" width="499">

Hướng dẫn:

Ta gồm MN//BC, áp dụng địnhlý Ta – lét ta có:

AM/MB = AN/NC xuất xắc 17/10 = x/9

⇒ x = (17.9)/10 = 15,3

B. Bài bác tập trường đoản cú luyện


Bài 1: Tìm độ lâu năm x cho hình vẽ sau biết MN//BC

*
bài xích tập về định lý talet lớp 8 bao gồm đáp án (ảnh 7)" width="273">

A. x = 2,75 B. x = 5

C. x = 3,75 D. x = 2,25

Lời giải:

Ta có: MN//BC ⇒ AM/ AB = AN/AC ⇔ 2/5 = 1,5/x ⇒ x = 3.75

Chọn giải đáp C.

Bài 2: Cho các đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 4cm, PQ = 8cm, EF = 10cm, MN = 25mm, RS = 15mm. Nên chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Đoạn AB với PQ tỉ trọng với nhì đoạn trực tiếp EF vs RS.

B. Hai đoạn trực tiếp AB và RS tỉ trọng với hai đoạn trực tiếp EF cùng MN

C. Hai đoạn thẳng AB với CD tỉ lệ thành phần với nhì đoạn thẳng PQ với EF

D. Cả 3 phạt biểu mọi sai.

Lời giải:

*
bài xích tập về định lý talet lớp 8 bao gồm đáp án (ảnh 8)" width="295">

Chọn giải đáp B.

Xem thêm: Lý Thuyết Hàm Số Bậc 2 Có Dạng Như Thế Nào, Hàm Số Bậc Hai Và Các Bài Toán Liên Quan

Bài 3: Cho những đoạn thẳng AB = 8cm, AC = 6cm, MN = 12cm, PQ = x cm. Tìm x nhằm AB và CD tỉ trọng với MN và PQ?

Lời giải:

Ta có:

AB/CD = MN/ PQ ⇔ 8/ 6 = 12/x ⇔ x = 72/8 = 9cm

Chọn câu trả lời B.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB = 4cm, AC =3cm. Bên trên đoạn thẳng AB đem điểm M làm sao cho AM = 1cm. Dựng đường thẳng MN vuông góc AB. Tính BN