Bài Tập Về Sự Điện Li

     

Trong chương trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức và kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ là nắm vững vàng lí thuyết mà các em nên nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 cụ thể và đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về sự điện li

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ rất nhiều chất tung trong nước (hoặc lạnh chảy) phân li ra ion được call là những chất năng lượng điện li. Axit, bazơ cùng muối là các chất điện li.

+ hóa học điện li mạnh là chất khi rã trong nước, các phân tử hoà tan số đông phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Số đông các muối. Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh thực hiện mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu là chất khi rã trong nước chỉ có một số phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình cùng yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định chính sách bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bởi tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường không giống nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nỗ lực thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính mật độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ các ion đến sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một một số loại cation cùng một nhiều loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối kết hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào sinh sản ít muối tan tuyệt nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- mới tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo ra kết tủa cùng với CO32- với SO42- nên muối tan sẽ là BaCl2.

Mg2+ tạo ra kết tủa cùng với CO32- yêu cầu muối tan đang là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định chế độ bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: giả dụ = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 7 Bài 35 - Tải Tập Bản Đồ Địa Lý Lớp 7 Bài 35

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH bớt 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bằng 9/10 V nhằm thu được dung dịch gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Tự Lập Đối Với Gia Đình, Cá Nhân Và Xã Hội, Nghị Luận Về Tính Tự Lập Hay Nhất (21 Mẫu)

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.