BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2012

     

I. Reviews về report Hiện Trạng môi trường xung quanh Quốc Gia_2012

Báo Cáo thực trạng Môi trường Quốc Gia_2012 viết về các vấn đề tổng quan lại về nước phương diện ở Việt nam. Mối cung cấp gây độc hại môi ngôi trường nước mặt, diễn biến unique môi ngôi trường nước mặt, tác động ảnh hưởng của ô nhiễm môi ngôi trường nước mặt, cai quản môi ngôi trường nước mặt, đều tồn tại cùng giải pháp.

*
Báo Cáo hiện trạng Môi Trường tổ quốc -2012

II.MỤC LỤC Báo Cáo thực trạng Môi trường Quốc Gia_2012

Chương 1: TỔNG quan VỀ NƯỚC MẶT VIỆT NAM

1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên và thoải mái các lưu vực sông sinh hoạt nước ta

1.2 Đặc điểm khoáng sản nước mặt

1.3 vạc triển tài chính – buôn bản hội và sức ép đối với môi trường nước

1.3.1 cách tân và phát triển dân số và quy trình đô thị hóa

1.3.2 Tăng trưởng tài chính và việc áp dụng nước

1.3.3 Suy giảm quality rừng

1.3.4 trở nên tân tiến thủy điện

1.3.5 khai quật khoáng sản

1.4 biến hóa khí hậu và ảnh hưởng tác động đến môi trường thiên nhiên nước

Chương 2: NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

2.1 Tổng quan các nguồn gây ô nhiễm và độc hại nước mặt

2.2 mối cung cấp gây độc hại nước mặt vùng đồng bằng sông hồng

2.3 nguồn gây độc hại nước mặt vùng trung du với miền núi phía bắc

2.4 nguồn gây ô nhiễm nước phương diện vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung

2.5 nguồn gây ô nhiễm và độc hại nước phương diện vùng Tây nguyên

1.6 nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng Đông phái nam bộ

1.7 mối cung cấp gây ô nhiễm và độc hại nước khía cạnh vùng Đồng bởi sông cửu Long

Chương 3: DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

3.1 giữ vực sông Kỳ thuộc – bằng Giang , Ka long

3.2 Sông Hồng

3.3 lưu lại vực sông cầu

3.4 lưu giữ vực sông Nhuệ – Đáy

3.5 khối hệ thống sông Thái Bình

3.6 lưu lại vực sông Mã

3.7 Sông hương

3.8 lưu lại vực sông Vu gia – Thu Bồn

3.9 giữ vực sông Trà bồng, trà Khúc

3.10 lưu giữ vực sông Kôn, giữ vực sông hà thành

3.11 lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

3.12 lưu giữ vực sông Mê Công

3.13 hệ thống hồ

Chương 4: TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

4.1 tác động của ô nhiễm và độc hại môi trường nước khía cạnh đến sức khỏe con người

4.2 ảnh hưởng tác động của độc hại nước khía cạnh tới cải cách và phát triển kinh tế

4.3 Ảnh hưởng mang lại nguồn nước cấp

4.4 ảnh hưởng tác động của hết sạch nguồn nước sông Mê Công đối với đồng bằng Sông Cửu Long

4.5 phân phát sinh các vấn đề xóm hội

Chương 5: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

5.1 Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

5.2 hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm làm chủ môi ngôi trường nước

5.3 triển khai quy hoạch những lưu vực sông

5.4 Thực hiện review tác động môi trường, cấp giấy phép xả nước thải và khảo sát cơ bản, dự báo