Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

     
*

*

*

*
*
*
*

BÁO CÁO thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến quy định về phòng, chống tham nhũng giai đọan 2019-2021”
*
*
*

tiến hành Công văn số 92/TTr ngày 23 mon 9 năm 2021 của Thanh tra thị xã Quảng Điền về việc report tổng kết tiến hành Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, kháng tham nhũng giai đọan 2019-2021”

ubnd xã Quảng Thái báo cáo tình hình triển khai công tác Tuyên truyền phổ biến điều khoản về phòng, kháng tham nhũng giai đọan 2019-2021”cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác làm việc ch đo, hưng dn, tiệm trit vic thc hin đán

2. Câu hỏi xây dựng, phát hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai Đề án theo kế hoạch

thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của ubnd tỉnh về thực thi thi hành khí cụ phòng, phòng tham nhũng năm 2019; triển khai Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày đôi mươi tháng 3 năm 2019 của ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai thi hành hiện tượng phòng, phòng tham nhũng năm 2019;

Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền, phổ biến, tiệm triệt, học tập tập khá đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Liên tiếp thực hiện nay có công dụng Nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành tw Đảng (khóa X) về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, phòng tham nhũng, lãng phí; cơ chế Phòng, kháng tham nhũng năm 2018; Chiến lược nước nhà phòng, kháng tham nhũng cho năm 2020 và các văn phiên bản khác gắn sát việc tổ chức triển khai triển khai những nhiệm vụ chăm môn, trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội trên địa phương.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 106/KH-UBND

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao

Tham mưu ubnd xã về việc kiện toàn, cải thiện năng lực đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên luật pháp về PCTN của xã cùng tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, luật pháp về PCTN trên địa phận xã; ubnd xã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; chiến lược số 19/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân xã về thực thi thi hành quy định phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn xã.

2. Công ước của phối hợp quốc về phòng tham nhũng; đúng theo tác nước ngoài của vn trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN

Thực hiện đề án này, ủy ban nhân dân xã luôn luôn triển khai, cập nhật những văn bạn dạng pháp luật new để thực thi tuyên truyền đến toàn cục cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân, thông qua nhiều hiệ tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản liên quan đến Công ước nước ngoài về những quyền dân sự, chủ yếu trị và luật pháp Việt nam giới về những quyền dân sự, chủ yếu trị được cán bộ, công chức cùng nhân dân nhằm cải thiện ý thức tôn trọng luật pháp và ý thức chấp hành lao lý đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Từ bỏ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp về các quyền dân sự, thiết yếu trị và luật pháp Việt nam về những quyền dân sự, chính trị được cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân được đon đả thường xuyên, chỉ đạo, triển khai tiến hành kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

3. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, tín đồ lao hễ và công dân trong PCTN.

Để tiến hành Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lao lý về phòng phòng tham nhũng, ubnd xã đã dính sát những văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp cho trên nhằm triển khai tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, kháng tham nhũng, góp phần nâng cấp ý thức chấp hành quy định nói tầm thường và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản về phòng phòng tham nhũng nói riêng. Kịp thời lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp cho xã triển khai triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản về phòng, phòng tham nhũng trên địa phận xã trải qua các văn bạn dạng pháp hình thức và Nghị triết lý dẫn thực hiện theo siêng ngành, lĩnh vực, nhằm nâng cấp ý thức trọng trách của cán bộ, công chức, tín đồ lao đụng trong công ty động tò mò pháp luật; phạt huy lòng tin gương mẫu mã tuân thủ, chấp hành pháp luật.

4. Tình hình tổ chức tiến hành việc tuyên truyền, thông dụng giáo dục điều khoản về phòng chống tham nhũng tại địa phương

Trên đại lý Kế hoạch, văn phiên bản chỉ đạo, Ủy ban dân chúng xã về liên tiếp triển khai triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lao lý về phòng, chống tham nhũng quá trình 2019-2021, thành phần Tư pháp nhà trì, phối hợp Công An xã, BCH quân sự chiến lược xã cùng những đơn vị tương quan công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp về phòng, kháng tham nhũng, Luật thai cử Đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật nhiệm vụ Quân Sự, công tác Phòng cháy chữa trị cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ CP ngày 24 mon 11 năm 2020 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Thi hành hình thức cư trú, những văn bạn dạng thi hành giải pháp cư trú năm 2020; nhằm nâng cấp nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động bảo đảm an toàn hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

ủy ban nhân dân xã chỉ huy các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cung cấp xã cùng Ban điều hành những thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến đến tổng thể cán bộ, công chức, người lao rượu cồn và quần chúng. # trên địa bàn toàn xã với những nội dung quy định về phòng, kháng tham nhũng như: Thực trạng, vì sao và phương án phòng kháng tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng ở trong nhà chống tham nhũng và gây ra đạo đức liêm chính; tư tưởng tp hcm về đạo đức nghề nghiệp liêm chính và phòng phòng tham nhũng; quan điểm, công ty trương cơ chế của Đảng về phòng kháng tham nhũng; hiện tượng phòng phòng tham nhũng năm 2018 và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành. Công khai, minh bạch thông tin về các trình tự, thủ tục hành chính; nâng cấp ý thức nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao rượu cồn và quần chúng trong công ty động tò mò pháp luật; vạc huy tinh thần gương chủng loại tuân thủ, chấp hành luật pháp của cán bộ, đảng viên.

Các vẻ ngoài tuyên truyền, phổ biến về phòng, phòng tham nhũng được phổ cập trong những cuộc họp giao ban, họp báo hội nghị sơ kết, tổng kết mặt hàng năm của những cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh tra; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã; mặt khác đăng tải các văn phiên bản về phòng, chống tham nhũng bên trên Trang thông tin điện tử của xã.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá kết quả của Chương trình, những Đề án của Chương trình

từ bỏ những công dụng thực tế triển khai các Đề án trên địa bàn xã trong thời hạn qua, nhận biết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu từng ngành, nghành nghề dịch vụ và có được nhiều công dụng đáng ghi nhận. Cho biết việc xây dựng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những chương trình, đề án đã phát huy nhiều hiệu quả, nuốm thể:

- những đơn vị khẳng định được công tác phổ biến, giáo dục luật pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần không nhỏ tuổi trong quá trình quản lý làng mạc hội bằng pháp luật. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chức năng đã dành sự quan liêu tâm, chú trọng cho công tác này bằng những văn bản và chiến thuật cụ thể như: sắp xếp kinh phí, nhân lực, thời gian.

- việc xây dựng chuyển động phổ biến, giáo dục quy định theo những Đề án của đơn vị đã tập trung nội dung phổ biến, vẻ ngoài phổ biến, đối tượng người dùng phổ biến đổi trong quá trình triển khai, tránh khỏi tình trạng, lúng túng, trang trải trong thực hiện thực hiện.

- ủy ban nhân dân xã đã chủ động tổ chức tuyên truyền, thông dụng các văn bản luật trực thuộc phạm vi cai quản nhà nước; xây đắp kế hoạch phổ cập pháp riêng của đơn vị chức năng và triển khai triển khai là một gửi biến phệ trong công tác tuyên truyền.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

a. Tồn tại, cạnh tranh khăn

- một số trong những đơn vị chưa trọn vẹn nhận thức được chuyển động phổ biến, giáo dục pháp luậttheo ngành, nghành phụ trách là 1 trong những nhiệm vụ nằm trong chức năng cai quản Nhà nước hoặc tham gia cai quản Nhà nước phải công tác phổ cập giáo dục trong một số nghành nghề dịch vụ chưa đạt công dụng cao.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã tuy được tiến hành nhưng vẫn còn đấy ít. Đội ngũ tuyên truyền viên quy định tuy đã có cũng cố, tuy nhiên quy mô và quality tuyên truyền, phổ biên các văn phiên bản pháp chính sách mang lại hiệu quả chưa cao.

- Trong năm do tác động của dịch Covid-19 công tác tuyên truyền, PBGDPL bao gồm sự tinh giảm nhất định, do đó việc thực thi sâu rộng văn bản văn bản pháp nguyên tắc mới gặp không ít cạnh tranh khăn, cho nên việc triển khai Đề án cũng không được sâu rộng.

Xem thêm: Bài Tập Toán 12 Bài 4 : Đường Tiệm Cận, Giải Toán 12 Bài 4: Đường Tiệm Cận

b. Lý do của hầu như tồn tại, khó khăn khăn

- tại sao chủ quan: Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phát huy vai trò trách nhiệm; chuyên môn chưa đồng đa số về chăm môn, nghiệp vụ; năng lực cập nhật, trường đoản cú nghiên cứu điều khoản của tuyên truyền viên còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa kịp thời; bề ngoài chưa hấp dẫn. Công tác phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật chưa xuất hiện tiêu chí xác định công dụng nên khó khăn khi dìm xét, tiến công giá; dẫn đến giải pháp đưa ra nhằm thực hiện tốt công tác này chỉ mang ý nghĩa chung chung.

- vì sao khách quan: hiện nay nay, với sự phát triển công nghệ, mối cung cấp tiếp cận thông tin của bạn dân vô cùng đa rạng phong phú, sinh động, thu hút và kịp thời. Bởi đó, đã một phần hạn chế thú vị sự thân thiết từ nhân dân.

3. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

- công tác phổ biến, giáo dục điều khoản phải đặt bên dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của các cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng quy định của cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân; thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ thiết yếu trị - tài chính của địa phương.

- Để thực hiện giỏi các Chương trình, Đề án phổ biến lao lý nói riêng cũng như công tác thịnh hành giáo dục điều khoản nói chung, cán cỗ tuyên truyền viên pháp luật phải tiếp tục gắn kết với hoạt động, trực tiếp tham gia những buổi tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo nghiêm ngặt công tác tuyên truyền quy định trong cơ quan, đơn vị chức năng ngay từ đầu năm. Định kỳ 6 tháng và cuối năm họp tổng kết rút gớm nghiệm những ngành với lập kế hoạch vận động cho năm tiếp theo.

- Việc triển khai công tác phổ biến điều khoản phải tất cả trọng tâm, trọng điểm; bắt buộc phân công rõ ràng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai tiến hành có kết quả cao.

- ở kề bên việc tổ chức những Hội nghị tuyên truyền, bề ngoài phát hành tờ rơi là một bề ngoài tuyên truyền mang lại hiệu quả tích cực. Với số lượng nhiều phiên bản để gần như người đón nhận thông tin điều khoản nhưng không mất không ít kinh phí; Đồng thời, tăng tốc ứng dụng hiệ tượng phổ biến pháp luật qua hệ thống thông tin Intenet, mạng làng hội, đài truyền thanh... để triết lý và đưa tin pháp luật gồm nguồn chủ yếu thống.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN trong THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng, trọng trách và chiến thuật đẩy mạnh công tác làm việc PBGDPL

a. Chỉ đạo, triển khai triển khai kịp thời, có tác dụng công tác phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật. Trên cơ sở đó, những cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã dữ thế chủ động triển khai triển khai có hiệu quả, unique các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lao lý của ubnd huyện “Tuyên truyền phổ biến quy định về phòng, phòng tham nhũng giai đọan 2019-2021;

b. Tiếp tục tăng nhanh ứng dụng technology thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phối kết hợp Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, khả năng cho đội hình làm công tác làm việc phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền viên điều khoản nhằm cải thiện kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật bảo vệ quy định, huyết kiệm, hiệu quả.

c. Thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức vào tham mưu, khuyến nghị giải pháp, kiểm tra, thống kê giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật.

d. Tiếp tục thực hiện tại tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua khối hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử xã.

e. Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến lao lý giữa những cơ quan, solo vị, đoàn thể trên địa bàn.

2. Đề xuất, loài kiến nghị

1. Bức tốc tập huấn tu dưỡng chuyên sâu so với đội ngũ cán bộ, công chức có tác dụng công tác thịnh hành giáo dục pháp luật; cán cỗ làm công tác phòng chống tham nhũng; hàng ngũ cán bộ nhân viên Tuyên truyền viên pháp luật.

2. Quan lại tâm, bố trí kinh phí tổn triển khai thực hiện từng Đề án đối với cấp xã.

Xem thêm: Top 13 Cách Chế Biến Nấm Mối Tự Nhiên Ngon Thuần Cực Đơn Giản Và Hấp Dẫn

Trên đây là báo cáo kết quả tiến hành thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến điều khoản về phòng, phòng tham nhũng giai đọan 2019-2021”. ủy ban nhân dân xã báo cáo Thanh tra thị xã tổng hợp./.