Bất Pt Bậc Nhất 1 Ẩn

     
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Bất pt bậc nhất 1 ẩn

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau:

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau (dùng phép tắc nhân):

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải thích sự tương đương...

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem lời giải


bài xích 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình theo quy tắc đưa vế:

Xem giải thuật


Bài đôi mươi trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo luật lệ nhân):

Xem giải thuật


bài bác 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Lý giải sự tương đương sau:

Xem giải thuật


bài xích 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100, 101, Luyện Tập Chung Lớp 5 Trang 100

bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem lời giải


bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Xem lời giải


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Chất vấn xem cực hiếm x = -2 bao gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải thuật


bài xích 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. đến bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tra cứu x sao cho:

Xem giải mã


bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không thực sự 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy tệ bạc với hai loại mệnh giá: nhiều loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó bao gồm bao nhiêu

Xem giải thuật


bài xích 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Soạn Bài Đại Cương Về Phương Trình, Soạn Đại Số 10 Bài 1: Đại Cương Về Phương Trình

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.