BIỂU THUẾ TÀI NGUYÊN MỚI NHẤT

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2022/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ HỆ SỐ QUY ĐỔI MỘTSỐ LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Biểu thuế tài nguyên mới nhất

Ban hành bảng giá tính thuế khoáng sản và thông số quy thay đổi mộtsố một số loại tài nguyên trên địa phận tỉnh Bình Định như sau:

1. Bảng giá tính thuế tàinguyên chính sách tại Phụ lục I kèm theo quyết định này.

2. Hệ số quy đổi một trong những loạitài nguyên hình thức tại Phụ lục II kèm theo quyết định này.

Điều 2.Giao cục Thuế công ty trì, phối phù hợp với Sở Tài chính, Sở Tàinguyên và môi trường và những đơn vị liên quan hướng dẫn những tổ chức, cá nhânkhai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tiến hành việc kê khai với nộp thuế tàinguyên theo như đúng quy định hiện hành ở trong phòng nước.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 10 Unit 2 School Talks, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2: School Talks

Điều 4.Chánh văn phòng Ủy ban quần chúng tỉnh; cục trưởng viên Thuếtỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;Thủ trưởng các cơ quan bao gồm liên quan; chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thịxã, tp và những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hànhQuyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 4; - bộ Tài chính; - Tổng viên thuế; - cục KTVBQPPL-Bộ tư pháp; - TT. Thức giấc ủy; - TT. HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - UB MTTQ VN; - CT, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở tư pháp; - UBND những huyện, TX, TP; - lãnh đạo VP ủy ban nhân dân tỉnh; - TTTHCB; - Lưu: VT, K4, K17.

Xem thêm: Truyện Tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu Truyện Tranh, Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC I

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, một số loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế khoáng sản (đồng/ĐVT)

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

I

Khoáng sản kim loại

I3

Titan

I302

Quặng titan sa khoáng

I30201

Quặng Titan sa khoáng không qua tuyển chọn tách

tấn

1.000.000

I30202

Titan sa khoáng vẫn qua tuyển tách bóc (tinh quặng titan)

I3020201

Ilmenit

tấn

1.950.000

I3020202

Quặng Zircon gồm hàm lượng ZrO23

27.000

II2

Đá, sỏi

II201

Sỏi

II20102

Các các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

202.000

II202

Đá xây dựng

II20202

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các các loại đá làm mỹ nghệ)

II2020201

Đá mỹ nghệ tất cả độ nguyên khối dưới 0,4m3

m3

850.000

II2020202

Đá mỹ nghệ bao gồm độ nguyên khối từ bỏ 0,4m3 mang lại dưới 1m3

m3

1.700.000

II2020203

Đá mỹ nghệ gồm độ nguyên khối từ bỏ 1m3 đến dưới 3m3

m3

2.550.000

II2020204

Đá mỹ nghệ gồm độ nguyên khối từ 3m3 trở lên

m3

3.500.000

II20203

Đá làm vật tư xây dựng thông thường

II2020301

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô tình nhân (khoáng sản khai thác)

m3

100.000

II2020302

Đá hộc

m3

120.000

II2020303

Đá cung cấp phối

m3

140.000

II2020304

Đá dăm những loại

m3

195.000

II2020305

Đá lô ca

m3

140.000

II2020306

Đá chẻ

m3

370.000

II2020307

Đá bụi, mạt đá

m3

100.000

II20204

Đá bazan dạng cục, cột (trụ)

m3

1.500.000

II5

Cát

II501

Cát san phủ (bao tất cả cả cat nhiễm mặn)

m3

56.000

II502

Cát xây dựng

II50202

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

II5020201

Cát xây

105.000

II5020202

Cát tô

200.000

II503

Cát vàng phân phối công nghiệp (khoáng sản khai thác)

II50301

Cát làm cho khuôn đúc

m3

150.000

II6

Cát làm chất thủy tinh (cát trắng)

m3

245.000

II7

Đất làm gạch, ngói

m3

119.000

II8

Đá Granite

II801

Đá granite màu ruby

m3

6.000.000

II802

Đá hoa cương màu đỏ

m3

4.200.000

II803

Đá hoa cương màu tím, trắng

II80301

Đá đá hoa cương màu tím

m3

1.750.000

II80302

Đá đá hoa cương màu trắng

m3

1.750.000

II80303

Đá hoa cương màu xám trắng

m3

1.750.000

II804

Đá granite màu khác

m3

2.800.000

II806

Đá granite khai quật không đồng điệu về color sắc, độ hạt, độ thu hồi

m3

900.000

V

Nước thiên nhiên

V1

Nước khoáng thiên nhiên, nước lạnh thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng góp hộp

V101

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng góp hộp

V10101

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (nguyên khai) dùng để làm đóng chai, đóng góp hộp chất lượng trung bình (so cùng với tiêu chuẩn đóng chai nên lọc bỏ một số trong những hợp chất để vừa lòng quy với bộ Y tế)

m3

237.000

V10104

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, thương mại dịch vụ du lịch...

m3

26.000

V102

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

V10201

Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng góp chai, đóng góp hộp

m3

150.000

V10202

Nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

500.000

V2

Nước thiên nhiên dùng đến sản xuất marketing nước sạch

V201

Nước mặt

m3

3.000

V202

Nước dưới đất (nước ngầm)

m3

4.000

V3

Nước thiên nhiên dùng cho mục tiêu khác

V301

Nước thiên nhiên dùng trong phân phối rượu, bia, nước giải khát, nước đá

V30101

Nước vạn vật thiên nhiên dùng trong thêm vào rượu, bia, nước tiểu khát

m3

95.000

V30102

Nước thiên nhiên dùng trong tiếp tế nước đá

m3

40.000

V302

Nước thiên nhiên dùng mang lại khai khoáng

m3

40.000

V303

Nước thiên nhiên dùng mục tiêu khác (làm mát, dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, xây dựng)

m3

4.000

VI

Yến sào thiên nhiên

kg

51.100.000

PHỤ LỤC II

STT

Tài nguyên nguyên khai

Hệ số quy đổi (Kqđ)

Sản phẩm sau chế biến

Ghi chú

I

Titan

1

1 tấn titan sa khoáng không qua tuyển tách

0,8

tấn quặng ti rã tổng đúng theo (gồm Ilmenit, Zircon, Rutil, Monazite, Manhectic)

1 tấn titan sa khoáng không qua tuyển bóc tách cho ra 0,8 tấn quặng titan tổng hợp

kimsa88
cf68