CÁC KHOA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

     

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học kinh tế tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, với 54 lịch trình đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ thiết yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học kinh tế Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn ĐH kinh tế Quốc Dân 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành bên dưới đây.
Bạn đang xem: Các khoa đại học kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học tài chính Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài thiết yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế vạc triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán tởm tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học đồ vật tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật gớm tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê gớm tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất đụng sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi new (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tập tài bao gồm (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tư tài thiết yếu (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học viên lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị gớm doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu thương mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài chủ yếu công ---
13 CT3 Tài thiết yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phát triển ---
18 7310108 Toán ghê tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học lắp thêm tính ---
22 7380107 Luật ghê tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê kinh tế ---
25 7340116 Bất động sản ---
26 7340401 Khoa học tập quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường ---
30 7850103 Quản lý đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và chế độ (E- PMP) ---
41 EP02 Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế & sale (DSEB) ---
43 EP05 Kinh lợi nhuận (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích marketing (BA) ---
45 EP07 Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài chính (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) ---
53 EP10 Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên


Xem thêm: Giải Toán 8 Đường Trung Bình Của Hình Thang, Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị gớm doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu đương mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài thiết yếu công ---
13 CT3 Tài chủ yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế vạc triển ---
18 7310108 Toán tởm tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học máy tính ---
22 7380107 Luật gớm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê khiếp tế ---
25 7340116 Bất hễ sản ---
26 7340401 Khoa học tập quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường ---
30 7850103 Quản lý đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và chính sách (E- PMP) ---
41 EP02 Định phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong tài chính & marketing (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh thu (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích sale (BA) ---
45 EP07 Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài chủ yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) ---
53 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) ---
54 EP14 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng tích hợp bệnh chỉ thế giới (LSIC) ---
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Các Chức Năng Tiền Là Phương Tiện Lưu Thông Là Gì, Please Wait

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc ghê Te Quoc Dan 2022 chính xác nhất trên noithatvinhxuan.vn