Các Văn Bản Quy Pham Pháp Luật

     

Hỏi: Xin được đặt ra những câu hỏi hội đồng GSNN: lúc được phong PGS vài năm ngoái đây, tôi vẫn phải thẩm định và đánh giá bằng TS tốt nghiệp...

Bạn đang xem: Các văn bản quy pham pháp luật

Trả lời: Ứng viên cần triển khai đúng những Khoản 2, Khoản 14, Điều 9 cùng Khoản 3, Điều 10...


Hỏi: văn phòng công sở GS cho tôi hỏi: Ứng viên giáo sư ví như thiếu nhì tiêu chuẩn chỉnh là thiếu lí giải 01 nghiên cứu sinh...

Trả lời: Khoản 6, Điều 5, ra quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định:

6. Nhà trì...


Hỏi: K/G Quý HĐ,Quý HĐ mang đến tôi hỏi phần lớn văn bản, sách vở sao y phiên bản chính (của cơ sở đào tạo) có số lượng giới hạn thời...

Trả lời: Khoản 14, Điều 9, quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định:


Hỏi: Kính gửi Hội đồng GSNN, tôi có thắc mắc như sau: Định mức đào tạo 270 máu là đã đạt được tính theo giờ dạy...

Xem thêm: Để Tự Thiết Kế Truy Vấn Ta Chọn Vào, Bài 8: Truy Vấn Dữ Liệu

Trả lời: Khoản 3, Điều 4, quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định: “3. Kết thúc nhiệm vụ...


Hỏi: Kính nhờ cất hộ Hội đồng CDGSNN,Tôi xin có câu hỏi: công ty nhiệm đề bài nhánh nằm trong đề tài cấp Nhà nước rất có thể coi...

Trả lời: chủ nhiệm đề tài nhánh trực thuộc đề tài cấp cho Nhà nước được tính tương...


*
*

*
*

*

Quyết định phát hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy quăng quật công nhận chức vụ và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó...
*

Quyết định sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều của quyết định số 37/2018-TTg ngày 21 mon 8 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ phát hành quy định tiêu chuẩn chỉnh thủ tục xết công nhận đạt tiêu chuẩn và ngã nhiệm...

Xem thêm: Top 19 Giải Sgk Hóa 9 Bài 2 Sgk Hóa 9 Trang 14 Sgk Hóa 9, Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 14 Sgk Hóa Học 9


*

Thông thư ban hành quy chế và hoạt động của Hội đồng Giáo sư bên nước, các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng gs cơ sở
Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Hội đồng Giáo sư công ty nước, những Hội đồng gs ngành, liên ngành với Hội đồng gs cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số...

Bản quyền nằm trong về Hội đồng Giáo sư công ty nước