Cảm Âm Cô Gái Lam Hồng

     
*Bạn đang xem: Cảm âm cô gái lam hồng

(CÁC NỐT KHÔNG GHI SỐ THỔI QUÃNG 1)Xe ta bon trên các dặm con đường ,(Đô2 Re2) Re2 Re2 Re2 Đô2 La Đô2 LaGiữa làng Sol La ,quê ta (Đô2 Re2 Mi2) ,băng qua bao Mi2 Mi2 Mi2 suối đèo (Rê Mi2 Rê2, đồi nương La Đômà xe Là (Rê Mi2) ta bon ra Mi2 Mi2 Mi2 chiến (Rê mi )trường Rê .Chào em (Đô La Re2) cô bé Lam Hồng Re2 Mi2 Re2 La ,giữa tiếng Re2 La bom gào Rê Mi2 Re2 đạn dội (nhấp ham La) La Re2 .Vẫn nghe vang vang Re2 La La La câu hò (La Sol Fa) trê tuyến phố (Sol La Sol)...Niềm vui mập (Re1 Fa Sol La) toả lan bên trên quê ta La1 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2...Đi Fa2 thông con đường ( mày Re2) để chuyến xe pháo ta băng băng qua. La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2.(6 nốt) Fa2Hồng Lĩnh ơi! Re2 Re2 Sol2 đỉnh điểm mây Fa2 Sol2 Sol2 vờn(Fa2 Re2)đã thuộc em Do2 Do2 Mi2 từng tối thức trọn (Rê mày Rê Mi) Sol trọn La1 < láy nhanh gấp đôi Re mi rùi luyến nhanh lên Sol ,nhấp mê say hạ xuống Là>nối tiếp mọi mạch mặt đường quê nhà.La La La ( La Sol Fa) Sol La Sol Đường rộn ràng tấp nập Re Re Re ,những chuyến( Fa Sol La) xe qua ( La Sol La )Tình nghĩa quê em sáng tỏ La La Re2 Re2 Re2 Lanhư ánh trăng (Fa2 Sol2 Fa2) tối rằm Mi2 Re2 (láy Rê)..............................Tiền phương( Rề Đô Rê Sol ) tay lái sở hữu tình em( Fa Sol La )sol Fa sol gánh vác Fa (nhấp mê mệt La ) RêXe ta bon bon đi bên trên Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 đường (Fa2 Re2)lòng vui như mở hội Re2 Fa2 Fa2 (Fa2 Re2)2Đường quê em êm êm gửi như thoi La Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 dệt( La Re2) bao trọng điểm tình La La SolLững lờ đèn giặc Re Re Re Re dõi lửa soi ( la sol la đô la ) nhằm em đi thông mặt đường Fa Sol Sol (Fa Re)Kìa con gà rừng vọng Re Re Re Re gáy cuối nương ( la sol la đô la )vượt đèo Ngang nào chúng ta ơi La Fa La La La Re2,Tay lái Rê2 Mi2 Fa2,ta dồn lên(Mi2 Re2 Mi2 Rê)lời ca La Re2Hỡi cô gái, Re2 Fa2 Sol2 La2, trên đất Lam Hồng Sol2 La2 (Sol2 Fa Re2), Do2 Re2 Mi2 Lamỗi dặm( Mi2 Rê Do2) láy rền mi Fa xe anh qua Re2 Mi2 Mi2 lòng em thấu tỏ (Rê mày Rê mày Sol... Là )láy ngươi vuốt lên Sol hạ xuống Là .Dù xe pháo anh chạy tối chạy ngày( Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2) láy rền Sol La ở giữa và Láy Rê cuối câucũng chẳng bằng La Đô Re2 Do2 trung thành em La Do2 Re2 Fa2vì miền nam bao dịu dàng Do2 La Re2 Re2 (Re2 Rê) từ bỏ thương bao gồm 2 nôt rêĐi thông con đường Fa2 Mi2 Re2 để các chuyến xe cộ qua La Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 (Ngân 6 nốt Sol)Hòa thông thường tay lái, Re2 Fa2 Sol2 La2, em đã góp công La2 La2 La2 Sol2ngày(Sol2 Fa2 Re2) tối Fa trên đường đường. Sol la Rê2Kết : Hỡi la ....là ............hỡi là... Hỡi la là hỡi là.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 57, Vở Tự Kiểm TraXem thêm: Địa Lí 11 Bài 10 Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc), Địa Lí 11 Bài 10: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

La Sol... Fa2 Re2... Fa2 Sol Fa Re2, ... La Sol..., Fa2 Re2... Fa2 Sol Fa Re2... ...
*