CẶP CHẤT KHÔNG XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌC LÀ

     

Hòa tan không còn 24,16 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng dư thấy sót lại 6,4 gam Cu không tan. Còn mặt khác hòa tan không còn 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được hỗn hợp Y. Mang lại 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, tiếp đến nung tới cân nặng không song thu được 78,16 gam rắn khan. Nồng độ C% của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp Y tất cả giá trị ngay sát nhất với
Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có Cu cùng Fe vào hỗn hợp H2SO4loãng (dư) , dứt phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của sắt trong 2m gam X là


Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 11,664 gam chất rắn cùng dung dịch X đựng 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột fe vào hỗn hợp X, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng hoàn toàn, nhận được 5,616 gam chất rắn. Giá trị của m là:


Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg và Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Tổ hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, sinh hoạt đktc). Mang đến dung dịch NaOH dư vào Z, nhận được kết tủa T. Nung T trong không gian đến trọng lượng không đổi, thu được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của sắt trong X là


Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg và Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tính năng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X cùng 2,688 lít (đktc) láo lếu hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO với NO2 trong đó hai khí N2 và NO2 có số mol bởi nhau. Cô cạn cẩn thận toàn cỗ X chiếm được 58,8 gam muối hạt khan. Số mol HNO3 đã tham gia phản nghịch ứng là


Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hết Y vào dung dịch cất 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3đến làm phản ứng trả toàn, thu được dung dịch Z (không bao gồm NH4+) với 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO cùng N2O. Mang đến dung dịch AgNO3dư vào Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5) cùng 280,75 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Fe(NO3)2, vào Y là
Xem thêm: Vbt Toán Lớp 5 Bài 148 : Ôn Tập Về Đo Diện Tích Và Đo Thể Tích (Tiếp Theo)

Để bảo đảm an toàn vỏ tàu làm bằng vật liệu thép phần ngâm trong nước biển, fan ta lắp thêm sắt kẽm kim loại M vào vỏ tàu. Kim loại M có thể là


Cho các thành phần hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và một lượng hóa học rắn không tan. Muối bột trong hỗn hợp X là


Có 4 hỗn hợp muối riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm hỗn hợp KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, thêm tiếp dung dịch NH3 sệt (dư) vào thì sau khi ngừng các bội phản ứng số hóa học kết tủa nhận được là


Hòa chảy 8,4 gam sắt vào 500 ml hỗn hợp X có HCl 0,2M với H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau bội nghịch ứng thì thu được bao nhiêu gam muối bột khan?
Xem thêm: Top 20 Đại Lượng Đo Của Đồng Hồ Ampe Kế Là ? Tên Một Số Đại Lượng Đo Điện Là

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam