Cập Nhật Thông Tin Gồm Các Thao Tác

     

1. Chế tạo ra lập CSDL

- tạo bảng: Để tạo ra một bảng ta rất cần được khai báo kết cấu bảng bao hàm các bước:

Đặt thương hiệu trường.Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.Khai báo kích thước của trường.Chọn khóa chủ yếu cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta khẳng định khóa phù hợp trong các khóa làm khóa chính.Đặt thương hiệu bảng với lưu cấu trúc bảng.Ví dụgiao diện tạo ra bảng:

*

Hình 1: lấy ví dụ về chế tác bảng trong database Access

- tạo thành liên kết: Tạo links giữa cácbảng trong CSDL.

Bạn đang xem: Cập nhật thông tin gồm các thao tác

2. Update dữ liệu

- nhiều phần các hệ QTCSDL được cho phép tạo ra biểu mẫu nhập tài liệu Hình.76 để triển khai cho quá trình nhập tài liệu trở nên tiện lợi hơn, cấp tốc hơn và tiêu giảm bớt kĩ năng nhầm lẫn.

- tài liệu nhập vào hoàn toàn có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa.

*

Thêm phiên bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ tài liệu vào bảng.Chỉnh sửa tài liệu là việc đổi khác các quý giá của một bộ mà ko phải biến hóa toàn cỗ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.Xóa bản ghi là vấn đề xóa một hoặc một số trong những bộ của bảng.

3. Khai thác CSDL

a. Thu xếp các bản ghi

= trong những việc nhưng mà một hệ QTCSDL thường xuyên phải thực hiện là tài năng tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy vấn các bản ghi theo một trình tự như thế nào đó. Ta hoàn toàn có thể hiển thị trên màn hình hiển thị hay in ra các phiên bản ghi theo trình từ bỏ này. Các phiên bản ghi rất có thể được sắp xếp theo câu chữ của một hay các trường.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Phép Nghỉ Học 1 Ngày, Đơn Xin Nghỉ Học Một Ngày Thcs, Thpt

b. Truy nã vấn CSDL

- truy nã vấn là 1 phát biểu diễn đạt yêu cầu của fan sử dụng. Truy nã vấn mô tả các dữ liệu với đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL hoàn toàn có thể thu thập tài liệu thích hợp. Nói một giải pháp khác, đó là một dạng bộ lọc, có tác dụng thu thập thông tin từ rất nhiều bảng vào một hệ csdl quan hệ.

- Để giao hàng được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL được cho phép nhận những biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục đích các mục tiêu sau:

Định vị các bản ghi.Thiết lập mối quan hệ hay những liên kết giữa những bảng nhằm kết xuất thông tin.Liệt kê một tập nhỏ các phiên bản ghi.Thực hiện các phép toán.Xóa một số bản ghi.Thực hiện nay các làm việc quản lí tài liệu khác.

c.Xem dữ liệu

- thông thường các hệ QTCSDL cung ứng nhiều cách xem dữ liệu.

Xem tổng thể bảng.Có thể dùng quy định lọc tài liệu để xem một tập con các phiên bản ghi hoặc một số trong những trường vào bảng.Các hệ QTCSDL quan tiền hệ không còn xa lạ cũng chất nhận được tạo ra những biểu mẫu để coi các phiên bản ghi.

Xem thêm: Các Bài Toán Vận Tốc Lớp 5 Nâng Cao Toán Lớp 5: Vận Tốc, 22 Bài Toán Chuyển Động Đều Nâng Cao Lớp 5

d. Kết xuất báo cáo

- tin tức trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp tài liệu theo các tiêu chuẩn do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn chủng loại định sẵn. Tương tự như các biểu mẫu, các báo cáo có thể xuất bản dựa trên những truy vấn.