Bàn Văn Phòng Ghế Văn Phòng Tủ Văn Phòng Tủ Sắt Vĩnh Xuân Nội Thất Hòa Phát
TỦ TÀI LIỆU 20 CÁNH 20C5K
TỦ TÀI LIỆU 5 CÁNH 5C3K-2CK
TỦ TÀI LIỆU 3 CÁNH 3C7H-2CLK
TỦ TÀI LIỆU 16 CÁNH 16C4K
TỦ TÀI LIỆU 10 CÁNH 10C2K
TỦ TÀI LIỆU 4 CÁNH 4C2K-2CLK
TỦ TÀI LIỆU 4 CÁNH 4C2K-2CK
TỦ TÀI LIỆU 4 CÁNH 2 HỘC 4C2H-2CK
TỦ TÀI LIỆU 4 CÁNH 4C2K
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH LÙA 2C4N-CLK
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH LÙA 2C4N-CL
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH 2C4N
TỦ TÀI LIỆU - TREO ÁO 2C3N
TỦ TÀI LIỆU 8 CÁNH 8C2K
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH LÙA 2C3N-CLK
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH LÙA 2C3N-CL
TỦ TÀI LIỆU 2 CÁNH TL2C2N
Tủ LOCKER 42 CÁNH 42C6K
Tủ LOCKER 36 CÁNH 36C6K
Tủ LOCKER 30 CÁNH 30C5K
Tủ LOCKER 28 CÁNH 28C4K
Tủ LOCKER 24 CÁNH 24C4K
Tủ LOCKER 20 CÁNH 20C4K
Tủ LOCKER 24 CÁNH 24C3K
Tủ LOCKER 21 CÁNH 21C3K
Tủ LOCKER 18 CÁNH 18C3K
Tủ LOCKER 15 CÁNH 15C3K
Tủ LOCKER 12 CÁNH 12C3K
Tủ LOCKER 9 CÁNH 9C3K
Tủ LOCKER 6 CÁNH 6C3K
Tủ LOCKER 12 CÁNH 12C2K
Tủ LOCKER 10 CÁNH 10C2K
Tủ LOCKER 8 CÁNH 8C2K
Tủ LOCKER 6 CÁNH 6C2K
Tủ LOCKER 4 CÁNH 4C2K
Tủ LOCKER 6 CÁNH 6C1K
Tủ LOCKER 5 CÁNH 5C1K
Tủ LOCKER 3 CÁNH 3C1K
Tủ LOCKER 2 CÁNH 2C1K
TỦ LOCKER 6 CÁNH 6C2K-CS
TỦ LOCKER 4 CÁNH 4C1K
TỦ SẮT 4 HỘC KÉO HS4H1K
TỦ SẮT 3 HỘC KÉO HS3H1K
TỦ HỒ SƠ KHÔNG CÁNH 0C1K-4N
TỦ HỒ SƠ KHÔNG CÁNH 20 HỘC
TỦ HỒ SƠ KHÔNG CÁNH 16 HỘC
TỦ HỒ SƠ KHÔNG CÁNH 12 HỘC
TỦ HỒ SƠ 4 HỘC KÉO HS4H1C3K
TỦ PHỤ 4H1C2K
TỦ HỘP THƯ 40C4K
TỦ LOCKER 24CÁNH KÍNH 4 KHOANG
TỦ ĐỰNG BẢN VẼ 15 NGĂN 2 CÁNH
TỦ ĐỰNG ĐIỆN THOAI - LINH KIỆN 50 NGĂN
TỦ GIÀY DÉP 42 Ô PT42C7K
KỆ GIÀY DÉP 4 NGĂN
TỦ  TREO ÁO 3C3K
TỦ CÁ NHÂN 8C4K
KỆ GIÀY DÉP 48 HỘC PTC0C4K-48H
TỦ CHÌA KHÓA 60 CÁI 
3 TẦNG
TỦ CHÌA KHÓA 100 CÁI 
5 TẦNG
TỦ CÁ NHÂN 6 CÁNH PTC6C3K