CHẤT NÀO LÀ MUỐI TRUNG HÒA

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được đối với cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho các phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản bội ứng thuộc các loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì lộ diện kết tủa. Vậy X với Y rất có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 cùng đun sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có tác dụng làm đổi màu phenolphtalein là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng mà anion gốc axit không có công dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất nào là muối trung hòa

(b) Muối axit là muối nhưng anion cội axit vẫn có chức năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

Xem thêm: Are Hoa Is Old Enough ______ A Car Complaints Of The Year, Too Many Cars, Not Enough Spaces

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được với axit, vừa bội nghịch ứng được với bazơ.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Dẫn Tới Hiện Tượng Nhật Thực ? Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Hiện Tượng Nhật Thực

Số phạt biểu đúng là:


Phèn chua gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda bao gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua với soda có tính:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.