Chất Nào Sau Đây Là Anken

     

Cho mẫu kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản bội ứng ko thấy gồm khí thoát ra và thu được dung dịch X. Muối gồm trong hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng E tất cả triglixerit X, axit panmitic cùng axit stearic. Đốt cháy trọn vẹn m gam E đề xuất vừa đầy đủ 2,29 mol O2, chiếm được CO2 với 1,56 mol H2O. Phương diện khác, m gam E phản bội ứng buổi tối đa cùng với dung dịch cất 0,05 mol KOH cùng 0,04 mol NaOH nhận được a gam hỗn hợp muối của nhì axit cacboxylic. Quý giá của a là


Hỗn phù hợp X tất cả hai amin (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) với hai hiđrocacbon (mạch hở, thể khí ở đk thường, có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít X buộc phải vừa đủ 19,656 lít O2 thu được H2O, 29,92 gam CO2 cùng 0,56 lít N2. Những thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của amin bao gồm phân tử khối lớn hơn trong X là


Hoà tan hoàn toàn 16 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, lạnh (dư), hiện ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Quý giá của V là


Dung dịch X cất glucozơ và saccarozơ tất cả cùng độ đậm đặc mol/l. Đun lạnh 200 ml hỗn hợp X với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), chiếm được 32,4 gam Ag. Nồng độ mol/l của saccarozơ trong dung dịch X là


Phản ứng thân chất phệ với hỗn hợp NaOH, thành phầm của phản nghịch ứng là muối natri của axit khủng và glixerol được gọi là phản bội ứng


Chuẩn bị 4 vật mẫu liệu: màng mỏng mảnh PE, ống vật liệu bằng nhựa dẫn nước làm bởi PVC, tua len, vải tua xenlulozơ được đánh số bỗng nhiên 1, 2, 3, 4. Hơ rét lần lượt những mẫu ngay sát ngọn lửa vài ba phút, công dụng thí nghiệm được ghi ngơi nghỉ bảng dưới đây:

Mẫu đồ liệu

Hiện tượng quan gần kề và mùi của các mẫu đồ dùng liệu

1

Bị tan ra thành hóa học lỏng, bắt đầu cháy mang đến khí, có một ít khói đen.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là anken

2

Bị tan ra trước khi cháy, cho những khói đen, khí bay ra giữ mùi nặng xốc khó khăn chịu.

3

Cháy nặng mùi khét

4

Cháy mạnh không tồn tại mùi

Các mẫu vật tư 1, 2, 3, 4 theo lần lượt là


Câu 10:


Giải pháp thực tiễn và vận dụng nào tiếp sau đây không vừa lòng lý?


Câu 11:


Dung dịch ko làm thay đổi màu quỳ tím là


Câu 12:


Nung nóng 11,84 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu vào bình bí mật chứa oxi, thu được 15,84 gam tất cả hổn hợp X. Hoà tan X trong hỗn hợp HCl, ko thấy gồm khí thoát ra cùng thu được hỗn hợp Y (gồm tía muối). Dung dịch Y tác dụng tối nhiều với dung dịch AgNO3 thu được hỗn hợp Z cất 44,08 gam chất tan và m gam kết tủa. Quý giá của m là


Câu 13:


Cho dãy các dung dịch: etanol, saccarozơ, fructozơ và xenlulozơ,. Số hỗn hợp trong hàng trên hòa được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


Câu 14:


Cho những phát biểu sau:

(a) phản bội ứng giữa etanol và axit axetic khi gồm H2SO4 đặc là bội phản ứng một chiều.

(b) 1 mol axit glutamic công dụng tối nhiều với 2 mol NaOH vào dung dịch.

Xem thêm: Tổng Hợp Tác Giả, Tác Phẩm Ngữ Văn 9, Tóm Tắt Tác Giả

(c) Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh da trời đậm.

(d) Ancol metylic được dùng trong chế tao thực phẩm.

Xem thêm: Những Loài Giáp Xác Có Hại Là Giáp Xác Nào? A Giáp Xác Có Thể Gây Hại Như Thế Nào

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu đúng là


Câu 15:


Để sản xuất 1,5t Al nguyên chất đề xuất dùng m tấn quặng boxit (chứa 75% Al2O3 sót lại là tạp chất). Biết năng suất phản ứng điện phân đạt 90%. Cực hiếm của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam