Chi Phí Sản Xuất Chung Là Gì

     

Chi phí chế tạo chung là một trong những yếu tố nhằm cấu thành nên túi tiền sản phẩm. Ngoài ra nó còn vào vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt trong bài toán đánh công suất hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Vì vậy để hiểu rõ chúng ta sẽ đi tìm kiếm hiểu cụ thể chi chi phí sản xuất chung là gì, tài khoản của chi phí sản xuất thông thường và các phương thức phân bổ ngân sách sản xuất chung sẽ được diễn giải cụ thể ở nội dung bài viết dưới phía trên của Gia Đình Kế Toán.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất chung là gì


1. Túi tiền Sản Xuất bình thường Là Gì?

Chi mức giá sản xuất bình thường là các túi tiền dùng để giao hàng sản xuất, sale chung tạo nên trong phạm vi phân xưởng sản xuất, cỗ phận,… không bao hàm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.

2. Tài Khoản chi tiêu Sản Xuất Chung

*

Chi giá tiền sản xuất chung được hạch toán vào tài khoản 627.

Bên Nợ: tập hợp toàn bộ các giá thành sản xuất phổ biến phát sinh trong kỳ.

Bên Có: những khoản giảm trừ ngân sách sản xuất chung, giá thành sản xuất chung cố định không phân chia được ghi nhận vào giá chỉ vốn hàng buôn bán trong kỳ vị mức sản phẩm thực tế cung cấp ra thấp rộng so với năng suất bình thường.

TK 627 – giá cả sản xuất chung không tồn tại số dư cuối kỳ.

Xem thêm: Game Siêu Nhân, Superman, Siêu Anh Hùng Hay Nhất 2022, Game Siêu Nhân Thần Kiếm Bắn Cung Tên

»»» Học kế toán tài chính Online Ở Đâu Tốt?

3. Túi tiền Sản Xuất Chung bao gồm Những Gì?

Chi phí sản xuất phổ biến là tập hợp toàn bộ các loại ngân sách dùng tầm thường cho thành phần sản xuất tất cả có các loại ngân sách chi tiêu sau:

Chi phí nhân viên phân xưởng (TK 6271) là những khoản chi tiêu liên quan cần trả cho nhân viên phân xưởng.

Trong đó bao gồm có những khoản chi phí lương, những khoản phụ cấp bắt buộc trả mang lại nhân viên làm chủ phân xưởng, phần tử sản xuất, tiền ăn uống giữa ca của nhân viên làm chủ phân xưởng, khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm ý tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn được tính theo khí cụ hiện hành trên chi phí lương nên trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận.

Chi phí vật tư (TK 6272) là khoản ngân sách chi tiêu phản ánh các loại chi phí về vật liệu dùng tầm thường cho phân xưởng như vật liệu dùng mang đến sửa chữa, bảo trì tài sản cố định thuộc phân xưởng.

Chi phí chính sách sản xuất (TK 6273) gồm các khoản chi tiêu có liên quan đến công cụ, phương pháp sản xuất dùng thông thường cho phân xưởng sản xuất.

Chi tổn phí khấu hao TSCĐ (TK 6274) khoản giá thành này bao gồm khấu hao của tất cả TSCĐ áp dụng ở trong phân xưởng sản xuất auto móc, đồ vật nhà xưởng.

Chi phí dịch vụ mua ko kể (TK 6277) làm phản ánh ngân sách mua kế bên để ship hàng cho các hoạt động của phân xưởng như là chi tiêu điện nước tạo ra tại phân xưởng, ngân sách chi tiêu sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi tiêu trả mang lại nhà thầu phụ.

Xem thêm: Chi Phí Đăng Ký Ô Tô Gồm Những Khoản Lệ Phí Nào? Phí Đăng Kí Xe Ô Tô Gồm Những Khoản Lệ Phí Nào

ngân sách chi tiêu bằng tiền không giống (TK 6278) là những khoản chi tiêu khác phục vụ hoạt động tại phân xưởng được trả bằng tiền ngoài các khoản túi tiền trên như là ngân sách chi tiêu tiếp khách, hội thảo…

Chi tổn phí sản xuất bình thường được tập vừa lòng theo từng phân xưởng, bộ phận, team sản xuất cai quản theo từng yếu đuối tố đưa ra phí.

4. Các cách thức Phân Bổ giá cả Sản Xuất Chung

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh hầu hết của TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

*

a, Tập hợp túi tiền nhân viên

Khi tính chi phí lương, chi phí công, những khoản cần trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng, tiền ăn giữa ca của nhân viên thống trị phân xưởng, thành phần được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– gồm TK 334

Khi trích các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– gồm TK 338

b, Tập hợp chi phí vật liệu

Khi xuất vật tư dùng đến phân xưởng như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ sử dụng cho làm chủ điều hành chuyển động phân xưởng được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– tất cả TK 152

Khi xuất công cụ, biện pháp dùng mang lại phân xưởng được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– tất cả TK 153

Khi phân bổ giá trị công cụ, quy định vào chi phí sản xuất tầm thường được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– có TK 242

c, Tập hợp ngân sách chi tiêu khấu hao

Trích khấu hao đồ vật móc, thiết bị, đơn vị xưởng… thuộc phân xưởng được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– bao gồm TK 214

d, Tập hợp chi tiêu dịch vụ thiết lập ngoài

Chi giá tiền sửa chữa, chi tiêu thuê ngoài, túi tiền điện nước nằm trong phân xưởng được hạch toán như sau:

– Nợ Tk 627

– Nợ TK 133

– tất cả TK 111,112,331

e, Tập hợp ngân sách bằng tiền khác

Các giá cả bằng tiền xung quanh các ngân sách chi tiêu đã nhắc trên dùng cho phân xưởng được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– Nợ TK 133

– gồm TK 111,112

f, Tập hợp chi phí đi vay cần trả, đã được hòa vốn thì hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– tất cả TK 111, 112, 335 – ngân sách phải trả (lãi vay yêu cầu trả), 242 – ngân sách chi tiêu trả trước (nếu trả trước lãi vay)

g, Tập hợp giá thành dự phòng bắt buộc trả về bảo hành công trình xây đính thêm được hạch toán như sau:

– Nợ TK 627

– gồm TK 352

h, Cuối kỳ, khi kết gửi các giá cả sản xuất phổ biến vào chi tiêu sản phẩm, dịch vụ thương mại (chi phí thêm vào chung cố định phân bổ vào giá cả sản phẩm theo mức công suất bình thường) được hạch toán như sau:

– Nợ TK 154

– có TK 627

i, Tập hợp những khoản giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia vào giá thành sản xuất, được ghi thừa nhận vào giá chỉ vốn hàng cung cấp thì hạch toán như sau:

– Nợ TK 632

– tất cả TK 627

k, ví như phát sinh những khoản giảm chi phí sản xuất phổ biến thì hạch toán như sau:

– Nợ TK 111, 112, 138

– tất cả TK 627

l, Định kỳ, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ giá cả chung với xuất hóa đơn GTGT để phân bổ chi tiêu sản xuất chung thực hiện chung đến hợp đồng phù hợp tác marketing cho những bên được hạch toán như sau:

– Nợ TK 138

– gồm TK 627

– tất cả TK 3331

Những nội dung liên quan đến giá thành sản xuất chung, tài khoản ngân sách sản xuất thông thường và phương pháp phân bổ ngân sách sao cho hợp lí được trình bày chi tiết qua bài viết trên đây. Mong rằng những chia sẻ của Gia đình kế toán vẫn giúp chúng ta kế toán viên nắm rõ và thực hiện tốt công việc của mình.