CHO 3 CHỮ SỐ 3, 4, 5

     

Để học xuất sắc toán lớp 4 phân chia cho số có ba chữ số, học viên cần cụ được quy tắc và thao tác tính toán của phép chia.
Bạn đang xem: Cho 3 chữ số 3, 4, 5


Sau đây noithatvinhxuan.vn sẽ giải đáp học sinh chi tiết học bài bác toán lớp 4 phân chia cho số có tía chữ số này, thuộc với một trong những bài tâp vận dụng và trường đoản cú luyện. Phụ huynh và bé cùng tham khảo nhé!

1. Hướng dẫn phép chia cho số có 3 chữ số

1.1. Phép chia hết mang đến số bao gồm 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính cùng tính ta có:

*

Thực hiện nay phép chia theo thiết bị tự tự trái qua buộc phải ta có:

357 chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bằng 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bởi 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 gồm 1470 phân chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bằng 0, 0 trừ 0 bởi 0

7 nhân 1 bằng 7, 7 trừ 7 bởi 0

7 nhân 2 bởi 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép phân chia cho số bao gồm 3 chữ số có dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện nay phép chia theo đồ vật tự từ bỏ trái sáng đề nghị ta có:

676 phân chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4, viết nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1

1 nhân 1 bởi 1 nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5 nhớ 2

4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bởi 12, 12 trừ 12 bởi 0

Vậy 67629 phân chia 316 bằng 214 dư 5, đấy là phép chia bao gồm số dư

2. Nhấn xéttoán lớp 4 phân chia cho số có bố chữ số

Những chú ý khi thực hiện phép phân chia số có bố chữ số

Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phép chia tất cả dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Bài tập vận dụng

3.1.

Xem thêm: Có Mấy Loại Máy Phát Điện Xoay Chiều, Máy Phát Điện Xoay Chiều


Xem thêm: Biểu Hiện Chủ Nghĩa Nhân Đạo Trong Văn Học Trung, Chủ Nghĩa Nhân Đạo Trong Văn


Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: tra cứu y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: bao gồm 2 cửa hàng bán gạo, hàng ngày nhập về 6375 kg gạo. Trung bình từng ngày shop thứ nhất bán được 425kg, shop thứ hai bán tốt 490kg. Hỏi những cửa mất từng nào ngày để bán tốt hết số gạo đó với có cửa hàng nào còn dư không?

3.2. Bài bác giải

Bài 1

Thực hiện nay phép tính theo thứ tự tự trái qua nên ta có:

*

945 phân tách 315 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bởi 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân tách hết

*

2135 phân tách 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bởi 0, viết 0

3 nhân 6 bởi 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 0 bởi 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bởi 0

5 nhân 6 bởi 30, 30 trừ 30 bằng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia bao gồm số dư

*

2712 chia 565 bởi 4, viết 4

4 nhân 5 bởi 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bằng 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bởi 5, viết 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 bởi 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi 8

8 nhân 5 bởi 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bởi 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia có số dư

*

264 phân tách 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bởi 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm một bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bởi 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép chia hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để phân phối hết số gạo kia là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng trang bị hai mất số ngày để buôn bán hết số gạo đó là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy cửa hàng thứ độc nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ nhị chỉ mất 13 ngày và thêm 1 ngày để buôn bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài tập từ bỏ luyện (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Thực hiện nay phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa bắt buộc 7578 lít nước, hàng ngày tiêu thụ không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa đó sử dụng được trong bao lâu?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân tách cho số có bố chữ số, noithatvinhxuan.vn còn cung cấp các khóa học toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo sẽ giúp con lạc quan học xuất sắc toán hơn.