Cô Giáo Chia Kẹo Cho Các Cháu

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Cô giáo phân tách kẹo cho các cháu


Bạn đang xem: Cô giáo chia kẹo cho các cháu

*

Cô giáo phân chia kẹo cho các cháu. Giả dụ chiamỗi cháu 3 dòng kẹothì còn vượt 5 dòng kẹo . Nếu phân chia mỗi con cháu 4 dòng kẹo thì thiếu 12 dòng kẹo. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu chiếc kẹo ?

- ghi nhớ giải rõ ràng cho bản thân nha !
Xem thêm: Đoạn Kết Đầy Cảm Xúc Của Bánh Đúc Có Xương Tập 1, Bánh Đúc Có Xương Tập 33 (Tập Cuối)

*

Cô giáo phân tách kẹo cho các cháu. Nếu phân chia mỗi cháu 3 chiếc thì quá 5 cái. Nếu chia mỗi cháu 4 chiếc thì thiếu 12 cái. Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?

Số kẹo đủ nhằm chia cho mỗi em 4 cái nhiều hơn nữa số kẹo đủ để chia cho mỗi em 3 cái là

12 + 5 = 17 cái

Mỗi em phân tách 4 cái nhiều hơn mỗi em phân chia 3 loại là 4 – 3 = 1 cái

Số em được phân tách kẹo 17 : 1 = 17 em

Số kẹo cô giáo bao gồm 17 x 3 + 5 =56 cái
Xem thêm: Đặt Vật Cao 2Cm Cách Thấu Kính Hội Tụ 16Cm Thu Được Ảnh Cao 8Cm

*

Nếu phân tách mỗi con cháu 3 chiếc kẹo vượt 5 chiếc chia 4 dòng kẹo thiếu thốn 12 cái

-Lúc đầu phân tách 3 cái thừa 5 loại chia 4 cái thì 5 cái kẹo thừa cho 5 bạn

-Thiếu 12 loại là có 12 bạn chưa không nhận đủ 4 loại kẹo

- Vậy tất cả 12+5=17(học sinh)

Số loại kẹo là 17 x 3 +5= 56 cái

Vậy cô gồm 56 cái

-

cô giáo phân chia kẹo cho các cháu .Nếu phân chia mỗi cháu 3 dòng thì còn vượt 5 .Nếu mỗi cháu 4 mẫu thì thiếu 12 dòng Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu loại kẹo

cô giáo phân tách kẹo cho các cháu . Nếu mỗi cháu gồm 3 dòng kẹo thì thừa 5 loại . Giả dụ mỗi cháu gồm 4 cái kẹo thì thiếu 12 chiếc . Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu dòng kẹo

Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Trường hợp chiaa mỗi con cháu 3 mẫu thì còn quá 5. Nếu chia mỗi con cháu 4 chiếc thì thiếu thốn 12 cái. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu loại kẹo ?

Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Giả dụ chiaa mỗi cháu 3 loại thì còn vượt 5. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 mẫu thì thiếu thốn 12 cái. Hỏi cô giáo có bao nhiêu chiếc kẹo ?

Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 dòng thì quá 5 cái. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 loại thì thiếu 12 cái. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu chiếc kẹo

Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi con cháu 3 loại thì thừa 5 cái. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 mẫu thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu cái kẹo?

Giải cụ thể nhé!

Cô giáo phân chia kẹo Tết cho các cháu. Nếu như cô chia cho từng cháu 4 cái kẹo thì còn thừa 7 cái. Trường hợp cô chia cho từng cháu 5 mẫu kẹo thì thiếu hụt 5 cái. Hỏi:

a) Lớp mẫu giáo bao gồm bao nhiêu em ?

b) tìm kiếm số kẹo cô sẽ chia

cô giáo phân tách kẹo mang lại cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 loại thì quá 5 cái. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 cái thì thiếu hụt 12 cái. Hỏi cô tất cả bao nhiêu cái kẹo.

có lời giải

Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia mỗi con cháu 3 mẫu thì quá 5 cái. Nếu phân tách mỗi cháu 4 chiếc thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu cái kẹo?Trả lời : Cô giáo có ... Cái kẹo.