CÓ THỂ NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐƠN BÀO

     

Hướng dẫn câu hỏi Trắc nghiệm KHTN 6 bài bác 19: khung hình đơn bào và khung hình đa bào (có đáp án) hay nhất, bám sát đít nội dung sách Chân trời sáng sủa tạo.

Bạn đang xem: Có thể nào sau đây là đơn bào

bài 19: khung hình đơn bào và khung người đa bào

Câu 19.1. Quan gần cạnh hình hình ảnh trùng rơi và vấn đáp các câu hỏi.

*

a) Thành phần cấu trúc x (có màu sắc xanh) vào hình mặt là gì?

A. Lục lạp.

B. Nhân tế bào.

C. Ko bào.

D. Thức ăn.

b) chức năng của thành phần cấu trúc x là gì?

A.Hô hấp.

B. Gửi động.

C. Sinh sản.

D. Quang hợp.

Trả lời:

a) chọn đáp án: A

b) lựa chọn đáp án: D

Câu 19.2. Quan liền kề hình ảnh bên về trùng trở thành hình.

*

a) trả thành cấu tạo tế bào trùng biến hình bằng cách gọi tên những số (1), 0), (3).

b) khung người trùng phát triển thành hình được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?

c) Trùng biến hóa hình thuộc đội tế bào động vật hay tế bào thực vật? Giải thích.

d) dự kiến chân trả của tế bào trùng vươn lên là hình dùng để gia công gì.

Trả lời:

a) (1) Màng tế bào, (2) chất tế bào, (3) Nhân tế bào.

b) Một tế bào,

C) Trùng trở thành hình thuộc team tế bào hễ vật. => Tế bào trùng biến hóa hình lông đựng bào quan lục lập trong hóa học tế bảo.

d) Chân giả trong cấu trúc tế bào trùng đổi mới hình giúp chúng có tác dụng di gửi và lấy thức ăn.

Câu 19.3. Quan gần kề hình hình ảnh bên về vi khuẩn,

*

a) trả thành cấu tạo tế bào vi khuẩn bằng cách gọi tên những số (1), (2), (3).

b) Tế bào vi trùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ giỏi tế bào nhân thực? Giải thích.

c) dự đoán lông và roi trong cấu tạo tế bào vi trùng dùng để làm gì.

d) So sánh kết cấu tế bào trùng biến hóa hình cùng tế bào vi khuẩn.

Trả lời:

a) (1) Màng tế bào, (2) hóa học tế bào, (3) Vùng nhân.

b) Tế bào vi trùng thuộc team tế bào nhân sơ. => Tế bào vi khuẩn chưa tồn tại màng nhân phủ quanh khối vật hóa học di truyền.

c) thành phần roi cùng lông trong cấu trúc tế bào vi khuẩn giúp chúng có tác dụng di chuyển.

d) đối chiếu trùng trở thành hình cùng vi khuẩn:

- giống nhau: phần lớn được kết cấu tỪ một tế bào.

- không giống nhau: trùng biến hình thuộc đội tế bào nhân thực, còn vi trùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ.

Câu 19.4. Hãy chọn giải đáp đúng.

Xem thêm: Lý 11 Bài 7 Lý Thuyết Vật Lý 11 Bài 7: Dòng Điện Không Đổi, Giải Vật Lí 11 Bài 7: Dòng Điện Không Đổi

a) cơ thể đơn bào là khung hình được cấu tạo từ

A. Hàng trăm tế bào.

B. Hàng trăm tế bào.

C. Một tế bào.

D. Một số trong những tế bào,

b)... Khung hình đơn bào có thể nhìn thấy được bởi mắt thường.

A. Không có.

B. Tất cả.

C. Đa số.

D. Một trong những ít.

c) khung người nào sau đó là đơn bào?

A.Con chó 

B.Trùng đổi thay hình. 

C.Con ốc sên.

D. Bé cua.

Trả lời:

a) chọn đáp án: C

b) chọn đáp án: D

c) chọn đáp án: B

Câu 19.5. Cho hình hình ảnh hai khung hình đơn bào dưới đây, hãy nêu điểm khác hoàn toàn giữa chúng.

*

Trả lời:

*

Câu 19.6*. Quan gần cạnh hình sau đây về trùng trở nên hình và cho thấy đây là quá trình nào,

*

Trả lời:

 - trong hình tế bào tả quá trình tế bào trùng vươn lên là hình sinh sản, công dụng hình hành nhì tế bào trùng biến đổi hình mới.

Câu 19.7. Vật sinh sống nào dưới đây không có cấu tạo cơ thể là nhiều bào?

A. Hoa hồng.

B. Hoa mai.

C. Hoa hướng dương.

D. Tảo lục.

Trả lời:

Chọn đáp án: D

Câu 19.8. Cho các sinh trang bị sau: vi khuẩn lao, chim ý trung nhân câu, vi trùng E. Coli, đà điều, cây thông, trùng roi, cây táo, trùng biến hóa hình, tảo lục solo bào. Hãy bố trí các đại diện thay mặt trên vào đúng địa chỉ trên sơ thứ dưới đây:

 

*

Trả lời:

*

Câu 19.9. dứt các câu sau:

Cơ thể sinh thiết bị được tạo ra thành từ bỏ (1)... Xuất xắc (2)... (3)... Như trùng roi trùng đổi mới hình, (4)... Có kích thước hiển vày và số lượng cá cầm cố nhiều.

(5)... Có kết cấu nhiều rộng một tế bào, ví dụ: cồn vật, thực vật, ...

Trả lời:

 (1) một tế bào, (2) các tế bào, (3) cơ thể đơn bào, (4) vi khuẩn, (5) khung người đa bào.

Câu 19.10. Hãy kết thúc các yêu cầu sau:

a) Nêu hai điểm sáng khi nói về cơ thể đơn bào.

b) Nêu hai đặc điểm khi nói đến cơ nạm đa bào.

c) Nêu điểm như là nhau thân cơ thế đối kháng bào và cơ thể đa bào.

Trả lời:

a) Hai điểm lưu ý khi nói về khung người đơn bào:

 - khung hình được cấu trúc từ một tế bào

 - Tế bào có thể là tế bào nhân sơ học tế bào nhân thực.

Xem thêm: Unit 8 Lớp 10: Writing (Trang 32 Sgk Tiếng Anh 10 Mới Unit 8 Writing

b) Hai điểm lưu ý khi nói về khung người đa bào:

Cơ thể được cấu tạo từ những tế bào;

Tế bào nhân thực.

c) Điểm tương tự nhau giữa khung hình đơn bào và đa bào:

 - Đều là vật dụng sống,

 - Đơn vị cấu tạo nên cơ thể đều là tế bào gồm ba thành phần chính: màng tế bào, hóa học tế bào cùng vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc dụng nhân)