Công nghiệp hóa hiện đại hóa gdcd 11

     

Công nghiệp hóa, tiến bộ hóa là giữa những nhiệm vụ tài chính cơ bản của thời kì quá nhiều lên chủ nghĩa làng hội ở việt nam hiện nay. Vị vậy, với bài học ngày hôm nay, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu được ngôn từ cơ phiên bản cũng như nhận thức rõ được trọng trách của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nội dung bài học

1. Khái niệm công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, tính vớ yếu khả quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bạn đang xem: Công nghiệp hóa hiện đại hóa gdcd 11

a. Khái niệm công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

Công nghiệp hóa, tân tiến hóa là vượt trình chuyển đổi căn bản, toàn vẹn các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là thiết yếu sang thực hiện một cách phổ biến sức lao rượu cồn cùng với công nghệ, phương tiện, cách thức tiên tiến, tân tiến nhằm tạo thành năng suất lao hễ xã hội cao.

b. Tính tất yếu khả quan và tác dụng của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước.

Tính tất yếu rõ ràng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:Do yêu cầu nên xây dựng các đại lý vật chất – kỹ thuật mang lại chủ nghĩa xã hội.Do yêu cầu nên rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về ghê tế, kỹ thuật và công nghệ giữa nước ta và cố kỉnh giới.Do yêu mong phải tạo nên năng suất lao đụng xã hội cao, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của buôn bản hội.Tác dụng to béo và trọn vẹn của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa:Tạo chi phí đề tác động sự tăng trưởng với phát triển tài chính - buôn bản hội.Tạo tiền đề cho việc củng gắng quan hệ chế tạo xã hội công ty nghĩa, bức tốc vai trò ở trong phòng nước và quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức.Tạo chi phí đề cách tân và phát triển nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc.Xây dựng nền kinh tế tài chính độc lập, tự chủ, gắn thêm với dữ thế chủ động hội nhập tài chính quốc tế và bức tốc tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Nam Quốc Sơn Hà - Soạn Bài Sông Núi Nước Nam

2. Nội dung cơ bạn dạng của công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở khu đất nước.

a. Phát triển trẻ khỏe lực lượng sản xuất

Thực hiện cơ khí hóa nền tiếp tế xã hội.Áp dụng đều thành tựu khoa học và technology hiện đại vào những ngành tởm tế.Nâng cao quality nguồn nhân lực.

b. Xây dựng một cơ cấu tổ chức kinh tếhợp lý, hiện đại và hiệu quả

Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu tài chính nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp trồng trọt và thương mại & dịch vụ hiện đại.Chuyển dịch cơ cấu tổ chức lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn sát với cách tân và phát triển tri thức.

Xem thêm: Người Ta Định Nghĩa Công Thức Công Suất Phát Xạ Có Bước S, Công Suất Bức Xạ

c. Củng nắm và bức tốc địa vị chủ đạo của quan hệ phân phối xã hội công ty nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ chế tạo xã hội công ty nghĩa trong tổng thể nền tài chính quốc dân

(Học sinh tự phát âm tham khảo)

3. Nhiệm vụ của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa đất nước

Nhận thức chính xác về tính tất yếu rõ ràng và công dụng to béo của công nghiệp hóa, tiến bộ hóaLựa chọn ngành, sản phẩm có khả năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cao, tương xứng với nhu cầu của thị trường.Ứng dụng thành công khoa học và technology hiện đại vào sản xuất.Học tập, cải thiện trình độ văn hóa, khoa học -công nghệ hiện đại.