CÔNG THỨC TÍNH NHANH HÓA HỌC HỮU CƠ 11

     

Lý thuyết hoá hữu cơ tương đối nhiều vì vậy phần bài tập cũng tương đối đa dạng. Để những em làm giỏi các dạng bài xích tập phần hóa hữu cơ, kiến Guru cung ứng cho các em Các phương pháp hoá học lớp 11 để giúp giải nhanh việc hiđrocabon.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa học hữu cơ 11

*

I. Những công thức hoá học lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng thể của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k cùng với k là số links π và vòng vào hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương trình đốt cháy:

- phụ thuộc số mol CO2 và H2O sau phản bội ứng ta có thể xác định được một số loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định lao lý bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong nhân tố phân tử chỉ chứ C cùng H).

- công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với các bài toán đốt cháy các thành phần hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ khối lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: lúc số C vừa phải là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bởi nhau.

- Bài toán thực hiện hỗn hợp sản phẩm để liên tiếp cho thâm nhập phản ứng:

+ Dẫn thành phầm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối hạt khan,.... Rồi dẫn qua bình 2 đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn cục bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 với nước).

+ trọng lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc quăng quật kết tủa, hâm sôi dung dịch lại chiếm được kết tủa nữa:

PT:

*

Các bí quyết hoá học lớp 11

II. Những công thức hoá học lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới tất cả đồng phân.

- cách làm tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm thay (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 2C cùng H team thế.

Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Trường hợp yêu ước tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, từng C vẫn liên kết với cùng một nhóm thay (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối bố sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

Ta có 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol bao gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nhóm OH.

- công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, solo chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Ly Hã”N Træ¯Á»šC Chia Tã€I SẢN Sau C㓠ĐƯÁ»¢C Khã”Ng? TrãŒNh Tá»°, ThỦ TỤC Chia Tã€I SẢN Sau Khi Ly Hã”N

- phương pháp tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- phương pháp tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở nhóm chức CHO.

- bí quyết tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

- công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song ở đội chức COOH.

- bí quyết tính số đồng phân:

III. Những công thức hoá học lớp 11: bội phản ứng nắm Halogen

- Đây là bội phản ứng đặc thù của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 1 chiếm được dẫn xuất monohalogen.

- Yêu ước của đề: xác minh công thức ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài sẽ đến %C, %H, giỏi %Halogen.

- bí quyết tính:

Kết hợp với dữ kiện đề cho, tìm n.

- Sau khi xác minh được CTPT, phụ thuộc số lượng sản phẩm thế nhằm tìm CTCT của ankan. Lúc phản ứng với halogen cho sản phẩm duy nhất, ankan vẫn là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu mong của đề: khẳng định công thức của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài sẽ mang đến %C, %H, xuất xắc %Halogen và CTPT của ankan.

- PT:

- bí quyết tính: (ví dụ cùng với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các công thức hoá học tập lớp 11: phản nghịch ứng cracking

- Phương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- tự ankan đầu, sau bội nghịch ứng rất có thể thu các chất sản phẩm.

- trọng lượng hỗn hòa hợp trước cùng sau bội phản ứng ko đổi:

=> tuyệt

- Bảo toàn thành phần C cùng H: lúc đề bài bác cho đốt cháy các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước bội nghịch ứng (một chất sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều chất).

- Số mol lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- năng suất phản ứng:

(Các công thức liên quan đến số mol ta hoàn toàn có thể thay thế bởi thể tích).

V. Những công thức hoá học lớp 11: phản nghịch ứng cộng

- phản nghịch ứng cùng phá vỡ liên kết π. Link π là links kết nhát bền, đề xuất chúng dễ bị đứt ra để tạo nên thành liên kết những nguyên tử khác.

1. Cộng H2:

- chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số link π vào phân tử, 1π sẽ cộng với 1H2.

- Tùy vào hiệu suất và tỉ lệ thành phần của phản bội ứng mà hỗn hợp Y hoàn toàn có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

- Trong bội phản ứng cùng H2, số mol khí sau bội nghịch ứng luôn giảm (nY X) và bằng mol H2 phản nghịch ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn lớn hơn 1).

- hỗn hợp X và Y chỉ chuyển đổi về hóa học nhưng vẫn bảo toàn H với C, đề xuất thay vì đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Sử dụng định lao lý bảo toàn thành phần như câu hỏi đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon ko no

+ Vkhí thoát ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Những công thức hoá học tập lớp 11: bài bác tập về phản ứng của ankin có links ba đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3

- phản bội ứng xảy ra chỉ với ankin có nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ 1:1

- riêng với axetilen:

Phản ứng với tỉ lệ thành phần 1:2.

- điện thoại tư vấn ,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ có ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin tất cả 2 nối bố đầu mạch) với ank – 1 – in.

Xem thêm: Soạn Bài Ngu Công Xã Trịnh Tường Trang 164 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

- Mkết tủa = Mankin + 107x (với x là số nối tía đầu mạch).

*

Các phương pháp hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được những phản ứng cùng Các bí quyết hoá học tập lớp 11 trên đây, những em vẫn giải được các dạng bài tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện và áp dụng thật nhiều các em nhé!