Đáp Án Sbt Vật Lý 8

     

1. Bài bác tập vào SBT

8.2. Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ cao (H.8.2). Hỏi sau khi bẻ khóa K, nước cùng dầu bao gồm chảy từ bình nọ sang trọng bình cơ không? nên chọn lựa trả lời đúng.

Bạn đang xem: đáp án sbt vật lý 8

*

A. Không, do độ cao của cột hóa học lỏng ở nhì bình bởi nhau.

B. Dầu rã sang nước vì chưng lượng dầu những hơn

C. Dầu tung sang nước vì chưng dầu nhẹ hơn

D. Nước tan sang dầu do áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu vì trọng lượng riêng rẽ của nước lớn hơn dầu.

8.4. Một tàu ngầm đang dịch chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt tại ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 $N/m^2$. Một dịp sau áp kế chỉ 0,86.106 $N/m^2$.

a) Tàu sẽ nổi lên tuyệt lặn xuống? vì chưng sao xác định được như vậy?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng rẽ của nước biển bằng 10300 $N/m^3$

8.6.

Xem thêm: Bắc Trung Bộ Không Tiếp Giáp Với Vùng Nào, Bắc Trung Bộ Không Giáp Với Vùng:

 Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một trong những nhánh. Nhì mặt nháng ở nhì nhánh chênh lệch nhau 18 mm. Tính chiều cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng rẽ của nước biển cả là 10300 $N/m^3$ và của xăng là 7000 $N/m^3$ 


8.2. Chọn D

Khi bẻ khóa K nước chảy sang dầu vì chưng áp suất cột nước to hơn áp suất cột dầu vày trọng lượng riêng của nước to hơn dầu.

8.4. bắt tắt:

$p_1 = 2,02.10^6 N/m^2$; $p_2$ = $0,86.10^6 N/m^2$;

a) Tàu nổi hay lặn?

b) d = 10300$ N/m^3$; Độ sâu $h_1, h_2$ = ?

Lời giải:

a) Áp suất tính năng lên vỏ tàu ngầm giảm, tức cột nước ở phía trên tàu ngầm giảm. Điều này chứng minh tàu ngầm vẫn nổi lên.

b) Áp dụng công thức: phường = d.h, ta có: h = $fracpd$

- Độ sâu của tàu ngầm nghỉ ngơi thời điểm trước khi nổi lên:

$h_1=fracp_1d=frac2,02.10^610300approx 196m$

- Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau thời điểm nổi lên:

$h_2=fracp_2d=frac0,86.10^610300approx 83,5m$

8.6. 

*

Giả sử ta đổ xăng vào nhánh mặt trái, khi đó độ cao của cột xăng là $h_1$, nước bên phía trong ống bên đề nghị dâng lên gồm độ cao là $h_2$.

Ta có: h = 18mm = 0,018m; $d_1$ = 7000$N/m^3$; $d_2$ = 10300 $N/m^3$.

Xem thêm: Soạn Lịch Sử Lớp 9 Bài 29 : Cả Nước Trực Tiếp Chiến Đấu Chống Mĩ, Cứu Nước (1965

Xét hai điểm A và B trong nhị nhánh bên trong cùng một phương diện phẳng ngang trùng cùng với mặt phân cách giữa xăng và nước biển.

Ta có: $p_A = p_B$ nhưng $p_A = d_1.h_1$; $p_B = d_2.h_2$;

Suy ra: $d_1.h_1 = d_2.h_2$;

Theo hình vẽ thì $h_2 = h_1 – h$, bởi vì đó:

$d_1.h_1 = d2.(h_1 – h) = d_2.h_1 – d_2.h$

$Rightarrow h_1=fracd_2hd_2-d_1=frac10300.0,01810300-7000$ = 0,0562m = 56,2mm