Đáp Án Violympic Lớp 9 Vòng 1

     

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng ngực năm năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được đọc và ra mắt nhằm giúp các em học viên ôn tập với củng gắng kiến thức, đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Bạn đang xem: đáp án violympic lớp 9 vòng 1

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1: cực hiếm của biểu thức biết x² - 4x + 1 = 0 là ...Câu 2: giá trị của x thỏa mãnlà x = ...(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 3: Số dương x thỏa mãn nhu cầu |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:


Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: ví như a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: đến hình thanh ABCD đáy nhỏ tuổi AB. Giả sử M, N là trung điểm hai bên cạnh và MN = 5cm. Biết diện tích s hình thang là 10cm². Vậy độ dài con đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm

Câu 4: giá trị của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² cùng với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: tra cứu m làm thế nào để cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) nhận x = 1 làm cho nghiệm.

Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được công dụng là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x

Câu 7: cho biểu thức . Với các số a, b, c không giống 0 thỏa mãn nhu cầu a + b + c = 0 thì quý hiếm của biểu thức A bằng:

A) 3 B) 4 C) 2 D) 0

Câu 8: search x biết (5x - 3)(7x + 2) - 35x(x - 1) = 42

Câu 9: Số quý hiếm của x nhằm biểu thức đạt giá trị bằng 0 là ....

Xem thêm: Xem Giọt Nước Rơi - Phim Hình Sự Vn : Giọt Nước Rơi

Câu 10: Tổng x + y biết x, y thỏa mãn nhu cầu x² + 2y² - 2xy + 4y + 4 =0 là:A) x + y = 4B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: đến biểu thức. Với a > b > 0 cùng 2(a² + b²) = 5ab thì giá bán rị biểu thức p. Là ...

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: trường hợp a, b,c là các số khác 0 với a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...

Câu 4: Số các số nguyên x để nhận cực hiếm nguyên là ...Câu 5: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn nhu cầu (x - 1)² = 2016. |x - 1| là ...

(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, phương pháp nhau vì dấu ";")

Câu 6: tra cứu x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2017.2018.

Xem thêm: Bài 2 Trang 18 Sgk Giải Toán 12 Trang 18 Sgk Giải Tích 12, Giải Toán 12 Trang 18

Câu 7: mang đến biểu thức A = x4 + x². Với phần lớn giá trị x vừa lòng |x| = 2 thì A = ...