Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng

     
Câu hỏi: Đặt vào nhị đầu cuộn sơ cung cấp của một máy biến hóa áp lí tưởng(bỏ qua hao phí) một điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi thì điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn lắp thêm cấp, nếu giảm sút n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì năng lượng điện áp chính là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ngơi nghỉ cuộn thứ cấp cho thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu nhằm hở của cuộn này bằng

A 100 V.

B 200 V.

C 220 V.

D 110 V.


- trả lời giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

*


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

Đề thi demo THPT tổ quốc môn đồ vật lý trường trung học phổ thông chuyên Khoa Học tự nhiên - hà nội - Lần 5 - năm 2017 (Có giải mã chi tiết)