Đề cương hóa 10 học kì 2

     

+ Thuộc đội VIIA, dễ dìm thêm một electron nhằm đạt cấu hình bền vững của khí hiếm khi gia nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu lục nhạt, Cl2 khí màu quà lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím

+ F có độ âm điện lớn nhất , chỉ gồm số oxi hoá –1. Những halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu đá quý , mùi xốc , độc với nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: đề cương hóa 10 học kì 2

+ Phân tử Cl2 có một liên kết cộng hóa trị, thuận lợi tham gia phản bội ứng hóa học. 

+ Clo tất cả tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu đạt tính khử trong một số trong những phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Chức năng với kim loại 

Clo chức năng với hầu như các kim loại tạo ra muối clorua (KL sau phản ứng gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần tất cả nhiệt độ hoặc bao gồm ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không tác dụng trực tiếp cùng với O2.

c. Tác dụng với một trong những hợp chất bao gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn thâm nhập phản ứng với phương châm vừa là hóa học oxh, vừa là chất khử.

+ Tác dụng cùng với nước : lúc hoà chảy vào nước , một trong những phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá mạnh, nó hủy diệt các màu chính vì thế nước clo giỏi clo độ ẩm có tính tẩy màu.


+ tính năng với dung dịch bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng cùng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0

a. Trong chống thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc tác dụng với các chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa bao gồm màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học tập của một axit mạnh

1. Tính chất hóa học

a. Tác dụng hóa học chỉ thị

 Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng kim loại (đứng trước H vào dãy hoạt động hóa học) hình thành muối (với hóa trị thấp của kim loại) cùng giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không chức năng với HCl

c. Tác dụng oxit bazơ , bazơ tạo muối với nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng làm nhận biết nơi bắt đầu clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn bộc lộ vai trò hóa học khử khi tính năng chất oxi hoá bạo dạn như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: mang lại hidro chức năng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại

Một số muối bột clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để ăn, chế tạo khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, phòng mục gổ

+ CaCl2 chất chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là lếu láo hợp gồm NaCl, NaClO với H2O gồm tính ôxi hóa mạnh, có tính tẩy màu, được điều chế bằng biện pháp dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( tất cả tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là chất oxh to gan lớn mật thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã được đun nóng cho 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối lếu tạp công thức phân tử CaOCl2 là chất oxh mạnh, được điều chế bằng giải pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là hóa học OXH mạnh, tham gia phản ứng với các kim loại và thích hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với sắt kẽm kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn các halogen khác.

Hỗn hợp H2 ,F2 nổ dạn dĩ trong láng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF tung vào nước tạo nên dung dịch HF. Hỗn hợp HF là axit yếu, đặc biệt là hòa rã được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự làm mòn thủy tinh được ứng dụng trong kĩ thuật khắc trên kính như vẽ tranh khắc chữ).

Xem thêm: Nêu Những Biểu Hiện Của Tật Cận Thị : Cách Khắc, Biểu Hiện Của Bệnh Cận Thị


c.Tác dụng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do hóa giải O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này lý giải vì sao F2 không đẩy Cl2 , Br2 , I2 ra khỏi dung dịch muối hạt hoặc axit trong những khi flo bao gồm tính oxh mạnh khỏe hơn .

2.Điều chế HF bằng phương pháp sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tan trong nước sinh sản thành hỗn hợp axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI bao gồm tính khử mạnh rất có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết những gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn chất oxi


- nằm tại vị trí ô số 8, chu kì 2, team VI A

- CTPT : O = O

=> là 1 phi kim điển hình, có tính OXH bạo gan (độ âm điện chỉ với sau F)

* đặc thù vật lý

Là hóa học khí, ko màu, ko mùi, ko tan vào nước, nặng rộng không khí. Duy trì sự sống và sự cháy. 

* đặc thù hóa học

+, công dụng với số đông kim các loại (trừ Au, Pt) tạo thành oxit kim loại

+, T/d cùng với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, công dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, công dụng với một số hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* phương châm : Duy trì sự sống cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, vào CN:

- Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng.

- Điện phân nước có mắt hóa học điện li

+, trong tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc thù vật lý

Là chất khí, ngơi nghỉ thể lỏng có greed color nhạt, tan giỏi trong nước rộng so cùng với oxi

* đặc điểm hóa học

Ozon tất cả tính oxh táo bạo hơn so với O2

Một số phản ứng hóa hoc minh chứng điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, trị sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn chất lưu huỳnh (S)

* tính chất vật lý

- Là hóa học rắn, màu sắc vàng có 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối kháng tà

- ko tan trong nước dẫu vậy tan trong dung môi hữu cơ, có ánh sáng sôi và ánh sáng nóng chảy hơi cao

* đặc điểm hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Phát Triển Là Sự Vận Động Theo Chiều Hướng, Sự Vận Động Và Phát Triển Của Thế Giới Vật Chất

S 1-1 chất bao gồm số OXH = 0

=> S vừa tất cả tính khử cùng tính OXH

+, Tính khử: công dụng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tính năng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua và axit sunfuhidric

* Tính hóa học vật lý: Là hóa học khí, ko màu, bám mùi trứng thối, nặng rộng không khí.

* Tính chất hóa học: 

- Axit sunfuhidric là một trong axit yếu, nó mang đầy đủ tính chất của một axit

+, làm cho quỳ tím gửi sang màu sắc hồng

+, tác dụng với bazơ => muối + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, tính năng với hỗn hợp muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric có tính khử mạnh

+, chức năng với chất tất cả tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu hụt oxi hoặc ở nhiệt độ thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái tự nhiên: có trong nước suối, khí núi lửa, xác bị tiêu diệt người, động vật

3. Lưu huỳnh dioxit

* đặc thù vật lý: Là hóa học khí, không màu, mùi hắc, rất độc

* tính chất hóa học: là 1 oxit axit

=> Mang tương đối đầy đủ tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng cùng với nước, bazơ và oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa có tính khử, vừa gồm tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Lưu hoàng trioxit

Tính hóa học vật lý: Là hóa học lỏng, ko màu, rã vô hạn trong nước với axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một oxit axit điển hình

Một số phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc thù vật lý

Là hóa học lỏng sánh, ko màu, không mờ hơi, khôn cùng háo nước, tung vô hạn trong nước

* tính chất hóa học

a)  H2SO4 loãng mang rất đầy đủ tính hóa học của một axit thông thường

- làm quỳ tím chuyển thành đỏ

- công dụng với sắt kẽm kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + sắt → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không bội nghịch ứng)

- chức năng với bazơ, oxit bazơ → muối bột + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- tác dụng với muối → Muối bắt đầu và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một trong những tính hóa học đặc trưng

- Tính oxi hóa mạnh: 

Tác dụng phần nhiều các sắt kẽm kim loại (Trừ Au, Pt) và nhiều phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm phần nước của nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp hóa học hữu cơ cất O, H