ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 9 HỌC KÌ 2

     

- Gồm những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron với được thu xếp thành hàng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 9 học kì 2

- Số đồ vật tự của chu kỳ luân hồi bằng số lớp

3.Nhóm :

- Gồm những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng gồm số electron phần ngoài cùng đều nhau và được bố trí thành một cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử

- Số vật dụng tự của nhóm = số electron lớp bên ngoài cùng

4.Sự chuyển đổi tuần hoàn về cấu tạo nguyên tử và đặc thù các yếu tố trong bảng tuần hoàn

a) trong một chu kỳ: trường đoản cú trái lịch sự phải

- Số e xung quanh cùng tăng dần từ là một → 8

- Tính sắt kẽm kim loại giảm , tính phi kim tăng

- Đầu chu kỳ là kim loại mạnh, cuối chu kỳ luân hồi là phi kim mạnh, xong chu kỳ là khí hiếm

b) Trong một tổ đi từ bên trên xuống

- Số lớp e tăng nhiều , tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần

c) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn :

- Biết vị trí của nguyên tố => cấu tạo ra nguyên tử

- trái lại biết cấu tạo => vị trí cùng tính chất

III. HÓA HỮU CƠ 

1. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ tất cả 2 loại:

+ Hiđrocacbon: Chỉ đựng 2 nguyên tố là H, C.

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 yếu tắc H, C còn chứa các nguyên tố khác: N, O, Cl,...

Xem thêm: Những Bài Hát Nhạc Vàng - Top 100 Nhạc Trữ Tình Hay Nhất

2. Tính chất của hiđrocacbon.

*

3. đặc thù của dẫn xuất hiđrocacbon.

Xem thêm: Bài 1 Sgk Trang 11 Hóa 9 : Một Số Oxit Quan Trọng (Tiếp), Bài 1 Trang 11 Sgk Hóa 9

a. Rượu etylic, axit axetic, chất béo.

*

b. Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ

*


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + noithatvinhxuan.vn"Ví dụ: "Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa lớp 9 noithatvinhxuan.vn"