Để Đo Chiều Dài Của Dây Người Ta Dùng

     
*
*
*
*
*

Khi sử dụng thước thẳng với compa để đo đường kính ngoài của miệng ly (hình a) và đường kính trong của ly (hình b).

kimsa88
cf68