Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 8 Hk2

     

Mời chúng ta học sinh cùng tìm hiểu thêm đề kiểm soát 1 huyết HK2 môn Tin học tập lớp 8 năm học 2018 - 2019 của trường THCS Phan Văn Trị, đề thi bao gồm 8 thắc mắc trắc nghiệm và 2 câu tự luận với giải mã đây đủ, chi tiết, cụ thể hy vọng để giúp đỡ các em học hành thật hiệu quả. Chúc các em học hành tốt, đạt công dụng cao trong các kỳ thi chuẩn bị tới!


I. Trắc nghiệm

Câu 1: Pascal thực hiện câu lệnh nào sau đây để lặp với chu kỳ lặp biết trước ?:

A. If...then

B. If...then...else

C. For...do

D. While...do

Câu 2: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với chu kỳ lặp chưa biết trước ?:

A. If...then

B. If...then...else

C. For...do

D. While...do

Câu 3: Lệnh lặp như thế nào sau đấy là đúng :

A. For = khổng lồ bởi vì ;

B. For := to vì ;

C. While = bởi ;

D. While := vị ;

Câu 4: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng :

A. ứng dụng GeoGebra dùng để làm vẽ hình hình học.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 hk2

B. ứng dụng Finger Break Out dùng để làm quan sát thời hạn trên trái đất.

C. Phần mềm Pascal dùng để luyện gõ phím nhanh

D. Phần mềm Sun Times dùng để làm lập trình.

Câu 5: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) vì chưng Writeln (3*5); đang :

A. In số 15 ra màn hình 3 lần.

B. In số 15 ra màn hình hiển thị 5 lần.

C. Không tiến hành lệnh Writeln (3*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (3*5);

Câu 6: giả x, i, j là tía biến hình dáng Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :

x:=1; For i:=1 khổng lồ 3 do for j:=i lớn 3 vị x := x + i*j; Writeln (x);

Đoạn lịch trình trên đã in ra screen giá trị là ?

Câu 7: giả x, i là hai đổi mới kiểu Integer. Xét đoạn công tác Pascal sau :

x := 1; For i:=1 lớn 10 vày if i mod 2 = 0 then x := x * i else x := x + i; Writeln (x);

Đoạn lịch trình trên vẫn in ra màn hình giá trị là ?

Câu 8: Xét lịch trình Pascal sau :

var n,i,j,nt : Integer;

begin

readln(n);

for i:=2 to n do

begin

j:=2;

while i hack j 0 bởi j := j + 1;

if j = i then nt := i;

end;

writeln (nt);

readln;

end.

Xem thêm: Top 42 Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai Là Câu Nói Của Ai, Hay Nhất 2022

Chương trình trên sẽ chất nhận được nhập quý giá n (n>1) rồi :

A, cho biết n liệu có phải là số nguyên tố hay không.

B, in ra màn hình hiển thị tất cả những số nguyên tố bé dại hơn hoặc bằng n.

C, in ra màn hình số nguyên tố bé dại hơn hoặc bằng n với gần n nhất.

D, in ra màn hình hiển thị số nguyên tố lớn hơn hoặc bởi n và gần n nhất.

Xem thêm: Xem Phim Thiên Thiên Hữu Hỉ Tập 91 Tập Cuối) Thuyết Minh, Phim Kiếm Hiệp

II. Tự luận

Câu 1: vào lập trình, cấu trúc lặp dùng để gia công gì ? Hãy nêu dạng tổng thể và cách tiến hành lệnh của câu lệnh lặp While... Do... trong ngôn từ lập trình Pascal ? (2 đ)

Câu 2: Viết lịch trình tính tổng những số phân tách hết cho 3 trong hàng số nguyên X1, X2, ..., Xn. Biết rằng n, X1, X2, ..., Xn là các số nguyên nhập từ bàn phím (n>0) ?(4đ)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ II NĂM 2018 - 2019

I. Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4A

5D

6. (giá trị là 26)

7 (giá trị là 16490)

8C

---(Để xe câu trả lời phần trường đoản cú luận đề soát sổ 1 ngày tiết môn Tin 8 vui vẻ đăng nhập giúp xem online hoặc tải về máy)---

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề và đáp án đềkiểm tra 1 huyết môn Tin học lớp 8năm học 2018 - 2019 của trường thcs Phan Văn Trị, nhằm xem văn bản đầy đủ, cụ thể vui lòng đăng nhập vào hệ thốngnoithatvinhxuan.vnchọn tác dụng xem online hoặc sở hữu về máy!

Ngoài ra các em học tập sinh rất có thể thử sức bản thân thông qua vẻ ngoài thi trắc nghiệm online trong tầm 45 phút tại đây: