Đề kiểm tra chương 3 đại số 8 tự luận 100%

     

1.Kiến thức: Đánh giá bán kiến thức, kỹ năng ở 3 nút độ dìm thức: biết, hiểu, vận dụng của HS trong chương III về phương trình.Bạn đang xem: Đề kiểm soát chương 3 đại số 8 trường đoản cú luận 100%

2. Kĩ năng: Rèn luyện tài năng giải phương trình và giải bài xích toán bằng cách lập phương trình.

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 3 đại số 8 tự luận 100%

3.

Xem thêm: Dung Dịch Naoh Phản Ứng Với Kim Loại, Có Độc Không

Thái độ: Cẩn thận, đúng mực và nghiêm túc trong bình chọn thi cử.

Xem thêm: Tóm Tắt Câu Chuyện Gió Lạnh Đầu Mùa Của Thạch Lam (3 Mẫu), Tóm Tắt Truyện Ngắn Gió Lạnh Đầu Mùa

II. NỘI DUNG:

A - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

cấp độ thấp

Vận dụng lever cao

Cộng

1.Khái niệm về phương trình , phương trình tương đương

 

Nắm được có mang hai phương trình tương đương

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

1

1

10

 

 

1

1

10

2.Phương trình bậc nhất một ẩn

Biết giải những dạng pt số 1 một ẩn

 

Giải được PT tích, PT cất ẩn ở mẫu thành thạo

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

3

30

 

2

2

20

1

1

10

5

6

60

 

 

Biết Giải việc sau bằng cách lập phương trình

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

3

30

 

1

3

30

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

 

1

0,5

5

1

6

60

1

3,5

35

7

10

100

B - ĐỀ RA

1) Lớp 8A

Bài 1: (1,5đ) cầm cố nào là nhì phương trình tương đương?

nhì phương trình sau có tương tự nhau xuất xắc không? do sao?

3x + 2 = 0 và 15x + 10 = 0

Bài 2: (5đ) Giải những phương trình sau:

a) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x) b) 2x(x – 3) + 5(3 – x) = 0

c)

*

d) 2x2 – 5x + 3 = 0

Bài 3: (2,5 đ) Một ô tô đi từ bỏ A đến B với tốc độ 45km/h và quay trường đoản cú B về A với gia tốc 40km/h. Tính quãng mặt đường AB biết thời hạn đi hÕt không nhiều hơn thời gian về là 1giờ 30 phút.