ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4 CÓ LỜI GIẢI

     

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp các em gồm thêm tư liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 có lời giải

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn làm các em luyện giải đề, nuốm chắc cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài xích tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi công dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của noithatvinhxuan.vn:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là gắng kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ bé xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của bà mẹ và bé là 57 tuổi. Bà mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ tuổi nhất trong phép chia có thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là vắt kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo máy tự từ bé xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất: làm đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà bầu là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé xíu nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( tự câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tư mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn bố trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số là 27. Số bé nhỏ là 19 thì số bự là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số vẫn cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 cùng 5, những chữ số phần nhiều khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: kiếm tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong nhị tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng thiết bị nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng lắp thêm hai siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tứ trăm linh hai nghìn tư trăm nhì mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ nước sinh vào nỗ lực kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Theo Quy Định Hiện Hành

search x :


Bài 3. Cả nhị lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc gồm trong mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm cha mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào chia hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo thiết bị tự từ bé đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Thầy Pháp Hòa Tu Viện Trúc Lâm Canada, Thông Tin Tiểu Sử Và Bài Giảng

b) Theo thứ tự từ khủng đến bé:..............................................................................................