Để tạo biểu mẫu ta có thể sử dụng

     
Lý thuyết Tin học 12 bài xích 6: Biểu chủng loại (hay, đưa ra tiết)

Câu 1: Để tạo thành biểu mẫu mã ta chọn đối tượng người dùng nào bên trên bảng chọn đối tượng?


A. Queries B. Forms C. Tables D. ReportsHiển thị đáp án

Trả lời: Các đối tượng người tiêu dùng trong bảng chọn đối tượng người dùng là:

+ Bảng ( table ) dùng để tàng trữ tài liệu+ chủng loại hỏi ( query ) dùng để sắp xêp, tìm kiếm kiếm cùng kết xuất tư liệu xác lập từ 1 hoặc các bảng+ Biểu chủng loại ( khung ) giúp chế tác giao diện tiện lợi cho bài toán nhập và hiện tin tức .+ report ( report ) được họa tiết thiết kế để định dạng, giám sát và đo lường và thống kê, tổng hợp phần nhiều tài liệu được chọn và in ra .

Bạn đang xem: để tạo biểu mẫu ta có thể sử dụng

Đáp án: B

Câu 2: vào Access, ta rất có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. đo lường và thống kê cho đầy đủ trường giám sátB. Sửa cấu trúc bảngC. Xem, nhập cùng sửa tài liệuD. Lập report giải trìnhHiển thị đáp án

Trả lời: trong Access, biểu mẫu mã (form) giúp tạo ra giao diện dễ dàng cho việc nhập, thay thế sửa chữa và hiện thông tin.

Đáp án: C

Câu 3: trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create size for using WizardB. Create form by using WizardC. Create form with using WizardD. Create khung in using WizardHiển thị đáp án

Trả lời: trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng Form vào bảng chọn đối tượng rồi nháy lưu ban vào Create size by using wizard

Đáp án: B

Câu 4: vào Access, hy vọng tạo biểu mẫu theo phong cách tự thiết kế, ta chọn:

A. Create khung in kiến thiết ViewB. Create khung by using WizardC. Create khung with using WizardD. Create size by design ViewHiển thị đáp án

Trả lời: trong Access, ước ao tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn đối tượng người sử dụng Form vào bảng chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy đúp vào Create size in thiết kế View.

Đáp án: A

Câu 5: Các thao tác làm việc thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

A. Chuyển đổi nội dung mọi tiêu đềB. Sử dụng phông chữ giờ ViệtC. Di chuyển những trường, đổi khác kích độ lớn trườngD. Cả A, B cùng C phần đa đúngHiển thị đáp án

Trả lời: Các thao tác làm việc thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

+ đổi khác nội dung phần đông tiêu đề+ áp dụng phông chữ tiếng Việt+ di chuyển những trường ( triển khai khi con trỏ hình bàn tay )+ biến đổi kích độ lớn trường ( triển khai khi con trỏ hình mũi thương hiệu 2 đầu ) .

Xem thêm: Bài 41 Trang 19 Sgk Toán 8 Trang 19 Bài 41 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1

Đáp án: D

Câu 6: chỉnh sửa biểu mẫu mã (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được nghỉ ngơi chế độ:

A. Thiết kếB. Trang dữ liệuC. Biểu mẫuD. Thuật sĩHiển thị đáp án

Trả lời: sửa đổi biểu mẫu mã (thay đổi hiệ tượng biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ thiết kế. Các thao tác thay đổi vẻ ngoài biểu mẫu mã gồm: thay đổi nội dung các tiêu đề, thực hiện phông chữ giờ đồng hồ Việt, dịch chuyển các trường, chuyển đổi kích thước trường.


Đáp án: A

Câu 7: Trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta tất cả thể:

A. Sửa đổi thiết kế cũB. Thiết kế mới cho biểu mẫu, sửa đổi họa tiết thiết kế cũC. Thi công mới mang đến biểu mẫu, xem tốt sửa đổi họa tiết thiết kế cũD. Kiến tạo mới mang lại biểu mẫu, xem xuất xắc sửa đổi họa tiết thiết kế cũ, xem, sửa, xóa với nhập tài liệuHiển thị đáp án

Trả lời: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta hoàn toàn có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem tốt sửa đổi xây cất cũ. Để thao tác trong cơ chế thiết kế của biểu mẫu, ta tiến hành Chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút

*
hoặc nháy nút
*
nếu đã ở cơ chế biểu mẫu.

Đáp án:C

Câu 8: Để thao tác làm việc trong cơ chế thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

A. Lựa chọn biểu mẫu rồi nháy nút

*

B. Lựa chọn biểu mẫu rồi nháy nút

*
hoặc nháy nút
*
nếu đang ở chính sách biểu mẫu

C. Chọn biểu chủng loại rồi nháy nút và nháy nút

*
nếu đã ở chính sách thiết kế

D. Lựa chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút

*
hoặc nháy nút nếu đã ở cơ chế thiết kế

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong chính sách thiết kế của biểu mẫu, ta hoàn toàn có thể thiết kế mới cho biểu mẫu, xem tuyệt sửa đổi xây cất cũ. Để thao tác làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện Chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu sẽ ở chính sách biểu mẫu.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Nói Về Các Tệ Nạn Xã Hội, Viết Một Bài Văn Nghịluận Về Các Tệ

Đáp án: B

Câu 9: Để thao tác làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác làm việc nào sau đây?

A. Nháy đúp con chuột lên tên biểu mẫu

B. Chọn biểu chủng loại rồi nháy nút

*

C. Nháy nút

*
, nếu đang ở cơ chế thiết kế

D. Nháy nút

*
, nếu vẫn ở chế độ thiết kế

Hiển thị đáp án

Trả lời: Để thao tác trong chế độ biểu mẫu, ta triển khai các cách sau:

+ Nháy đúp con chuột lên tên biểu mẫu+ chọn biểu chủng loại rồi nháy nút

+ Nháy nút

*
, nếu đang ở chính sách thiết kế.

Đáp án: C

Câu 10: cho những thao tác:

( 1 ) Gõ tên cho biểu chủng loại rồi nháy Finish( 2 ) Chọn đối tượng người dùng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người sử dụng người dùng rồi nháy lưu ban vào Create khung by using wizard( 3 ) lựa chọn kiểu mang đến biểu mẫu mã rồi nhận Next( 4 ) chọn cách sắp xếp biểu mẫu rồi nhận Next( 5 ) Trong hộp thoại form Wizard, lựa chọn bảng ( hoặc mẫu mã hỏi ) tự ô Tables / Queries, tiếp theo sau là chọn phần lớn trường đưa vào biểu mẫu rồi thừa nhận NextTrình từ bỏ những làm việc để hoàn toàn có thể thực thi chế tác biểu mẫu bằng phương pháp dùng thuật sĩ vẫn là :A ( 2 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )B. A ( 2 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 1 )C. ( 5 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )D. A ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 )Hiển thị đáp án

Trả lời: Trình tự các thao tác làm việc để triển khai tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ là:

+ Chọn đối tượng người dùng người sử dụng Form vào bảng chọn đối tượng người dùng người tiêu dùng rồi nháy đúp vào Create size by using wizard+ Trong vỏ hộp thoại size Wizard, lựa chọn bảng ( hoặc mẫu mã hỏi ) từ ô Tables / Queries, tiếp sau là chọn phần nhiều trường gửi vào biểu mẫu rồi dấn Next+ chọn cách sắp xếp biểu mẫu rồi nhấn Next+ lựa chọn kiểu mang lại biểu mẫu mã rồi thừa nhận Next+ Gõ tên mang đến biểu chủng loại rồi nháy Finish

Đáp án: B