Đề Thi Hk2 Hóa 8

     

Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kì hữu ích nhưng mà noithatvinhxuan.vn muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi hk2 hóa 8

Đề thi Hóa 8 học kì 2 tất cả 13 đề gồm đáp án chi tiết kèm theo. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh mau lẹ làm quen với kết cấu đề thi, ôn tập nhằm đạt được tác dụng cao vào kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của mình. Bên cạnh đó các bạn tìm hiểu thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử vẻ vang 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. nguyên tố của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là tương đối nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào dưới đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. mang lại dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. đều chất làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. làm phản ứng hóa học nào sau đây không yêu cầu là bội nghịch ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo nên khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thành phần thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí không màu không mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình cất 10g oxi. Sau làm phản ứng hóa học nào còn dư, do sao?

A. Oxi vày 6,2g photpho bội nghịch ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi 6,2g photpho làm phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết bởi vì 6,2g photpho bội phản ứng toàn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho bởi vì ta thấy tỉ lệ thành phần số mol giữa đề bài và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học nhận ra các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH tất cả trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong các số đó có kết hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al chức năng với hỗn hợp HCl phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng xảy ra. Tính cân nặng muối chiếm được sau phản ứng.


B. Tính trọng lượng Cu nhận được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng đầy đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn?

B. Tính mật độ mol của dung dịch muối chiếm được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, p. = 31)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D nghỉ ngơi cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, nghỉ ngơi cột II để có nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa tung thêm chất tan

B

Phản ứng thay là phản ứng chất hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của không gian là:

3

dung dịch quan trọng hòa tan thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đối chọi chất sửa chữa thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hợp chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân bỏ là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau bội nghịch ứng cùng với Zn với HCl trong phòng thí nghiệm, gửi que đóm vẫn cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong bầu không khí với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Nói Về Lòng Trung Thực, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tính Trung Thực

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính cân nặng Kali penmanganat (KMnO4) cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. bao gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được các chất đó bởi thuốc thử dưới đây không:

A. Dùng nước cùng giấy quỳ tím.

B. Chỉ cần sử dụng nước

C. Chỉ cần sử dụng axit

D. Chỉ cần sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm chức năng với 0,3 mol HCl. Sau bội nghịch ứng chấ nào còn dư cùng dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tích khí hidro được pha trộn từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang lại Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Sức nóng phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 chảy trong 190 gam nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ chảy của KNO3 làm việc tại ánh nắng mặt trời đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan trọn vẹn 19,5 gam Zn phản nghịch ứng toàn vẹn với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, nhận được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch axit H2SO4 đang dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào tiếp sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim chuyển động hoá học siêu mạnh.

C. Oxi không tồn tại mùi cùng vị

B. Oxi chế tác oxit bazơ với phần đông kim loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống


Câu 2. Oxit nào dưới đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit như thế nào có tất cả các oxit đều tính năng được cùng với nước ở ánh nắng mặt trời thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. Hợp chất tất cả công thức P2O5 mang tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. bao gồm 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, hỗn hợp NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong những lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt độ phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím với đun cạn

D. Hỗn hợp NaOH

Câu 6. Axit là phần nhiều chất khiến cho quì tím đưa sang color nào trong những các màu cho dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. lúc tăng nhiệt độ và sút áp suất thì độ rã của hóa học khí vào nước biến đổi như ráng nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Có thể tăng hoặc giảm

D. Không nắm đổi

Câu 8. vào 225 g nước tất cả hoà tung 25g KCl. Nồng độ xác suất của hỗn hợp là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà rã 16g SO3 vào nước và để được 300ml dung dịch. Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 nhận được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng như thế nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. từ luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ trang bị phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất có công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy điện thoại tư vấn tên với phân loại những chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) fan ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung nóng trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn cục lượng CuO màu black chuyển thành Cu màu đỏ thì ngừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ sử dụng cho phản ứng trên ?

c. Để có lượng H2đó nên lấy từng nào gam fe cho công dụng vừa đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong những phản ứng chất hóa học sau, phương trình chất hóa học thuộc một số loại phản ứng cụ là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ rã của hóa học khí trong nước đang tăng nếu:

A. Hạ nhiệt độ và giảm áp suất

B. Giảm nhiệt độ với tăng áp suất

C. Tăng nhiệt độ và bớt áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O cùng KMnO4

C . H2SO4 với H2O

B . KMnO4 với KClO3

D . KOH với KClO3

Câu 4. những chất nào dưới đây tan được vào nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. hòa tan 5 g muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất hoàn toàn là phương pháp hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro công dụng được với toàn bộ các chất của group chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Từ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) xong các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và lý giải hiện tượng trong mỗi trường hợp sau:

a. Khi quạt gió vào bếp củi vừa new tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến vẫn cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên V lít khí oxi đo sống (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đang dùng

c) toàn cục sản phẩm mang hòa tan không còn trong nước thì nhận được 180g dung dịch A. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A.

Câu 4.

Xem thêm: Xem Phim Anh Trai Tôi Hết Thuốc Chữa Rồi Phần 2 ), Lẩu Subteam

(1 điểm) cho 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO với Fe2O3 chức năng hoàn toàn cùng với hidro bao gồm dư nhận được 17,6 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, mãng cầu = 23