Đề thi học sinh giỏi lớp 3 có đáp án

     

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP Án.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 3 có đáp án

đề thi hsg toán 3 cấp cho huyện, đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp cho tỉnh với cấp thành phố trọn bộ được đặt theo hướng dẫn giải chi tiết.Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: tra cứu x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bước đầu từ 48 đến 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Ví như thừa số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số sản phẩm hai tăng thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có bố chữ số khác nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một trong những có nhị chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: vào túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Hiểu được số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tra cứu x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không thiếu thốn các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên từ 48 mang đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bước đầu là số chẵn chấm dứt là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 mang đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Ví như thừa số trước tiên tăng lên 3 lần quá số trang bị hai tăng thêm 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số máy hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có bố chữ số không giống nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu thân A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A cùng B là 891 có nghĩa là số tất cả 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số không giống nhau lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số tất cả hai chữ số khác nhau là: 58 với 85

Ta có những trường thích hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhị số kia là: 976 cùng 85


Bài 7: trong túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi quà là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: kiếm tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 mẫu áo. Ngày đồ vật nhất shop bán số áo. Ngày đồ vật hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời điểm 12 giờ trưa đến hiện giờ bằng thời hạn từ hiện giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Xem thêm: R Là Gì Trong Hình Học Định Nghĩa & Tính Chất Số Thực, R Là Gì Trong Toán Học

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với không thiếu các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 cái áo. Ngày sản phẩm công nghệ nhất siêu thị bán số áo. Ngày thiết bị hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày trước tiên bán được số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của cửa hàng sau ngày trước tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày sản phẩm công nghệ hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 tiếng trưa đến bây chừ bằng thời hạn từ hiện nay đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa mang lại 12 giờ đêm có 12 giờ

Ta gồm sơ đồ:

12 giờ trưa 12 giờ đồng hồ đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa đến hiện giờ đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện giờ là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện duy nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tra cứu thừa số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số sản phẩm hai thì tích mới sẽ là 860

Bài 4: một tổ công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ bố 45m. Tính quãng mặt đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà gồm 72 viên bi màu xanh và color đỏ. Các bạn Hoà phân biệt số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số trang bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số vật dụng nhất.

Xem thêm: Hệ Thống Đánh Lửa Điện Tử Trên Xe Ô Tô, Bài 29: Hệ Thống Đánh Lửa

5 lần vượt số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày lắp thêm hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày sản phẩm nhất:

Ngày vật dụng hai: 24m ? m

Ngày trang bị ba:

45m

Bài giải

Ngày lắp thêm hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: bạn Hoà có 72 viên bi blue color và màu đỏ. Chúng ta Hoà phân biệt số viên bi xanh ngay số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi color xanh?